Шашны пасторууд болон ахлагчид ихэвчлэн, Эзэн махбодоор ирсэн гэж хэлдэг ямар ч гэрчлэл худлаа гэж итгэгчдэдээ номлодог. Тэд үүнийгээ дараах Библийн эшлэлд үндэслэдэг: “Тэр үед хэн нэгэн хүн та нарт ‘Хараач, Христ энд байна’, эсвэл ‘Христ тэнд байна’ гэвэл түүнд бүү итгэ. Учир нь хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлэх ба боломжтой бол сонгогдсон хүмүүсийг ч хууран мэхэлнэ(Матай 24:23–24). Жинхэнэ Христийг хуурамчаас нь хэрхэн ялгаж таних ёстой талаар бид одоо огт мэддэггүй. Та нар энэ асуултын талаар илүү тодруулж өгч болох уу?

2021-03-14

Хариулт:

Эцсийн өдрүүдэд хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид байх болно гэж Эзэн Есүс үнэхээр зөгнөсөн юм. Энэ бол баримт. Гэвч Эзэн Есүс мөн Өөрийн эргэн ирэх тухай олон удаа тодорхой зөгнөсөн байдаг. Мэдээж бид үүнд итгэдэг биз дээ? Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийн тухай зөгнөлүүдийг судалж байхдаа хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдээс болгоомжлохыг олон хүн эн тэргүүнд тавьж, сүйт залууг ирэхэд хэрхэн угтан авч, сүйт залуугийн дуу хоолойг хэрхэн сонсох тухай ер боддоггүй. Энд ямар асуудал байна? Хахна гэж айгаад идэхгүй байж, бага олзын төлөө их гарз гаргаж байгаа хэрэг биш үү? Үнэн хэрэгтээ, бид хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн эсрэг хэчнээн сэрэмжтэй байлаа ч Эзэний эргэн ирэлтийг хүлээн авахгүй бол Бурханы сэнтийн өмнө очиж чадахгүй бөгөөд Бурханы таягдан хаяж, орхисон мунхаг охид болж, Эзэнд итгэх бидний итгэл тэр чигтээ бүтэлгүйтэх болно! Бид Эзэний эргэн ирэлтийг хүлээн авч чадах эсэхийн гол түлхүүр нь Бурханы дуу хоолойг сонсож чадах эсэхэд оршино. Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч байгаа цагт Бурханы дуу хоолойг танихад бидэнд бэрхшээл тулгарахгүй. Хэрвээ бид үнэнийг ялган таньж чадахгүй, Бурханы тэмдэг, гайхамшигт л анхаарлаа хандуулах юм бол хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд гарцаагүй хууртах болно. Хэрвээ бид үнэн замыг эрж хайж, судалдаггүй бол хэзээ ч Бурханы дуу хоолойг сонсож чадахгүй. Бид үхлээ хүлээж, өөрсдийнхөө сүйрлийг авчирч байгаа биш гэж үү? Бид Эзэний үгэнд итгэдэг, Бурханы хонь Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Үнэхээрийн ухаантай, хэв чанартай, Бурханы дуу хоолойг сонсож чадах хүмүүс нь хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд мэхлэгдэхгүй. Учир нь хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд үнэн үгүй, Бурханы ажлыг хийж чадахгүй. Энэ бол бидний санаа зовох зүйл биш. Төөрөлдсөн, ухаангүй хүмүүс л хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд мэхлэгдэж болно. Ухаалаг охид Бурханы халамж, хамгаалалтыг хүртсэн тул хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд мэхлэгдэхгүй. Бурхан хүнийг бүтээхдээ, ухаалаг охидод хүний сүнсийг өгч, Бурханы дуу хоолойг сонсож чаддаг болгосон юм. Тиймээс Бурханы хонь Түүний дуу хоолойг сонсдог нь Бурханаас тогтоогдсон юм. Мунхаг охид л хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн эсрэг сэрэмжлэхэд өөрсдийгөө зориулж, Эзэний эргэн ирэлтийг эрж хайж, судлахаа орхигдуулдаг. Хэрэв бид Эзэний эргэн ирэлтийг хүлээн авч, хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд мэхлэгдэхгүй байя гэвэл хуурамч Христүүд хүмүүсийг хэрхэн мэхэлдгийг ойлгох ёстой. Үнэндээ, хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн ов мэхтэй хэрэгжүүлэлтүүдийн тухай Эзэн Есүс бидэнд аль хэдийн хэлсэн. Эзэн Есүс ингэж хэлсэн: “Учир нь хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлэх ба боломжтой бол сонгогдсон хүмүүсийг ч хууран мэхэлнэ(Матай 24:24). Эзэн Есүсийн үгс бидэнд хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчид нь Бурханы сонгосон хүмүүсийг мэхлэхийн тулд тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэхэд гол төлөв найддаг гэдгийг харуулж байна. Энэ бол хуурамч Христүүд хүмүүсийг хуурч буйн гол илрэл. Энд бид хуурамч Христүүд яагаад хүмүүсийг хуурахын тулд тэмдэг гайхамшгуудыг ашигладаг болохыг ойлгох хэрэгтэй. Юун түрүүнд хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдэд үнэн огт байдаггүй. Уг чанар, мөн чанартаа тэд туйлын хорон муу сүнснүүд юм. Тиймээс тэд хүмүүсийг мэхлэхийн тулд тэмдэг, гайхамшгуудад найдах ёстой болдог. Хэрэв хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчид үнэнийг эзэмшсэн бол хүмүүсийг хуурахын тулд тэмдэг, гайхамшгуудыг ашиглахгүй байх байсан. Энэ байдлаар харвал хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн хийж чадах зүйл ганц энэ учраас тэд тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг. Хэрэв бид үүнийг харж чадахгүй бол тэд биднийг хуурах асар амархан байх болно. Зөвхөн Христ үнэн, зам, амь юм. Үнэнийг илэрхийлж, хүмүүст замыг зааж, тэдэнд амь хайрлаж чадах Нэгэн бол Христ мөн. Үнэнийг илэрхийлэх чадваргүй хүмүүс нь гарцаагүй хуурамч Христүүд бөгөөд тэд хулхи юм. Энэ бол хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийг илрүүлэх үндсэн зарчим. Үнэн замыг эрж хайн, судалж байгаа хүн бүхэн Бурханы дуу хоолойг хайж, бататгахдаа энэ зарчмыг мөрдөх хэрэгтэй. Ингэвэл тэд алзахгүй.

Төгс Хүчит Бурхан аль хэдийн хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн ов мэхтэй хэрэгжүүлэлтийг илчилсэн. Төгс Хүчит Бурханы үгээс хэдэн хэсгийг уншицгаая. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах нь Нигүүлслийн эрин үеийн ажил буюу золин авралын ажлын эхний алхам байсан бөгөөд Бурхан хүнийг загалмайнаас аварчихсан болохоор уг ажлыг Тэр дахиж хийхгүй. Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд өвчтэйг эдгээн, чөтгөрийг зайлуулж, хүний төлөө цовдлогдсон Есүстэй адилхан нэг ‘Бурхан’ гарч ирэх юм бол тэр ‘Бурхан’ хэдийгээр Библи дэх Бурханы тодорхойлолттой адилхан, хүлээн зөвшөөрөхөд хүнд хялбар байх ч мөн чанартаа Бурханы Сүнсний өмссөн махбод биш, харин муу ёрын сүнсний өмссөн махан бие байна. Учир нь Өөрийнхөө аль хэдийн дуусгасан зүйлийг хэзээ ч давтдаггүй нь Бурханы ажлын зарчим билээ(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы оршдог махбодын мөн чанар). “Өнөө үед тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шид үзүүлж чадах хүн гарч ирээд, Есүс ирлээ хэмээн өөрийгөө зарлавал энэ нь Есүсийг дуурайсан муу ёрын сүнснүүдийн дүр эсгэлт байх болно. Үүнийг санаж яв! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн ажлын үе шат аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй… Хүний үзлээр бол Бурхан үргэлж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх ёстой, үргэлж өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулах ёстой, үргэлж яг л Есүс шиг байх ёстой. Гэвч энэ удаа Бурхан ердөө ч тийм байдаггүй. Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсээр, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээсээр—яг Есүс шиг үйлдсэн бол нэг ажлаа давтаж байгаа хэрэг болж, Есүсийн ажил ямар ч ач холбогдол, үнэ цэнгүй байх байсан юм. Тиймээс Бурхан эрин үе бүрд ажлын нэг үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Түүний ажлын үе шат бүрийг гүйцэлдмэгц муу ёрын сүнснүүд удалгүй дуурайдаг ба Сатан Бурханыг өсгий даран дагаж эхэлсний дараа Бурхан өөр арга барилд шилждэг. Бурхан ажлынхаа нэг үе шатыг биелүүлмэгц муу ёрын сүнснүүд үүнийг нь дуурайдаг. Та нар энэ талаар тодорхой ойлгох ёстой(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь). “Бурханы ажил хэзээ ч хүний үзэлтэй нийцдэггүй, учир нь Бурханы ажил үргэлж шинэ байдаг, хэзээ ч хуучин байдаггүй бөгөөд Тэр хуучин ажлыг хэзээ ч давтдаггүй, харин өмнө нь хэзээ ч хийгдэж байгаагүй ажлыг хийдэг(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өөрийн үзлээр Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өөрийн үзлээр Бурханыг хязгаарласан хүн Бурханы илчлэлийг хүлээн авч яахан чадах билээ?).

Бурхан үргэлж шинэ, хэзээ ч хуучин биш бөгөөд адилхан ажил хийдэггүйг Төгс Хүчит Бурханы үгс бидэнд тодорхой хэлж байна. Энэ нь Есүс ажиллахаар ирж байсан үетэй яг адил юм: Тэрээр Нигүүлслийн эрин үеийг авчирч, Хуулийн эрин үеийг төгсгөл болгосон. Тэрээр золин аврах ажлын нэг шатыг хийн, хүн төрөлхтнийг нүглээс аварсан билээ. Ажлаа үр дүнтэй болгохын тулд Тэрээр зарим тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлсэн. Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан ирж, Хаанчлалын эрин үеийг авчран, Нигүүслийн эрин үеийг дуусгавар болгоод байна. Гэвч Тэрээр Эзэн Есүсийн хийсэн ажлыг давтдаггүй. Оронд нь, Эзэн Есүсийн золин авралтын ажлын суурин дээр үндэслэн, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг явуулдаг. Бидний нүглийн эх сурвалж, сатанлаг зан чанарыг шийдвэрлэж, биднийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аварч, биднийг Бурханаар авхуулахын тулд Тэрээр хүн төрөлхтний ариусалт, авралын төлөө бүх үнэнийг илэрхийлдэг. Харин хуурамч Христүүд яадаг вэ? Тэд бол Христийг дуурайдаг муу ёрын сүнснүүд юм. Тэд шинэ эрин үеийг эхлүүлж, хуучин эрин үеийг төгсгөх ажлыг хийх чадваргүй. Тэд мунхаг, ялган таних чадваргүй хүмүүсийг мэхлэхийн тулд зарим энгийн тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлэх замаар Эзэн Есүсийг дуурайж л чадна. Гэвч тэд Есүс шиг үхсэнийг амилуулж, таван талх, хоёр загасаар таван мянган хүнийг хооллож, салхи, тэнгисийг захирах зэргийг дуурайх чадваргүй. Энэ бол тэр чигтээ тэдний хэрээс хэтэрсэн зүйл. Мөн чанартаа хуурамч Христүүд нь хорон, тэд муу ёрын сүнснүүд агаад үнэн огт байдаггүй. Тиймээс тэд хүмүүсийг мэхлэхийн тулд зарим энгийн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, Бурханыг дуурайж л чадна. Эсвэл тэд Бурханы үгийн өнгө болон, нэгэнтээ Бурханы айлдсан энгийн үгийг дуурайн хүмүүсийг хуурч, тэднийг зэмлэдэг.

Жинхэнэ Христ, хуурамч Христүүдийн ялгааг хэрхэн илрүүлэх тухай үнэнтэй холбоотой Төгс Хүчит Бурханы үгийг харцгаая. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Махбод болсон Бурханыг Христ гэдэг, иймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг. Энэ тухайд ямар ч хэтрүүлсэн зүйл байхгүй, учир нь Тэр хүний хүрэх боломжгүй Бурханы мөн чанар болон Бурханы зан чанарыг, мөн ажлаа хийх мэргэн ухааныг эзэмшсэн байдаг. Өөрсдийгөө Христ гэдэг атлаа Бурханы ажлыг хийж чаддаггүй хүмүүс бол луйварчид юм. Христ бол газар дэлхий дээрх Бурханы илрэл төдий биш, харин хүмүүсийн дунд ажлаа хэрэгжүүлж, гүйцэлдүүлэхдээ Бурханы авсан онцгой махбод билээ. Энэ махбод нь газар дээрх Бурханы ажлыг зүй ёсоор гүйцэтгэж, Бурханы зан чанарыг илэрхийлж, Бурханы сайн төлөөлөл байж, хүнийг амиар хангаж чаддаг учир хүссэн хүн бүр үүнийг орлочхож чадахгүй. Христийг дуурайдаг хүмүүс эрт орой хэзээ нэгэн цагт бүгд унах болно, учир нь тэд өөрсдийгөө Христ гэцгээдэг ч, Христийн ямар ч мөн чанарыг эзэмшдэггүй. Иймд Би, Христийн жинхэнэ байдлыг хүн тодорхойлох боломжгүй, харин Бурхан Өөрөө үүнийг хариулж, шийддэг гэж хэлдэг(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна). Төгс Хүчит Бурханы үгээс бид Христ бол бие махбодтой болсон Бурхан, Бурханы Сүнс махбодод биеллээ олсон гэдгийг тодорхой харж болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы эзэмшдэг бүхэн, тэр дундаа Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох, Бурханы зан чанар, Бурханы мэргэн ухаан зэрэг бүгд Түүний махбодод биеллээ олсон байгаа юм. Христ нь бурханлаг мөн чанартай бөгөөд үнэний биелэл юм. Тэрээр хүнийг хангаж, хүнийг хариулахын тулд үнэнийг үргэлж, газар сайгүй илэрхийлж чаддаг. Христ л хүн төрөлхтнийг золин аварч, хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг хийж чадна. Өөр хэн ч үүнийг дуурайж, эсвэл үгүйсгэж чадахгүй. Харин ихэнх хуурамч Христүүд муу ёрын сүнснүүдэд эзэмдүүлсэн байдаг. Тэд хамгаас биеэ тоосон, хөгийн байдаг. Мөн чанартаа тэд бол муу ёрын сүнснүүд, чөтгөрүүд юм. Тиймээс тэд ямар ч тэмдэг, гайхамшгууд үзүүлэн, Библийг хэчнээн буруу тайлбарлаж, гүн мэдлэг, онолын тухай хэчнээн ярилаа ч, тэд хүмүүсийг мэхэлж, хорлож, сүйрүүлэхээс өөр юу ч хийдэггүй. Тэдний хийдэг юу ч хүмүүсийг сэнхрүүлдэггүй. Тэдний хийдэг ганц зүйл нь хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд улам их харанхуйг авчран, тэднийг дагах замгүй болгож, улмаар Сатанд залгиулахад хүргэдэг. Эндээс бүх хуурамч Христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчид нь бие махбодтой болсон Сатан бөгөөд тэд Бурханы ажлыг саатуулж, бусниулахаар ирсэн муу ёрын чөтгөрүүд гэдгийг харж болно. Тиймээс хэчнээн олон хүнийг тэд хуурч, хорлож, сүйрүүлэхээс үл хамааран тэдэнд өчүүхэн ч үнэн үгүй тул өөрсдөө удахгүй унаж, мөхнө. Хэрэв бид жинхэнэ Христ, хуурамч Христүүдийг хэрхэн ялгах тухай үнэнийг бүрэн ойлговол хуурамч Христүүдэд мэхлэгдэхээс айсандаа Бурханы дуу хоолойг сонсож, эсвэл Бурханы илрэлтийг угтан авахаас татгалзах учиргүй.

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа гүйцэтгэхийн тулд үнэнийг илэрхийлж эхэлснээс хойш хүн төрөлхтөн Хаанчлалын эрин үед хэдийнээ орж, Хаанчлалын эрин үе эхэлсэн. Хэрэв бидний итгэл Нигүүлслийн эрин үед гацаж үлддэг бол бид Бурханы ажлаас хоцорч, орхигджээ. Бурханы гэрээс эхэлдэг шүүлтийн ажлаа хийхээр Эзэн Есүсийг нууцаар ирэх үед олон хуурамч Христ, ов мэхтэй хүмүүс гарч ирж, Бурханы ажлыг мөшгөж, Бурханы ажлыг сүйтгэхээр зэрэгцэн гарч ирнэ. Тиймээс хуурамч Христүүд гарч ирэх үед Бурхан үнэндээ аль хэдийн ирж, нууцаар хүрэлцэн ирсэн. Харин бид л үүнийг мэддэггүй. Энэ удаа бид Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг идэвхтэйгээр эрж хайж, судлах ёстой, гэхдээ Эзэний хоёр дахь ирэлтийн тухайд бол, хэрхэн ухаалаг охид байж, Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэний хоёр дахь ирэлтийг хэрхэн угтан авах вэ гэдэгт анхаарал хандуулахын оронд хуурамч Христүүдээс хамгаалах нь хамгийн чухал зүйл гэж үзсэн хэвээр байгаа хүмүүс маш олон байсаар байна. Харин ч тэд өөрсдийн үзэл, төсөөлөлтэй зууралдаж, Эзэн Есүс эргэн ирсэн тухай бүх гэрчлэл худал гэж боддог. Тэд яах аргагүй Эзэн Есүсийн ярьсан мунхаг охид биш гэж үү? Энэ нь эргэн ирсэн Эзэн Есүсийг яллаж байгаа хэрэг бус уу? Энэ хүмүүс ядаж Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтэд итгэдэг үү? Энэ нь Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг далдуур үгүйсгэж байгаа хэрэг биш гэж үү?

Жинхэнэ Христийг хуурамч Христүүдээс хэрхэн ялгадаг маань бидэнд үнэн байгаа юу, үгүй юу гэдгийг үнэхээр илчилдэг бөгөөд ухаалаг охид уу, эсвэл мунхаг охид уy гэдгийг маань харуулах шилдэг арга зам юм. Зарим хүн бие махбодтой болсон Христийг шүүж, яллан, Христийн ирэлтийг үгүйсгэх үндэслэл болгон судрын энэ хэсгийг ашигладаг. Энэ хүмүүс мунхаг гэдгээ харуулчихсан. Жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялгахын тулд бид эхлээд Христийн мөн чанарын талаар мэддэг байх ёстой. Эзэн Есүс бол бие махбодтой Христ бөгөөд Христ бол бие махбодтой болсон Бурхан, өөрөөр хэлбэл, тэнгэр дэх Бурхан хүмүүсийн дунд ажиллахын тулд хүний Хүүгийн махбодтой болсон гэдгийг бид бүгд мэднэ. Христ бол Бурханы Сүнсний биелэл бөгөөд бурханлаг мөн чанартай. Бурханы төгс хүчин, мэргэн ухаан, зан чанар, Бурханы Сүнсний эзэмшдэг Бурханы эзэмшил болон оршихуй бүгд Христэд биеллээ олсон. Христ бол үнэн, зам, амь юм. Тиймээс Христ бол тодорхойгүй Бурхан биш, зохиомол юм уу хийсвэр биш гэдэгт бид итгэлтэй байж болно. Христ бол жинхэнэ, бодитой юм; Түүнд бид итгэж, найдаж болно. Христ бол дагаж, мэдэж болох бодитой Бурхан юм. Эзэн Есүс хүмүүс бидний дунд тод томруун амьдарч, ажиллаж, хүнийг замчилж, хариулж байсантай яг адилхан. Одоо бид Христийн мөн чанарыг мэддэг болохоор жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялгаж танихад маш амархан. Төгс Хүчит Бурханы үгийн нэг хэсгийг харцгаая. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Ийм зүйлийг судалж шинжлэх нь хэцүү биш боловч бид дор бүрнээ энэ нэг үнэнийг мэдэх шаардлагатай байдаг: Бие махбодтой болсон Бурхан Тэрбээр Бурханы мөн чанарыг эзэмшинэ, бие махбодтой болсон Бурхан Тэрбээр Бурханы илэрхийллийг эзэмшинэ. Бурхан махбод болдог тул хийхээр зорьж буй ажлаа авчирна, мөн Бурхан махбод болдог тул Өөрийн юу болохыг илэрхийлж, хүнд үнэнийг авчирч, амь хайрлаж, замыг заан харуулж чадна. Бурханы мөн чанаргүй махбод нь харваас бие махбодтой болсон Бурхан биш; үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Хэрвээ хүн, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг судалж шинжлэхээр зорьж байгаа бол Түүний илэрхийлдэг зан чанар, хэлдэг үгээс үүнийг нотлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсэхийг нотлохын тулд хүн Түүний мөн чанарт үндэслэн ялган таних ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг тодорхойлох гол түлхүүр нь гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр Түүний мөн чанарт (Түүний ажил, Түүний айлдвар, Түүний зан чанар болон өөр олон талд) оршдог. Хэрвээ хүн Түүний гадаад дүр төрхийг л шинжлээд, үүний үр дүнд мөн чанарыг нь орхигдуулбал хүн харанхуй бүдүүлэг, мунхаг гэдгийг энэ нь харуулдаг(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өмнөх үг).

Эзэн Есүс Нигүүлслийн эрин үед ирэхдээ: “Би бол зам, үнэн, амь юм(Иохан 14:6) гэж хэлсэн. Эзэн Есүс олон үнэнийг илэрхийлж, голчлон өршөөл, хайрын зан чанарыг илэрхийлж, бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах Бурханы ажлыг гүйцэлдүүлсэн. Эзэн Есүсийн ажил, айлдвар, илэрхийлсэн зан чанар нь тэр чигтээ Христ бол үнэн, зам, амь мөн гэдгийг баталдаг. Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан ирж, “Миний үг бол үнэн, амь, зам…” (Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Христийн эхэн үеийн айлдварууд, 12-р бүлэг) гэж хэлсэн. Төгс Хүчит Бурхан хэдэн сая үг илэрхийлж, хуйлмал номыг нээн, үндсэндээ зөвт зан чанарыг илэрхийлж, эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлаа гүйцэтгэсэн. Завхарсан хүн төрөлхтнийг шүүж, гэсгээж, аврах Төгс Хүчит Бурханы ажил нь Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг дахин нэгэнтээ баталдаг. Эзэн Есүс, эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийхээр эргэн ирнэ, ингэхдээ хүний Хүүгийн махбодоор хийж, хүний Хүүгийн дүрээр хүмүүс бидний ертөнцөд ирж, чуулгануудад хандан ярина гэдгээ аль эрт зөгнөсөн. Төгс Хүчит Бурханы ажил нь Эзэн Есүс хоёр дахь удаа ирэх тухай зөгнөлийг биелүүлжээ. Энэ нь бидэнд, үнэн болон Бурханы зан чанарыг илэрхийлэхийн тулд жинхэнэ Христ махбодоор ирж чадна, мөн эцсийн өдрүүдийн Бурханы шүүлтийг гүйцэтгэж, хүнийг байлдан дагуулж, аварч, цэвэрлэж, түүнчлэн Бурханы хүслийг биелүүлж, Бурханд гэрчлэл хийж чадна гэдгийг харах боломж олгосон. Христ бол үнэн, зам, амь юм. Түүний илэрхийлдэг бүх үнэн завхарсан хүн төрөлхтнийг бүрэн байлдан дагуулж, Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүсийг Бурханы сэнтийн өмнө авчирч чадах нь гарцаагүй. Христ Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг лавтайяа биелүүлнэ. Энэ бол гарцаагүй.

Хуурамч Христүүд бол Христийн дүр эсгэдэг муу ёрын сүнснүүд юм. Тэд ов мэхтэй. Ихэнх хуурамч Христүүд муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн байдаг. Тэднийг муу ёрын сүнс эзэмдээгүй байсан ч гэсэн тэд бол туйлын биеэ тоосон, эрүүл ухаангүй чөтгөрүүд юм. Тийм учраас тэд Христийн дүр эсгэдэг. Христийн дүр эсгэх нь Ариун Сүнсийг доромжилсон нүгэл үйлдэж байгаа хэрэг бөгөөд гарцаагүй хараагдана. Хуурамч Христүүдийн мөн чанар нь муу ёрын сүнснүүд учир хуурамч Христүүдэд ямар ч үнэн байхгүй бөгөөд үндсэндээ чөтгөрүүд юм. Тиймээс хуурамч Христүүдийн хэлсэн бүхэн худал үг, төөрөгдөл бөгөөд хүмүүсийг үнэмшүүлэх чадваргүй. Хуурамч Христүүдийн хэлсэн, хийсэн юу ч судалгаа шинжилгээг давж чадахгүй, түүнчлэн тэд үүнийг интернетэд байршуулж, бүх хүн төрөлхтнөөр эрэлхийлүүлж, судлуулж зүрхлэхгүй. Учир нь хуурамч Христүүд, муу ёрын сүнснүүд нь харанхуй, ёрын муу бөгөөд өдрийн гэрлийг тэвчиж чадахгүй. Тэд хаа сайгүй харанхуй булангуудад байдаг мунхаг, мэдлэггүй хүмүүсийг мэхлэхийн тулд зарим нэг энгийн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэхэд л найдаж чадна. Тэгэхээр бид, өөрсдийгөө Христ гэж зүтгэдэг ч энгийн тэмдэг, гайхамшигт л найдаж, хүмүүсийг мэхэлж байгаа хэн боловч хуурамч Христүүд юм гэдэгт итгэлтэй байж болно. Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн бүх үнэн интернетэд нийтлэгдсэн ба бүх хүн төрөлхтөнд нээлттэй байгаа. Бурханд үнэхээр итгэж, үнэнийг хайрладаг хүмүүс бүгд үнэн замыг эрж хайж, судалж, Бурханы үгийн шүүлт, цэвэршүүлт, төгс болголтыг хүлээн авахаар Төгс Хүчит Бурханы сэнтийн өмнө нэг нэгээрээ эргэн ирж байгаа. Энэ бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн бодит баримт. Хуурамч Христүүдийн хэлдэг, хийдэг зүйл нь махбод дахь Христийнхээс тэс өөр байдаг. Үнэнийг ойлгодог хүмүүсийн хувьд үүнийг ялган танихад маш амархан. Тиймээс Христ бол үнэн, зам, амь гэсэн зарчимд үндэслэн жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийг ялгаж таних нь хамгийн үнэн зөв арга юм. Бурханы хоньд Бурханы дуу хоолойг сонсдог гэж Эзэн Есүс нэгэнтээ хэлсэн. Ухаалаг охид Бурханы дуу хоолойг сонсож чадна, ухаалаг охид Сүйт залуугийн дуу хоолойноос үнэнийг олж илрүүлж, Бурханы үгээс Бурханы зан чанарыг олж мэдэж, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг олж илрүүлж, Бурханы санаа зорилгыг харж чадна, улмаар Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө буцан очиж чадна. Яагаад мунхаг охид Сүйт залуугийн дуу хоолойг сонсож чаддаггүй вэ? Мунхаг охид үнэнийг ялган таньж чаддаггүй учраас мунхаг байдаг. Тэд Бурханы дуу хоолойг ялган таньж чаддаггүй, дүрмийг хэрхэн мөрдөхөө л мэддэг. Тиймээс тэд Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлаар илчлэгдэж, таягдан хаягдана.

“Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариулт” номоос эш татав

Сатан болон элдэв янзын муу ёрын сүнснүүд хүмүүсийг хуурахын тулд Бурханы ажлыг даган дуурайхаар ажлынх нь шинэ үе шат болгоны араас зуузай даран явдаг гэх нэг баримтыг Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг туулдаг бид бүгд тодорхой хардаг. Эзэн Есүс өвчтэйг анагааж, чөтгөрүүдийг хөөсөн бөгөөд Сатан болон муу ёрын сүнснүүд ч мөн өвчтэйг анагаан, чөтгөрүүдийг хөөсөн юм. Ариун Сүнс хэл ярихуйгаар ярих авьяас билиг хайрласан ба дараа нь муу ёрын сүнснүүд хүмүүсийг аргадаа оруулж, хэний ч ойлгож чадахгүй “хэл ярихуй” гэгчээр яриулсан билээ. Гэвч муу ёрын сүнснүүд хүний хэрэгцээг өөгшүүлэхдээ яахаас ч буцалгүй, хүмүүсийг хуурахын тулд ер бусын үйл хийх боловч Сатан болон ёрын муу сүнснүүд үнэнийг огт эзэмшдэггүй. Иймээс тэд хүнд хэзээ ч үнэнийг хайрлаж чадахгүй. Чи үүнд үндэслэн жинхэнэ Христийг хуурамч Христүүдээс ялгаж болно.

Бие махбодтой болсон Бурхан энэ удаа ажлаа эхлүүлэхдээ эхлээд нэлээд хугацаанд даруу, далд хэвээр байж, үг нь оргилдоо хүрч, хүмүүс бүгд байлдан дагуулагдах хүртэл хүлээсэн юм. Үүний дараа л Ариун Сүнс Христэд гэрчлэл хийсэн билээ. Христ Өөрийгөө Христ мөн гэж хэний ч нүүрэн дээр хэзээ ч хэлээгүй: мөн Христ гэх байр сууриа ашиглан бусдыг хэзээ ч сургаагүй. Тэрээр даруу, далд хэвээр үлдэж, хүмүүсийн амийн хэрэгцээг тэжээлээр хангах, үнэнийг илэрхийлэх, хүмүүсийн зан чанарыг өөрчлөх хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд бүрэн төвлөрсөн юм. Христ хэзээ ч онгироогүй; харин үргэлж даруу, далд хэвээр байж ирсэн. Энэ бол ямар ч бүтээлтэй харьцуулах аргагүй зүйл билээ. Христ хүмүүсийг Өөртөө дуулгавартай байлгаж, Өөрийгөө дагуулахын төлөө байр суурь, ялгамж чанараа хэзээ ч ашиглаагүй. Харин ч хүмүүс Бурханы талаар мэдлэгтэй болж, Бурханыг дуулгавартай дагаж, Бурханаар авхуулаг гэсэндээ хүн төрөлхтнийг шүүж, гэсгээж, аврахын тулд үнэнийг илэрхийлдэг. Бурхан үнэхээр хүндтэй гэдэг нь эндээс харахад тодорхой байдаг. Бурханы Сүнс махбодод биеллээ олсноор ажлаа даруу, далд байдлаар явуулдаг. Тэрээр дэлхий ертөнцөд хүний туулдаг бүх зовлонг ганц ч гомдолгүйгээр Өөрөө туулдаг. Христийн хувиар Тэр хэзээ ч онгирч, Өөрийгөө магтаагүй бөгөөд хэзээ ч их зантай, Өөрийгөө зөвтгөдөг байгаагүй нь лавтай юм. Тэрээр бурханлаг нэр хүнд, ариун байдлыг бүрэн цацруулдаг. Энэ нь Түүний хосгүй хүндтэй амийн мөн чанарыг болон хайрын биелэл яг мөн гэдгийг нь илчилдэг. Хуурамч Христүүд болон муу ёрын сүнснүүдийн явуулдаг ажил Христийн явуулдаг ажлаас шал эсрэг байдаг. Муу ёрын сүнснүүд өөрсдийгөө Христ гэж хамгийн хурдан тунхагладаг. Үгийг нь сонсохгүй бол та нар хаанчлалд орж чадахгүй гэцгээдэг. Тэд бусдад харагдахын тулд чадах бүхнээ хийж, онгирч, сайрхаж, өөрсдийгөө магтаж, эсвэл хүмүүсийг хуурахын тулд зарим нэг гайхамшиг үзүүлдэг. Хүмүүс хууртагдан тэднийг хүлээн зөвшөөрснийхөө дараа үг дуугүй нуран унах болно, учир нь тэд урт удаан хугацаанд үнэний тэжээлээр дутсан байдаг. Үүний маш олон жишээ бий, учир нь хуурамч Христүүд бол үнэн, зам, амь биш юм. Иймээс тэдэнд зам байдаггүй. Тэднийг дагадаг хүмүүс эрт орой хэзээ нэгэн цагт шившиглэгдэх бөгөөд тэр үед эргэж буцахаар оролдоход хэтэрхий хожимдсон байх болно. Иймээс Христ ганцаараа үнэн, зам, амь гэдгийг баттай тогтоох нь хамгийн чухал зүйл юм. Хуурамч Христүүдэд ямар ч үнэн байдаггүй, муу ёрын сүнснүүдэд ч байдаггүй. Тэд хэчнээн ч үг хэлж, хэдий олон ном бичлээ ч гэсэн эдгээрийн аль нь ч ганц ч үнэнгүй байх нь гарцаагүй. Гагцхүү Христ л үнэнийг илэрхийлж чаддаг. Үүнд үндэслэн ялган таних чадвартай байх нь хамгийн чухал. Үүнээс гадна, Христ Өөрийг нь таньж, хүлээн зөвшөөр гэж хүмүүсийг хэзээ ч албадаагүй. Түүнд итгэдэг хүмүүс үнэнийг улам бүр тодорхой хардаг болж, зам нь улам бүр гэрэлтэнэ. Христ бол үнэн учраас гагцхүү Христ л хүнийг аварч чадна гэдгийг энэ нь нотолдог Хуурамч Христүүд ердөө л Түүнийг дуурайх цөөн хэдэн зүйл буюу зөв, бурууг гуйвуулдаг, ямар ч үнэнийг агуулдаггүй үгийг л хэлж чаддаг.Тэд хүмүүст харанхуй, гамшиг болон муу ёрын сүнснүүдийн ажлыг л авчирна. Чи хуурамч Христүүдийг дагах юм бол яавч аврагдахгүй, харин ердөө л Сатан чамайг улам гүн гүнзгий завхруулна. Чи сүйрэн сүйртлээ улам хөшүүн, маанаг болох болно. Хуурамч Христүүдийг дагадаг хүмүүс бол хулгайч нарын завинд сууж байгаа сохор хүнтэй адил юм—тэд мөхлөө дуудаж байгаа хэрэг!

Хуурамч Христүүд болон антихристүүдийн хууран мэхлэлтийн хэргүүдийг задлан шинжлэх нь номын Өмнөх үг

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих