Өдөр тутмын Бурханы үг | “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг” | Эшлэл 477

2020-09-25

Петр Есүсийг дагаж эхэлсний дараа төрөлхийн илчлэлүүд тохиолдсон хэдий ч, уг чанартаа бүр анхнаасаа тэрээр Ариун Сүнсэнд захирагдаж, Христийг эрж хайх хүсэлтэй нэгэн байсан юм. Тэр Ариун Сүнсэнд дуулгавартай байсан нь ариун байв: Тэр нэр алдар хөөгөөгүй, харин үүний оронд үнэнд дуулгавартай байхыг зорьж байлаа. Петр хэдийгээр Христийг мэддэгээ гурван удаа үгүйсгэсэн боловч, хэдий тэр Эзэн Есүсийг сорьсон боловч хүний тийм өчүүхэн сул тал нь түүний уг чанартай ямар ч холбоогүй байсан ба түүний ирээдүйн эрэл хайгуулд нөлөөлөөгүй, түүний сорилт нь антихристийн үйл байсан гэдгийг хангалттай баталж чадахгүй. Жирийн хүний сул тал нь дэлхий дээрх бүх хүний хуваалцдаг зүйл бөгөөд Петр ч гэсэн үүнээс өөр байсан гэж та нар бодож байна уу? Петр хэд хэдэн тэнэг алдаа хийсэн учраас хүмүүс түүний талаар тодорхой үзэл бодлыг агуулдаггүй гэж үү? Тэгээд Паулын хийсэн бүх ажил болон түүний бичсэн бүх захидлуудын улмаас хүмүүс түүнийг ихэд биширдэггүй гэж үү? Хүн хэрхэн хүний мөн чанарыг таних чадвартай байх вэ? Үнэхээр мэдрэмжтэй хүмүүс л тийм өчүүхэн зүйлийг харж чадна биз дээ? Петрийн олон жилийн зовлонт туршлага нь Библид бичигдээгүй боловч Петрт бодитой туршлага байгаагүй эсвэл Петр төгс болгуулаагүй гэдгийг энэ нь батлахгүй. Бурханы ажлыг хүн хэрхэн бүрэн ойлгох вэ? Библи дэх бичээсүүдийг Есүс биечлэн сонгоогүй, харин дараагийн үеийнхэн эмхэтгэсэн. Ийм байдлаар Библид бичигдсэн бүхэн нь хүний санааны дагуу байгаагүй гэж үү? Цаашлаад Петрийн болон Паулын төгсгөл нь захидлуудад илэрхийлэгдээгүй, иймээс хүн өөрийн ухамсрын дагуу, мөн өөрийн сонголтын дагуу Петр, Паул нарыг үнэлдэг. Паул маш их ажил хийсэн учраас, түүний “хувь нэмэр” маш агуу байсан учраас тэр олон нийтийн итгэлийг олсон. Хүн зөвхөн өнгөц байдал дээр төвлөрдөггүй гэж үү? Хүн хэрхэн хүний уг чанарыг таних чадвартай байж чадах юм бэ? Паул олон мянган жилийн туршид бишрэлийн объект байсан гэдгийг дурдах ч хэрэггүй, иймд түүний ажлыг хэн үгүйсгэж зүрхлэх юм бэ? Петр ердөө л загасчин байсан, иймээс түүний хувь нэмэр хэрхэн Паулынх шиг агуу байж чадах юм бэ? Хувь нэмэр дээр үндэслэвэл Паул Петрээс өмнө шагнагдах ёстой байсан ба тэр Бурханы зөвшөөрлийг авахад илүү тохирсон нэгэн байх байсан. Паулд хандахдаа Бурхан ердөө л авьяас билгээр нь дамжуулан түүнийг ажиллуулсан, харин Бурхан Петрийг төгс болгосон гэж хэн төсөөлж чадах юм бэ? Ямартай ч Эзэн Есүс бүр эхнээсээ л Петр, Паул хоёрын төлөө төлөвлөгөө зохиосон биш, харин ч тэдний төрөлхийн уг чанарын дагуу төгс болгож, эсвэл ажилласан юм. Иймээс хүмүүсийн хардаг зүйл нь зүгээр л хүний гадаад талын хувь нэмэр байдаг байхад Бурханы хардаг зүйл нь хүний мөн чанар, түүнчлэн хүний эхнээсээ дагадаг зам болон хүний эрэл хайгуулын ар дахь сэдэл юм. Хүмүүс өөрсдийн үзлийн дагуу, өөрсдийн хувийн ойлгох чадварын дагуу хүнийг хэмждэг, гэхдээ хүний эцсийн төгсгөл нь түүний харагдах байдлаар тодорхойлогддоггүй. Иймээс хэрвээ та нарын эхнээсээ дагасан зам нь амжилтын зам бөгөөд эрэл хайгуулын талаарх та нарын үзэл бодол эхнээсээ зөв бол та нар Петртэй адил гэж Би хэлдэг; хэрвээ та нарын алхаж буй зам нь бүтэлгүйтлийн зам бол та нар ямар ч үнэ төлсөн хамаагүй та нарын хүрэх газар Паулынхтай адилхан байх болно. Ямар ч тохиолдолд, та нарын хүрэх газар болон та нарын амжилтанд хүрэх юм уу бүтэлгүйтэх эсэх нь хоёулаа та нарын зориулалтаас эсвэл төлсөн төлөөснөөс илүүтэйгээр та нарын эрж хайж байгаа зам зөв үү, үгүй юу гэдгээр тодорхойлогдоно. Петрийн ба Паулын мөн чанар болон тэдний зорьсон зорилго өөр байсан; хүн эдгээр зүйлийг олж илрүүлэх чадваргүй бөгөөд зөвхөн Бурхан л тэдгээрийг бүхэлд нь мэдэж чадна. Учир нь Бурханы хардаг зүйл нь хүний мөн чанар байхад хүн өөрийнхөө мөн чанарын юуг ч мэддэггүй. Хүн, хүний доторх мөн чанарыг эсвэл бодит биеийн хэмжээг нь харах чадваргүй ба тиймээс Паул, Петр нарын бүтэлгүйтэл болон амжилтын шалтгааныг тодорхойлох чадваргүй юм. Ихэнх хүмүүс Петрийг биш, Паулыг биширдгийн шалтгаан нь, Паул Бурханд ашиглагдаж, нээлттэй ажилласан ба хүн энэ ажлыг харж чаддаг, иймээс хүмүүс Паулын “гавьяаг” хүлээн зөвшөөрдөг. Харин тэгэхэд Петрийн туршлага нь хүнд харагддаггүй, түүний эрж хайсан зүйл нь хүний хувьд хүршгүй бөгөөд иймээс хүн Петрийг огт сонирхдоггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах