Христийн сүмийн дуу “Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл”

2021-01-19

Энэ удаа Бурхан урилгаар,

хүний нөхцөл байдлаас шалтгаалан

хэрэгтэй зүйлээр нь хүмүүсийг хангахаар

махбодод ирж байна.

I

Ямар ч хэв чанар, хүмүүжилтэй байсан,

хүн бүрд Бурханы үгийг харуулж,

үүнээс Бурханы оршин тогтнол,

илрэлийг харуулж,

Бурханы төгс болголтыг

хүн бүрд хүртээхээр Тэр ирж байна.

Хүн үзэл бодлоо өөрчилнө гэж

Бурхан найддаг.

Ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх,

хүний зүрхний гүнд бат бэх тогтоно.

Энэ бол Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл.

II

Хүний уг чанар нь агуу,

мөн чанар нь дорд муу байсан ч,

өнгөрсөнд юу ч хийсэн бай,

Бурхан үүнийг анхаарахгүй.

Хүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы дүр төрх

шинэчлэгдэнэ гэж Тэр найддаг.

Хүн үзэл бодлоо өөрчилнө гэж Бурхан найддаг.

Ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх,

хүний зүрхний гүнд бат бэх тогтоно.

Энэ бол Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл.

III

Хүн төрөлхтний мөн чанарыг хүмүүс мэдээд,

үзэл бодлоо өөрчилж,

Бурханыг гүн гүнзгий үгүйлж,

мөнхийн холбоотой байна гэж

Бурхан найддаг.

Энэ нь хүнээс Бурханы хүсдэг бүх зүйл мөн.

Хүн үзэл бодлоо өөрчилнө гэж

Бурхан найддаг.

Ингэснээр Бурханы жинхэнэ төрх,

хүний зүрхний гүнд бат бэх тогтоно.

Энэ бол Бурханы газар дээрх цор ганц хүсэл.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих