Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Магтан дуу 2018 “Бурханы хайр зүрх сэтгэлийг минь тойрон эргэлддэг” Эзэний хайранд талархая

Янз бүрийн цуврал шоу   1220  

Танилцуулга

Зөвт байдлын Нар Зүүн зүгт манддаг.

Өө Бурхан минь! Таны алдар тэнгэр, газрыг дүүргэдэг.

Миний үзэсгэлэнт хайрт,

Таны хайр зүрх сэтгэлийг минь тойрон эргэлддэг.

Үнэнийг эрж хайдаг хүмүүс бүгд Бурханыг хайрладаг.

Өглөө эрт би ганцаараа сэрдэг ч

Бурханы үгийг тунгаахад зүрх сэтгэл минь баярладаг.

Элбэрэлт эхийнх мэт Түүний зөөлөн үгс;

эцгийн зэмлэл мэт Түүний шүүлтийн хатуу үгс.

Энэ дэлхийд өөр юуг ч би хайрладаггүй,

бүх сэтгэлээрээ Төгс Хүчит Бурханыг л хайрладаг.

Ай хө, ай хө,

ай хө, ай хө.

Энэ дэлхийд өөр юуг ч би хайрладаггүй,

бүх сэтгэлээрээ Төгс Хүчит Бурханыг л хайрладаг.


Бурханы хүсэл илчлэгдсэн—

Өөрийг нь үнэхээр хайрладаг хүмүүсийг төгс болгодог.

Амьд мэнд, гэм зэмгүй хүмүүс Түүнд магтаал өргөгтүн.

Аз жаргалтай бүжиг сайхан,

сэнтийн эргэн тойронд дүүлэн бүжигтүн.

Бурханы дуу хоолойн тушаалаар

ертөнцийн дөрвөн зүгээс бид ирдэг.

Түүний амийн үг бидэнд өгөгдөж,

Түүний шүүлт биднийг ариусгадаг.

Цэвэршүүлэгдэхээр хайр илүү хүчтэй болдог.

Бурханы хайрыг эдлэх нь жаргалтай.

Төгс Хүчит Бурхан маш хайр татам,

Түүнийг л би хайрладаг.

Ай хө, ай хө,

ай хө, ай хө.

Төгс Хүчит Бурхан маш хайр татам,

Түүнийг л би хайрладаг.

Ай хө, ай хө.

Үү, үү.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд