Магтан дууны бүжиг “Бүхий л дэлхий баярлаж, Бурханыг магтаж байна”

2024-05-08

Орчлон ертөнц болон бүх зүйлийг хаанчилдаг цорын ганц жинхэнэ Бурхан—

эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан!

Энэ бол Ариун Сүнсний гэрчлэл, няцаашгүй нотолгоо!

Ариун Сүнс хаа сайгүй гэрчлэл хийхээр ажиллаж байгаа,

ингэснээр хэн ч эргэлзэхгүй.

Ялгуусан Хаан, Төгс Хүчит Бурхан!

Тэрээр ертөнцийг даван дийлж, нүглийг даван дийлж,

Өөрийн золин авралыг гүйцэлдүүлсэн!

Бүх газар дэлхий баярлан хашхирна!

Ялгуусан Хаан, Төгс Хүчит Бурханыг магтана! Үүрдийн үүрд!

Та хүндлүүштэй, мөн магтууштай билээ.

Орчлон ертөнц болон бүх зүйлийг хаанчилдаг цорын ганц жинхэнэ Бурхан—

эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан!

Энэ бол Ариун Сүнсний гэрчлэл, няцаашгүй нотолгоо!

Тэр Сатаны ялзруулсан энэ бүлэг хүмүүс биднийг аварч,

Өөрийн хүслийг дагуулахын тулд биднийг бүрэн төгс болгосон.

Тэрээр бүх газар дэлхийд хаанчилж, энэ газрыг буцаан авч,

Сатаныг ёроолгүй нүх рүү хөөдөг.

Бүх газар дэлхий баярлан хашхирна!

Ялгуусан Хаан, Төгс Хүчит Бурханыг магтана! Үүрдийн үүрд!

Та хүндлүүштэй, мөн магтууштай билээ.

Тэрээр дэлхий ертөнцийг шүүж байгаа бөгөөд Түүний гараас хэн ч зугтаж чадахгүй.

Тэрээр Хаан болж хаанчилдаг.

Бүх газар дэлхий баярлан хашхирна!

Ялгуусан Хаан, Төгс Хүчит Бурханыг магтана! Үүрдийн үүрд!

Та хүндлүүштэй, мөн магтууштай билээ.

Орчлон ертөнцийн агуу Хаанд эрх мэдэл ба алдар суу нь байг!

Орчлон ертөнцийн агуу Хаанд эрх мэдэл ба алдар суу нь байг!

“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Христийн эхэн үеийн айлдварууд, 27-р бүлэг”-ээс

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих