Бурхан, хүн хоёрын ажил ба үгийг ялган таних нь

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих