Сайн мэдээний гэрчлэлүүд “Библиэс гадна Бурханы айлдвар байдаг уу?”

2020-09-30

Гол дүрийн баатар пасторынхоо хэлсэн үгэнд үргэлж итгэн, “Бурханы үг, ажил бүгд Библид байдаг, Библиэс холдоно гэдэг тэрс үзэл” гэж боддог Христэд итгэгч ажээ. Эзэн Есүс эргэн ирсэн ба үнэнийг илэрхийлж, эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил хийж байгаа гэж Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы хоёр гишүүн гэрчлэхийг сонсоод тэр үүнийг Библиэс давж байна гэж үзэн, судалж үл зүрхэлнэ. Гэхдээ Эзэн ирсэн гэх мэдээ толгойд нь эргэлдэж, дотроо хэсэг зөрчилдсөний эцэст тэрээр үүнийг цааш судлахаар шийдлээ. Дараа нь Юүтүбээр Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы сайн мэдээний зарим киног үзээд Библийн тухай үнэн, Библи, Бурхан хоёрын хоорондох харилцаа, Библид хандах зөв хандлагын талаар ойлгож авчээ. Тэгээд Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн гэдгийг таньж, Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн билээ.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих