Жинхэнэ Христ болон хуурамч христүүдийг ялган таних нь
  • 1 Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?
  • 2 Хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид хүмүүсийг мэхлэхийн тулд эцсийн өдрүүдэд гарч ирнэ гэж Эзэн Есүс зөгнөсөн. Иймээс Эзэний ирэлтийг гэрчилдэг бүх хүн гарцаагүй хуурамч гэж бид итгэдэг. Хэрвээ бид Эзэн Есүсийн нэр болон Эзэний замд үнэнч байдаг бол, хэрвээ хүлээх зуураа сэргэг байдаг бол Эзэн эргэж ирэх үедээ бидэнд гарцаагүй илчлэл өгнө. Өргөгдөхийн тулд бид Эзэний дуу хоолойг сонсох хэрэггүй. Энэ нь зөв хэрэгжүүлэлт биш гэж үү?
  • 3 Шашны пасторууд болон ахлагчид ихэвчлэн, Эзэн махбодоор ирсэн гэж хэлдэг ямар ч гэрчлэл худлаа гэж итгэгчдэдээ номлодог. Жинхэнэ Христийг хуурамчаас нь хэрхэн ялгаж таних ёстой талаар бид одоо огт мэддэггүй. Та нар энэ асуултын талаар илүү тодруулж өгч болох уу?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих