Христийн сүмийн дуу “Бурханы даалгаврыг биелүүлэхийн тулд оюун санаа, биеэ өргөгтүн” (дууны үг)

2020-03-01

Хүн төрөлхтний хэсэг болохын хувьд,

Христийн үнэнч дагалдагчдын хувьд,

бидний үүрэг хариуцлага бол

Бурханы даалгаврыг биелүүлэхэд зориулж,

оюун санаа биеэ өргөх юм.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Хэрэв бидний бие сэтгэл Бурханы даалгавар

эсвэл хүн төрөлхтний

зөв шударга үйлийн төлөө биш бол

бидний сүнс Бурханы даалгаврын төлөө

амиа өгсөн хүмүүсийн өмнө зохисгүй байна.

Харин бүхнээ өгдөг Бурханы өмнө

үнэхээр зохисгүй байна.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

Бидний бүх оршихуй Бурханаас ирсэн,

бид Түүний дээд эрхийн ачаар оршдог.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих