Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 199

Бурханд хандах хүн төрөлхтний янз бүрийн хандлага

Хүмүүс Бурханд хэрхэн ханддаг нь тэдний хувь заяаг шийддэг бөгөөд Бурхан тэдэнд хэрхэн хандаж, шийдвэрлэхийг шийддэг. Энд Би, хүмүүс Бурханд хэрхэн ханддаг талаар зарим жишээ дурдах гэж байна. Бурханд ханддаг тэдний арга маяг, хандлага зөв эсэх талаар хэдэн зүйл сонсъё. Бүгдээрээ доор дурдсан долоон төрлийн хүний биеэ авч явах байдлыг авч үзье. Үүнд:

1) Бурханд тун хөгийн ханддаг нэг төрлийн хүмүүс байдаг. Бурхан бол ертөнцийн үлгэр домгоос сонссон Бодьсадва, эсвэл бодь нэгэн шиг бөгөөд хүмүүс уулзахдаа гурвантаа мөргөж, хооллосныхоо дараа хүж асаах хэрэгтэй гэж тэд боддог. Тиймээс зүрх сэтгэлдээ тэд нигүүлслийнх нь төлөө Бурханд баярлаж, талархаж байх үедээ дандаа иймэрхүү сэтгэл хөөрөлтэй байдаг. Өнөөдөр өөрсдийнх нь итгэдэг Бурхан, зүрх сэтгэлдээ хүсэн тэмүүлдэг ариун оршихуйнх нь адилаар, уулзахдаа гурвантаа мөргөж, хооллосныхоо дараа хүж асаадаг зан үйлийг нь хүлээн зөвшөөрдөг болоосой гэж тэд хүсдэг.

2) Зарим хүн Бурханыг бүх амьд зүйлийг зовлонгоос ангижруулж, өөрсдийг нь аварч чадах амьд Будда мэт үздэг; тэд Бурханыг зовлонгийн далайгаас холдуулж чадах амьд Будда гэж боддог. Энэ хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэл нь Бурханыг Будда мэт үзэн шүтэх явдал юм. Хэдийгээр тэд хүж асааж, мэхийн ёсолж, эсвэл тахил өргөдөггүй ч тэдний зүрх сэтгэл дэх Бурхан бол яг л Буддатай адил бөгөөд ямар ч амьд зүйлийг хөнөөхгүй, бусдыг харааж зүхэхгүй, үнэнч шударга харагдах амьдралаар амьдарч, ямар ч муу юм хийхгүйгээр өрөвч, өглөгч бай гэх эдгээр зүйлийг л шаарддаг. Энэ бол тэдний зүрх сэтгэл дэх Бурхан юм.

3) Зарим хүн Бурханыг агуу, эсвэл алдартай нэгэн мэт шүтэн мөргөдөг. Жишээлбэл, энэ агуу хүний ярих дуртай аливаа арга зам, ярьдаг аялга, хэрэглэдэг үг, хэллэг, дуу хоолойн өнгө, гарын дохио зангаа, санал бодол, үйлдэл, намба төрх—энэ бүхнийг тэд хуулбарладаг бөгөөд эдгээр нь Бурханд итгэх итгэлийн замналдаа бүрэн бий болгох ёстой зүйлс нь юм.

4) Зарим хүн Бурханыг эзэн хаан мэт үзэж, Түүнийг бүхнээс дээр байдаг гэж боддог бөгөөд хэн ч Түүнийг уурлуулж зүрхэлдэггүй—хэрвээ тэгвэл тэд шийтгүүлнэ. Эзэн хаан тэдний зүрх сэтгэлд тодорхой байр суурь эзэлдэг учир тэд ийм эзэн хааныг шүтэн мөргөдөг. Эзэн хааны бодол, зан байдал, эрх мэдэл, уг чанар—түүний ашиг сонирхол, хувийн амьдрал хүртэл—бүгд энэ хүмүүсийн ойлгох ёстой зүйл, анхаарах ёстой асуудал, хэрэг явдал болдог, иймээс тэд Бурханыг эзэн хаан мэт үзэж шүтэн мөргөдөг. Итгэлийн ийм хэлбэр үнэхээр хөгийн.

5) Зарим хүн Бурханы оршин тогтнолд гойд итгэлтэй байдаг ба энэ нь гүн гүнзгий бөгөөд гуйвшгүй. Бурханы талаарх тэдний мэдлэг маш өнгөц, Бурханы үгийн талаар нэг их туршлагагүй байдаг учраас Түүнийг шүтээн мэт үзэж шүтэн мөргөдөг. Энэ шүтээн нь түүний зүрх сэтгэл дэх Бурхан, энэ нь түүний эмээж, бөхийн мөргөх ёстой бөгөөд дагаж, дуурайх ёстой зүйл юм. Тэр Бурханыг бүхэл амьдралынхаа турш дагах ёстой шүтээн мэт үздэг. Тэр Бурханы ярианы өнгийг хуулбарладаг бөгөөд Бурханд таалагддаг хүмүүсийг гаднаа дуурайдаг. Тэр үргэлж гэнэн, цэвэр ариун, үнэнч шударга харагддаг зүйлсийг хийдэг, тэр ч байтугай энэ шүтээнийг хэзээ ч хагацаж чадахгүй хамтрагч, эсвэл найз нөхөр мэт дагадаг. Тэр ийм маягаар Бурханд итгэдэг.

6) Нэг төрлийн хүн Бурханы үгээс ихийг уншиж, зөндөө номлол сонссон хэдий ч Бурханд хандах цор ганц зарчим бол үргэлж долигонож, бялдуучлах ёстой, эсвэл бодитой бус байдлаар Бурханыг магтаж, Түүнийг сайшаах ёстой гэж зүрх сэтгэлдээ боддог. Бурхан бол ийм маягаар авирлахыг шаарддаг Бурхан гэж тэд итгэдэг бөгөөд тийн үйлдэхгүй бол хэдийд ч Түүнийг хилэгнүүлж, Түүнийг гомдоох бөгөөд гомдоосных нь хариуд Бурхан тэднийг шийтгэнэ гэж итгэдэг. Тэдний зүрх сэтгэлд буй Бурхан ийм юм.

7) Мөн дийлэнх хүмүүс Бурханыг сэтгэлийн өмөг түшиг болгодог. Тэд энэ дэлхийд амьдардаг учраас амар тайван бус, амар амгалан юм уу аз жаргал үгүй байдаг бөгөөд хаанаас ч тайтгарал олж авч чаддаггүй. Тэд Бурханыг олсныхоо дараа, Түүний үгийг сонсож, харах үедээ зүрх сэтгэлдээ нууцхан баярлаж, хөөрдөг. Яагаад гэвэл, тэд өөрсдөд нь аз жаргал авчрах газрыг эцэстээ оллоо, мөн сэтгэлийн өмөг түшиг болох Бурханыг эцэстээ оллоо гэж итгэдэг. Бурханыг хүлээн авч, дагаж эхэлсний дараа тэдний сэтгэл нь аз жаргалтай, амьдрал нь хангалуун болдог бөгөөд амьдралаа амьтан шиг ухамсаргүйгээр өнгөрүүлдэг үл итгэгчидтэй адил байхаа больж, амьдрал нь хүсэл эрмэлзэлтэй болсон гэж тэд боддог. Тиймээс, энэ Бурхан өөрсдийнх нь сүнслэг хэрэгцээг хангаж, оюун санаа болон сүнсний аль алинд нь асар их аз жаргал авчирч чадна гэж тэд боддог. Өөрсдөө ч мэдэлгүйгээр, өөрсдөд нь сэтгэлийн өмөг түшиг болдог, сэтгэлд нь болон бүхэл гэр бүлд нь аз жаргал авчирдаг Бурханыг орхиж чадахгүй болдог. Бурханд итгэх итгэл өөрсдөд нь сэтгэлийн түшиг болохоос өөрийг хийх хэрэггүй гэж тэд итгэдэг.

Дээр дурдсан энэ олон төрлийн хүмүүсийн Бурханд хандах хандлага та нарын дунд байдаг уу? (Байдаг.) Хэрвээ Бурханд итгэхдээ хүний зүрх сэтгэл эдгээр хандлагын аль нэгийг агуулдаг бол тэр хүн Бурханы өмнө үнэхээр очиж чадах уу? Хэрвээ хэн нэгний зүрх сэтгэлд дээрх хандлагуудын аль нэг байгаа бол тэр хүн Бурханд итгэдэг үү? Цор ганц Бурханд Өөрт нь итгэдэг үү? (Үгүй.) Чи цор ганц Бурханд Өөрт нь итгэдэггүй, тэгвэл хэнд итгэдэг юм бэ? Хэрвээ чиний итгэдэг зүйл цор ганц Бурхан Өөрөө биш бол чи нэг шүтээн юм уу, нэг агуу хүн, эсвэл Бодьсадвад итгэдэг, зүрх сэтгэлдээ Буддаг шүтэн мөргөдөг байж болзошгүй. Түүнчлэн чи жирийн нэг хүнд итгэдэг байж болзошгүй. Товчхондоо, Бурханд итгэх итгэл болон хандлагынхаа янз бүрийн хэлбэрээс болоод хүмүүс өөрсдийн боддог Бурханыг зүрх сэтгэлдээ байлгаж, өөрсдийн төсөөллийг Бурханд тулгаж, Бурханы талаарх хандлага, төсөөллөө цор ганц Бурхантай Өөртэй нь эн зэрэгцүүлэн тавьдаг бөгөөд дараа нь тэдгээрийг тахидаг. Хүмүүс Бурханд ийм зүй зохисгүй ханддаг нь юуг харуулдаг вэ? Энэ бол тэд жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь голж, хуурамч Бурханыг шүтэн мөргөдөг гэсэн үг, энэ бол Бурханд итгэхийн зэрэгцээ Бурханыг голж, Түүнийг эсэргүүцэж, мөн жинхэнэ Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэг гэсэн үг юм. Хэрвээ хүмүүс ийм хэлбэрийн итгэлтэй зууралдсаар байвал тэдэнд ямар үр дагавар ирэх вэ? Итгэлийн ийм хэлбэртэй байснаар тэд Бурханы шаардлагыг биелүүлэхэд илүү ойртож ер нь чадах уу? (Үгүй, чадахгүй.) Харин ч өөрсдийн үзэл, төсөөллөөс болж хүмүүс Бурханы замаас улам л холдоно, учир нь чиний эрж хайдаг чиглэл Бурханы шаарддаг чиглэлээс эсрэг байдаг. Та бүхэн “сүйх тэргээ хойд зүг рүү жолоодоод, урд зүг рүү явах” гэдэг түүхийг ер нь сонсож байсан уу? Энэ нь ёстой л сүйх тэргээ хойд зүг рүү жолоодож, урд зүгт явж буй хэрэг байж болох юм. Хэрвээ хүмүүс ийм утгагүй байдлаар Бурханд итгэвэл хичээх тусмаа Бурханаас улам их холдоно. Тиймээс Би та бүхэнд үүнийг сануулж байна: Та нар явахаасаа өмнө эхлээд зөв чиглэлд явж байгаа эсэхээ ялгаж салгах ёстой. Сохроор бүү хүчин чармайлт гарга, “Миний итгэдэг Бурхан бүх зүйлийг Захирагч мөн үү? Миний итгэдэг энэ Бурхан надад ердөө л сэтгэлийн өмөг түшиг болдог нэгэн үү? Тэр миний шүтээн үү? Миний итгэдэг энэ Бурхан надаас юу шаарддаг вэ? Бурхан миний хийдэг бүхнийг сайшаадаг уу? Миний хийдэг, эрэлхийлдэг бүхэн Бурханыг мэдэхийн төлөө байдаг уу? Энэ нь Бурханы надаас шаарддаг зүйлтэй нийцэж байна уу? Миний алхдаг замыг Бурхан зөвшөөрч, сайшаадаг уу? Миний итгэлд Бурхан сэтгэл хангалуун байдаг уу?” гэж өөрсдөөсөө заавал асуу. Чи эдгээр асуултыг өөрөөсөө байнга, давтан асууж байх хэрэгтэй. Хэрвээ чи Бурханы талаарх мэдлэгийг эрэлхийлэхийг хүсэж байвал Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаасаа өмнө тодорхой ухамсар, тодорхой зорилготой байх ёстой.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө X

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих