Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 118

Иона 4 Гэхдээ энэ нь Ионад огт таалагдсангүй, тэр маш их уурлав. Тэгээд тэрээр Еховад залбирч: “Өө, Ехова минь, би Танд залбирч байна, би нутагтаа байхдаа Танд үүнийг хэлээгүй гэж үү? Та бол нигүүлсэнгүй, өршөөнгүй, уурлахдаа удаан, сайхан сэтгэлтэй, гай гамшгийг зөөлрүүлэгч гэдгийг би мэддэг учраас Таршиш руу зугтсан. Тийм учраас, өө Ехова минь, Та надаас миний амийг аваач гэж би гуйж байна: Учир нь, надад амьд явахаас үхэх нь илүү дээр” гэж хэлэв. Тэгэхэд нь Ехова түүнээс “Чамд уурлах шалтгаан байна уу?” гэж асуулаа. Улмаар Иона хотоос гарч, хотын зүүн талд суув, тэнд өөртөө сүүдрэвч бариад, хотод юу тохиолдохыг харах хүртлээ сүүдэрт нь суужээ. Тэгэхэд Ехова Бурхан эрэндийн бут бэлтгэж, толгой дээгүүр нь сүүдэрлэн, гуниг ганьхралаас нь салгахын тулд Ионагийн дээгүүр ургууллаа. Иона эрэндийн бутанд маш их баярлав. Гэхдээ дараа өдрийн өглөө болоход Бурхан өт бэлдэж, эрэндийн бутыг нэрвэхэд тэр нь гандаж хатав. Нар мандахад Бурхан дорнын халуун салхи бэлдэж, Ионагийн толгойг наранд цохиулахад тэр ухаан балартаж, үхэхийг хүсэн “Амьд явахаас үхсэн нь надад дээр” гэж хэлэв. Бурхан Ионагаас “Эрэндийн бутны төлөө уурлах шалтгаан чамд байна уу?” гэж асуухад тэрээр, “Надад бүр үхтэлээ уурлах шалтгаан байна” гэлээ. Тэгэхэд Ехова, “Чи өөрөө хөдөлмөрлөж, ургуулаагүй, нэг шөнийн дотор ургаад, мөхсөн эрэндийн бутыг өрөвдсөн. Тэгэхэд Би, баруун, зүүн гараа ялган салгаж чадахгүй зуун хорин мянгаас илүү хүнтэй, бас олон малтай их хот Ниневег өрөвдөх хэрэггүй гэж үү?” гэж хэлэв.

Хүн төрөлхтнийг гэх Бүтээгчийн чин сэтгэлийн илэрхийлэл

Ехова Бурхан, Иона хоёрын хоорондох энэ яриа нь хүн төрөлхтнийг гэх Бүтээгчийн чин сэтгэлийн илэрхийлэл гэдэг нь эргэлзээгүй. Нэг талаар энэ нь, Өөрийнх нь дээд эрхэн дор байдаг бүх бүтээлийн тухай Бүтээгчийн ойлголтыг хүмүүст мэдэгддэг; Ехова Бурханы хэлсэнчлэн “Тэгэхэд Би, баруун, зүүн гараа ялган салгаж чадахгүй зуун хорин мянгаас илүү хүнтэй, бас олон малтай их хот Ниневег өрөвдөхгүй байж чадах уу?” Өөрөөр хэлбэл, Ниневегийн талаарх Бурханы ойлголт нь тойм биш байсан. Тэрээр хотын доторх амьд зүйлсийн (хүмүүс болон амьтдыг оролцуулаад) тоог мэдээд зогсохгүй, мөн хэчнээн хүн баруун, зүүн гараа ялгаж мэдэхгүй байгааг—өөрөөр хэлбэл, хэчнээн хүүхэд, залуус байгааг мэдэж байв. Энэ нь хүн төрөлхтнийг Бурхан тун сайн ойлгодгийн бодит баталгаа юм. Нөгөө талаар энэ нь, хүмүүст хандах Бүтээгчийн хандлагын талаар, өөрөөр хэлбэл, Бүтээгчийн зүрх сэтгэлд хүний эзлэх жингийн талаар хүмүүст мэдэгддэг. Яг л Ехова Бурханы хэлсэнчлэн: “Чи өөрөө хөдөлмөрлөж, ургуулаагүй, нэг шөнийн дотор ургаад, хатаж үхсэн эрэндийн бутыг өрөвдсөн. Тэгэхэд Би … их хот Ниневег өрөвдөхгүй байж чадах уу?” Эдгээр нь Ионаг буруутгасан Ехова Бурханы үг боловч бүгд үнэн юм.

Ниневегийн хүмүүст Ехова Бурханы үгийг тунхаглахыг Ионад даалгасан хэдий ч тэрээр Ехова Бурханы санаа зорилгыг ойлгоогүй, мөн уг хотын хүмүүсийн төлөөх Түүний санаа зовнил болон хүлээлтийг ч ойлгоогүй. Энэ зэмлэлээр дамжуулан, хүн төрөлхтөн бол Түүний гараар бүтээгдсэн бөгөөд Бурхан хүн нэг бүрийн төлөө хичээл чармайлт гаргасан; хүн бүр Бурханы итгэл найдварыг тээдэг; хүн бүхэн Бурханы амийн хангалтыг эдэлсэн; хүн бүрийн төлөө Бурхан уйгагүй төлөөс төлсөн гэдгийг Бурхан түүнд хэлэхийг хүссэн юм. Энэ зэмлэл нь, Иона эрэндийн бутыг хайрлан энхрийлж байсантай адилаар Бурхан Өөрийн гараар бүтээгдсэн хүнийг хайрлан энхрийлсэн гэдгийг ч бас Ионад хэлсэн. Бурхан эцсийн боломжит мөчийг хүртэл тэднийг яасан ч амархан орхихгүй; түүнчлэн хотын дотор маш олон хүүхэд, гэмгүй мал амьтад байсан. Баруун, зүүн гараа ялгаж ч чадахгүй, эдгээр залуу, мэдлэггүй бүтээгдсэн зүйлтэй харьцахдаа Бурхан тэдний амийг тасалж, тэдний төгсгөлийг тийм амархнаар тодорхойлж бүр ч чадахгүй байсан юм. Бурхан тэдний өсөж том болохыг харахыг хүссэн; тэд өвөг дээдэс шигээ замаар алхахгүй, Ехова Бурхан тэдэнд дахин хэзээ ч анхааруулж сануулах хэрэггүй болж, Ниневегийн өнгөрсөн үеийг гэрчилнэ гэж Тэр найдсан. Үүнээс ч илүүтэйгээр Бурхан гэмшсэнийх нь дараах Ниневег харж, гэмшлийнх нь дараах Ниневегийн ирээдүйг харж, Бурханы өршөөл дор дахин нэгэнтээ амьдрах Ниневег харахыг бүр ч их хүссэн. Тиймээс Бурханы нүдээр бол, өөрсдийн баруун, зүүн гарыг ялгаж мэдэхгүй тэр бүтээгдсэн хүмүүс нь Ниневегийн ирээдүй байв. Тэд Ниневегийн жигшүүрт өнгөрсөн үеийг мөрөндөө үүрэх байсан төдийгүй Ехова Бурханы удирдамж дор Ниневегийн өнгөрсөн болон ирээдүйг гэрчлэх чухал үүрэг хүлээх байв. Ехова Бурханы энэхүү чин сэтгэлийн илэрхийлэл нь хүнийг гэх Бүтээгчийн өршөөлийг бүхэлд нь харуулсан. Энэ нь, “Бүтээгчийн өршөөл” бол хоосон үг биш, хуурамч амлалт ч биш гэдгийг хүн төрөлхтөнд харуулсан; үүнд тодорхой зарчим, арга барил, зорилго байдаг. Тэр бол жинхэнэ, бодит агаад ямар ч худал хуурмаг, хуурамч төрх ашигладаггүй, мөн ийм маягаар Түүний өршөөл нь бүх цаг хугацаа, эрин үед хүнд эцэс төгсгөлгүйгээр хайрлагддаг. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл Бүтээгчийн Ионатай ярьсан яриа нь, Тэр яагаад хүн төрөлхтөнд өршөөл үзүүлдэг, хүн төрөлхтөнд хэрхэн өршөөл үзүүлдэг, хүн төрөлхтөнд хэр хүлээцтэй байдаг болон хүн төрөлхтнийг гэх Түүний чин сэтгэлийн талаарх цорын ганц, онцгойлон хэлсэн зүйл юм. Ехова Бурханы товч яриа нь, хүн төрөлхтнийг гэх Түүний бодлыг бүрэн дүүрэн илэрхийлдэг; энэ нь хүн төрөлхтөнд хандах Түүний зүрх сэтгэлийн хандлагын жинхэнэ илэрхийлэл бөгөөд мөн хүн төрөлхтөнд хайрласан Түүний элбэг дэлбэг өршөөлийн бодит нотолгоо юм. Түүний өршөөл нь зөвхөн хүн төрөлхтний ахмад үеийнхэнд хайрлагдаагүй; энэ нь үеэс үед үргэлж ийм байсан шигээ, залуу үеийнхэнд ч бас өгөгдсөн юм. Хэдийгээр Бурханы уур хилэн хүн төрөлхтний тодорхой өнцөг буланд, тодорхой эрин үед үргэлж бууж ирдэг боловч Бурханы өршөөл хэзээ ч зогсоогүй. Тэрээр Өөрийн өршөөлөөр бүтээсэн хүн төрөлхтнийг үеийн үед удирдан, хөтөлж, хангаж, тэжээн тэтгэдэг, учир нь хүнд хандах Түүний чин сэтгэл хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Яг л Ехова Бурханы хэлсэнчлэн: “Тэгэхэд Би … Ниневег өрөвдөхгүй байж чадах уу?” Тэр Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг үргэлж энхрийлэн хайрласаар ирсэн. Энэ бол Бүтээгчийн зөвт зан чанарын өршөөл бөгөөд мөн Бүтээгчийн цэвэр ариун цор ганц чанар юм!

“Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих