Өдөр тутмын Бурханы үг: Амийн оролт | Эшлэл 452

Хожим ерөөгдөх, хараагдах эсэхийг чинь та нарын өнөөдрийн хийх үйлдэл, зан авирт үндэслэн шийднэ. Хэрвээ та нар Бурханаар төгс болгуулъя гэвэл яг одоо энэ эринд л хийх ёстой; ирээдүйд өөр боломж олдохгүй. Бурхан одоо та нарыг төгс болгохыг үнэхээр хүсдэг ба энэ нь яриа төдийхөн биш юм. Ирээдүйд та нарт ямар шалгалт ирж, ямар үйл явдал болж, ямар гай зовлон тохиолдохоос үл хамааран Бурхан та нарыг төгс болгохыг хүсдэг; энэ бол лавтай агаад маргахын аргагүй баримт юм. Хаанаас үүнийг харж болох вэ? Эрин үеүдийн туршид Бурханы үг хэзээ ч өнөөдрийнх шиг, ийм их өндөрлөгт хүрч байгаагүй гэдэг баримтаас үүнийг харж болно. Энэ нь хамгийн дээд ертөнцөд нэвтэрсэн бөгөөд өнөөгийн хүн төрөлхтөнд хийсэн Ариун Сүнсний ажил урьд өмнө үзэгдээгүй ажил юм. Өнгөрсөн үеийнхнээс ийм туршлага авсан хүн бараг байхгүй; Есүсийн эрин үед ч өнөөдрийн илчлэл байгаагүй. Та нарт хэлсэн үг, та нарын ойлгосон зүйл, та нарын туршлага бүгд шинэ өндөрлөгт хүрсэн. Шалгалт, гэсгээлтийн дундаас хүмүүс та нар явдаггүй, энэ бол Бурханы ажил урьд өмнө үзэгдээгүй сүр жавхлант байдалд хүрснийг батлахад хангалттай. Хүний хийж чадах зүйл энэ биш, хүний бат зогсдог зүйл ч бас биш, харин Бурханы Өөрийнх нь ажил юм. Иймээс Бурханы ажлын маш олон бодит байдлаас Бурхан хүнийг төгс болгохыг хүсдэг, бас Тэр та нарыг гарцаагүй бүрэн төгс болгож чадна гэдгийг харж болно. Хэрвээ та нарт ийм мэдлэг ухаан байгаа бөгөөд энэхүү шинэ нээлтийг хийсэн бол Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг хүлээхийн оронд та нарыг өнөөгийн эрин үед бүрэн төгс болгохыг Бурханд зөвшөөрнө. Тиймээс та нар бүгд чадах бүхнээ хийж, бүх хүчээ дайчлах ёстой, ингэж чадвал Бурхан та нарыг төгс болгож магадгүй юм.

Одоо сөрөг зүйлсэд анхаарал хандуулах ёсгүй. Эхлээд чи сөрөг сэтгэгдэл төрүүлдэг зүйл бүрийг хойш нь тавьж, умарт. Чи аливаа хэрэг явдалд хандахдаа эрж судалж, тэмтчин урагшилдаг, Бурханд захирагддаг зүрх сэтгэлээр хандах ёстой. Та нар сул талаа олж илрүүлэх бүрдээ эрхшээлд нь оролгүй, үүнийгээ үл харгалзан хийх ёстой үүргээ биелүүлдэг бол нааштай алхам хийсэн байна. Жишээлбэл: Ахмад ах эгч нарт чинь шашны үзэл байдаг хэдий ч чи залбирч, захирагдаж, Бурханы үгийг идэж ууж, магтан дуу дуулж чаддаг… Нэг үгээр хэлбэл, өөрийн хийж чадах ямар ч зүйлийг, өөрийн гүйцэтгэж чадах ямар ч үүргийг биелүүлэхдээ бүхий л хүчээ дайчлан өөрийгөө зориулах хэрэгтэй. Идэвхгүйгээр бүү хүлээ. Үүргээ гүйцэтгэхдээ Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чаддаг байх нь эхний алхам юм. Дараа нь үнэнийг ойлгож, Бурханы үгийн бодит байдалд орж чадах үедээ чи Бурханаар төгс болгуулсан байх болно.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хүн бүр үүргээ гүйцэтгэх тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих