Өдөр тутмын Бурханы үг | “Чи замын сүүлчийн хэсэгт хэрхэн алхах ёстой вэ” | Эшлэл 472

Чи одоо замын сүүлчийн хэсэгт ирсэн ба энэ бол замын амин чухал хэсэг юм. Магадгүй чи ихээхэн зовлон амсаж, их ажил хийж, олон замаар аялж, олон номлол сонссон байх; одоо байгаа газартаа ирэхэд амар байгаагүй биз. Хэрэв чи одоо нүүрлэж буй зовлонг тэсвэрлэж чадахгүй, хуучин шигээ үргэлжлүүлсээр байвал төгс болгуулж чадахгүй. Эдгээр үг чамайг айлгахаар зорьдоггүй—тэдгээр нь баримт юм. Петр Бурханы олон ажлыг туулсныхаа дараа зарим зүйлийг гүнзгий ойлгож, бас ихээхэн ялган таних чадвартай болсон. Тэрээр үйлчлэлийн зарчмын талаар олон зүйлийг ойлгож авсан ба хожим нь Есүсийн даалгасан зүйлд өөрийгөө бүрэн зориулж чадсан юм. Түүний хүлээн авсан асар их цэвэршүүлэлт нь ихэвчлэн, өөрийнхөө хийсэн зүйлийн төлөө Бурханд маш их өртэй мэт, мөн хэзээ ч буцаан төлж чадахгүй мэт түүнд санагдаж байснаас болсон билээ. Түүнчлэн, хүн маш их завхарсан гэдгийг Петр танин мэдсэн бөгөөд энэ нь мөс чанартаа буруугаа мэдрэхэд хүргэжээ. Есүс Петрт олон зүйл хэлсэн боловч тэдгээрийг хэлж байх үед тэрээр бага зэрэг л ойлгох чадвартай байсан бөгөөд заримдаа эсэргүүцэл, тэрслүү байдал өвөрлөсөөр байлаа. Есүсийг загалмайд цовдлогдсоны дараа л тэр эцэст нь бага зэрэг сэхээрч, өөрийгөө хүчтэй зэмлэх сэтгэл түүнд төрсөн юм. Эцэстээ энэ нь, буруу санаа бодолтой байх нь хүлээн зөвшөөрөхийн аргагүй мэт санагдах хэмжээнд хүрчээ. Тэрээр өөрийн байр байдлыг тун сайн мэддэг, бас Эзэний ариун байдлыг сайн мэддэг байв. Үүний үр дүнд Эзэнийг хайрлах сэтгэл нь улам бүр нэмэгдэж, тэр өөрийн аминд илүү их төвлөрөх болжээ. Үүнээс болоод тэр асар их зовлон бэрхшээл туулсан ба заримдаа хүндээр өвчилсөн мэт, заримдаа бүр үхсэн мэт санагддаг байсан ч ийм маягаар олон удаа цэвэршүүлэгдсэний дараа өөрийгөө илүү их ойлгож авч, Эзэнийг үнэхээр хайрладаг болсон юм. Түүний бүхий л амьдрал цэвэршүүлэлт дунд өнгөрсөн, үүнээс ч илүүгээр гэсгээлт дунд өнгөрсөн гэж хэлж болно. Түүний туршлага өөр ямар ч хүнийхээс өөр байсан бөгөөд түүний хайр төгс болгуулаагүй хэний ч хайраас давж гарсан. Түүнийг үлгэр жишээ болгон сонгосны учир нь тэрээр амьдралынхаа хугацаанд хамгийн их зовлон шаналал амссан бөгөөд түүний туршлага хамгийн амжилттай байв. Хэрэв та нар замын сүүлчийн хэсэгт үнэхээр яг Петр шиг алхаж чадвал та нарын ерөөлийг булаан авч чадах бүтээгдсэн зүйл нэгээхэн ч үгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Петрийн туршлагыг дуурайгаарай

I

Петрийн хүлээн авсан асар их цэвэршүүлэлт өөрийнх нь хийсэн зүйлээс болсон. Бурханд дэндүү их өртэй мэт, Бурханд хариу барьж чадахгүй мэт түүнд санагдсан. Хүн төрөлхтөн ялзарсан гэдгийг харсан тул мөс чанартаа гэмшиж байсан. Есүс түүнд олон зүйл хэлсэн, тэр ердөө маш багыг нь ойлгосон. Заримдаа тэр эсэргүүцэн тэрсэлсэн. Есүсийг загалмайд цовдлогдсоны дараа л Петр гэм буруугаа сэхээрсэн. Эцэстээ тэр ямар ч буруу бодлыг зөвшөөрөөгүй. Бурханы ажлыг туулсныхаа дараа тэр ялган таних чадвар, ойлголтыг олж авч, үйлчлэлийн зарчмуудыг ухаарч, Есүсийн даалгасан зүйлийг биелүүлсэн. Хамгийн их зовж, туулсан зүйл нь амжилттай байсан учраас тэр үлгэр жишээ болсон билээ. Хэрэв чи энэ замаар тийнхүү алхвал нэг ч бүтээл ерөөлийг чинь булааж чадахгүй, нэг ч бүтээл ерөөлийг чинь булааж чадахгүй.

II

Петр өөрийн байдлыг тун сайн мэддэг, Эзэний ариун байдлыг ч гүнзгий мэддэг байсан тул бүх мэдлэгээс нь болж, Эзэнийг гэх хайрын зүрх сэтгэл нь өссөн, бас тэр амь дээрээ илүү төвлөрсөн. Үүнээс болж тэр зовлон туулсан. Заримдаа хүнд өвчтэй мэт, үхлийн хаалга ойр байгаа мэт санагддаг байсан. Маш олон удаа цэвэршүүлэгдсэн тул тэр өөрийгөө илүү их ойлгож, Эзэнийг гэх жинхэнэ хайрыг бий болгосон. Түүний амьдрал цэвэршүүлэлт туулж, гэсгээлт дор өнгөрсөн билээ. Түүний туршлага бусдаас өөр, түүний хайр төгс болгуулаагүй хүнийхээс даван гарсан. Хамгийн их зовж, туулсан зүйл нь амжилттай байсан учраас тэр үлгэр жишээ болсон билээ. Хэрэв чи энэ замаар тийнхүү алхвал нэг ч бүтээл ерөөлийг чинь булааж чадахгүй, нэг ч бүтээл ерөөлийг чинь булааж чадахгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?