Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы сүмийн магтан дуу | “Замын туршид Та хамт явдаг ” | Эзэн Есүс бол миний хоньчин

Хаанчлалын цуврал клипүүд   873  

Танилцуулга

Тэнгист хөвж буй завьтай адил байлаа, би.

Та намайг сонгож, боомт руу хөтөлсөн.

Одоо Таны гэр бүлд Таны хайранд дулаацаад

би тэр чигтээ тайван байна.

Та намайг ерөөж, шүүлтийн үгээ өгдөг.

Ямар нэгэн байдлаар Таны зүрх сэтгэлийг шархлуулж,

ихэвчлэн тэрслээд.

Яаж би Таны нигүүлслийг нандигнаж чадаагүй билээ.

Гэсэн ч Та нүглээр минь надад ханддаггүй,

харин миний авралын төлөө ажилладаг.

Намайг зайтай байхад

Та намайг аюулаас дуудан холдуулдаг.

Намайг тэрслэх үед Та царайгаа нууж,

харанхуй намайг нөмөрдөг.

Намайг Тан руу буцан очиход

Та өршөөл, инээмсэглэл, тэврэлтээ харуулдаг.

Сатан намайг ташуурдах үед

Та шархыг минь эдгээж,

зүрх сэтгэлийг минь дулаацуулдаг.

Диавол намайг шархлуулах үед

Та сорилтын туршид надтай хамт байдаг.

Үүр удахгүй цайж,

тэнгэр урьдных шигээ цэнхэртэх болно,

Таныг надтай хамт байхад.

Үүр удахгүй цайж,

тэнгэр урьдных шигээ цэнхэртэх болно,

Таныг надтай хамт байхад.

Та бол миний амь, Та бол миний Эзэн.

Өдөр тутмын хань, миний хажуу дахь сүүдэр.

Хэрхэн хүн байхыг надад зааж,

үнэн болон амийг надад өгдөг.

Та байгаа болохоор

амь минь цог жавхаатайгаар оргилдог.

Өөрийн гэсэн сонголтгүйгээр

Таны журмыг дуулгавартай дагадаг.

Жинхэнэ бүтээл болж, Таны хажууд эргэн ирдэг.

Таны өмнө амьдарч, Тантай ярилцаж,

Таны хоолойг сонсдог.

Цаашид Та ганцаардмал зайд хүлээхгүй.

Тантай цуг байхад салхи шуурганаас айхгүй.

Шөнө намайг хучих үед би ганцаараа байхаа болино.

Та хажууд минь байгаа болохоор,

аюул бэрхшээлтэй би нүүр тулж чадна.

Тантай цуг байхад аян зам тийм ч бэрх байхгүй.

Саад тотгор туулсан донсолгоот зам,

сайхан хавар цагаар солигдоно.

Үүр удахгүй цайж,

тэнгэр урьдных шигээ цэнхэртэх болно,

Таныг надтай хамт байхад.

Тантай цуг байхад салхи шуурганаас айхгүй.

Шөнө намайг бүрхэх үед

би ганцаараа байхаа болино.

Та хажууд минь байгаа болохоор,

аюул бэрхшээлтэй би нүүр тулж чадна.

Тантай цуг байхад аян зам тийм ч бэрх байхгүй.

Саад тотгор туулсан донсолгоот зам,

сайхан хавар цагаар солигдоно.

Үүр удахгүй цайж,

тэнгэр урьдных шигээ цэнхэртэх болно,

Таныг надтай хамт байхад.

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.