Төгс Хүчит Бурханы үгийн уншлага | “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”

Хуваалцах

Цуцлах