Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Эргэн ирсэн Тэр хэн бэ” гайхалтай клип: Жинхэнэ Христ болон хуурамч христүүдийн хоорондох ялгаа

Кино клипүүд   752  

Танилцуулга

Одоо маш олон хүн, Эзэн Есүс Төгс Хүчит Бурхан болж эргэн ирсэн ба одоогоор Өөрийн шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн хийж байгаа гэж гэрчилдэг. Түүний зэрэгцээ, өөрсдийгөө Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт хэмээн харагдуулах гэсэн хүмүүс маш олон байна. Тэд хүмүүсийн толгойг эргүүлэхийн тулд Библийн буруу тайлбарууд, зөгнөлүүдийн тайлбарууд болон ид шид гайхамшиг үйлдэхэд найддаг ба тэдний зарим нь бас хэд хэдэн ном бичсэн байна. Тэгэхээр бид яаж хуурамч Христүүдийн муу ёрын мөн чанарыг бүрэн ойлгож, тэднээс салах вэ? Мөн яаж бид Христийн мөн чанарыг мэдэж, сүйт залууг угтан авч буй ухаалаг охид шиг байх ёстой вэ? Энэхүү богино хэмжээний кино нь жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийн хоорондын ялгаатай холбоотой үнэний талыг ойлгох боломжийг олгох ба тэгснээр та Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан авч болох юм.