Бид хэрхэн Эзэний хүсэлд нийцдэг байдлаар Зүүний Аянгад хандах вэ (Монгол хэлээр)

Бид хэрхэн Эзэний хүсэлд нийцдэг байдлаар Зүүний Аянгад хандах вэ (Монгол хэлээр)

594 |2018-12-16

Хүмүүс Зүүний Аянга бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт хэмээн гэрчлэх үед Зүүний Аянга нь үнэн зам бөгөөд Эзэний дуу хоолойг сонсохын тулд идэвх санаачилгатайгаар эрж хайж, судлах хэрэгтэй гэдгийг олон итгэгч мэдэрсэн. Шашны пасторууд болон ахлагч нар харин Зүүний Аянгыг эсэргүүцэн, яллахын тулд Библийг буруугаар тайлбарладаг. “Эзэний замыг хамгаалж, хонин сүргийг аюулгүй байлгаж, итгэгчдийн амийг хариуцах” гэсэн нэрийдлээр тэд итгэгчдийг үнэн замыг судлахаас бүх аргаар сэргийлнэ. Зүүний Аянга үнэхээр илэрч, ажлаа хийж буй Эзэний эргэн ирэлт мөн үү? Бид Эзэний хүсэлтэй нийцэлтэй байхын тулд Зүүний Аянгад хэрхэн хандах ёстой вэ?Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах