Христийн сүмийн дуу “Бурханыг гэрчлэгчдийн зан чанар өөрчлөгдсөн байх ёстой” (Дууны үгтэй)

2020-04-15

Сайн мэдээний магтан дуу “Бурханыг гэрчлэгчдийн зан чанар өөрчлөгдсөн байх ёстой” (Дууны үгтэй)

Бурханы олон төрлийн ажлын үр дүнд

хүний зан чанарт өөрчлөлт гардаг.

Ийм өөрчлөлтгүйгээр хүн гэрчлэл хийж,

Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй.

Хүний зан чанарын өөрчлөлт

Сатан ба харанхуйгаас тэр чөлөөлөгдсөнийг харуулдаг.

Тэр үнэхээр Бурханы ажлын үлгэр дуурайл.

Бурханы зүрх сэтгэлийг дагадаг, тэр бол Бурханы гэрч.

Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүс

Бурханы тухай мэдлэгтэй байх ёстой.

Зөвхөн ийм гэрчлэл бодитой,

энэ л Сатаныг шившиглэдэг.

Бурхан засуулж, харьцуулах замаар,

мөн шүүлтийг нь туулах замаар

Өөрийг нь мэдэж авсан хүмүүсийг

Өөртөө гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг.

Завхарсан байсан ч

тэгээд зан чанараа өөрчилж,

улмаар ерөөлийг нь хүртсэн хүмүүсийг

Тэр гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг.

Өнөөдөр бие махбодтой болсон Бурхан

ажлаа гүйцэтгэхээр газар дэлхийд ирсэн.

Өөрийг нь мэдэж, дуулгавартай дагаж,

Өөрт нь гэрчлэл хийхийг хүнээс Тэр шаарддаг.

Хэвийн, бодитой ажлыг нь мэдэхийн тулд

хүний үзлээс зөрдөг

Түүний ажил, үгийг дуулгавартай дагаж,

хүнийг аврах Түүний ажлыг болон

хүнийг байлдан дагуулах үйл хэргийг нь гэрчил.

Бурханд гэрчлэл хийдэг хүмүүс

Бурханы тухай мэдлэгтэй байх ёстой.

Зөвхөн ийм гэрчлэл бодитой,

энэ л Сатаныг шившиглэдэг.

Бурхан засуулж, харьцуулах замаар,

мөн шүүлтийг нь туулах замаар

Өөрийг нь мэдэж авсан хүмүүсийг

Өөртөө гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг.

Завхарсан байсан ч

тэгээд зан чанараа өөрчилж,

улмаар ерөөлийг нь хүртсэн хүмүүсийг

Тэр гэрчлэл хийлгэхээр ашигладаг.

Хүний амнаас гарах магтаал Бурханд хэрэггүй,

Өөрийнх нь авраагүй Сатаны төрлийнхний

магтаал, гэрчлэл ч хэрэггүй.

Бурханыг мэддэг хүмүүс л

Бурханд үнэхээр гэрчлэл хийж чадна;

Зөвхөн өөрчлөгдсөн хүмүүс л

үүнд тэнцэж чадна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих