“Төгс Хүчит Бурхан ирсэн нь ямар сайхан бэ” Христийн сүмийн дуу

2020-05-27

Эгч ээ, надад сайхан мэдээ байна! Эзэн Есүс эргэн иржээ!

Эзэн Есүс эргэн ирсэн гэв үү?

Боломжгүй хэрэг.

Ах аа, Эзэн Есүсийн зөгнөсөн ёсоор, хүний Хүү гарч иржээ!

Хүний Хүү гарч ирсэн гэж үү?

Би яагаад Түүнтэй уулзаагүй байдаг билээ?

Сонсож ханалаа.

Ах аа, Ариун Сүнс чуулгануудад хандан айлдвар айлджээ!

Үнэхээр үү?

Тэр хаана үг хэлэв?

Харин тийм? Хаана тэр вэ?

Төгс Хүчин Бурхан үнэнийг илэрхийлэхээр иржээ;

Үг махбодоор илэрчээ.

Бурханы гэрээс шүүлт эхэлжээ!

Үнэхээр үү? Бурханы үг хаана байна вэ?

Хаана байна?

Хар даа.

Үг нь махбодоор илэрсэн

“Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд их ажил хийсэн ч,

бүх хүн төрөлхтний золин авралыг л гүйцэлдүүлж,

хүний нүглийн тахил болсон юм;

Тэрээр хүнийг бүх ялзарсан зан чанараас нь салгаагүй.

Хүнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврах нь,

Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрэхийг шаардаад зогсохгүй,

Сатаны ялзруулсан зан чанараас нь хүнийг бүрэн салгахын тулд

Бурханаас улам агуу ажил хийхийг шаардсан.

Ингээд хүний нүгэл уучлагдсаны дараа

Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү хөтлөхийн тулд махбодод эргэн ирж,

гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг эхэлсэн бөгөөд

энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан.

Түүний эрх мэдэл дор захирагдсан бүх хүн илүү өндөр үнэнийг эдэлж,

илүү агуу ерөөлийг хүлээн авна.

Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч,

үнэн, зам, амийг олж авна.”

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Энэ үнэхээр Бурханы үг байна!

Тийм шүү.

Эзэн Есүс үнэхээр эргэн иржээ!

Бие махбодтой болсон Бурхантай уулзах нь ямар их аз вэ.

Эцсийн өдрүүдэд Христ илэрч, ажилладаг.

Тэр үнэнийг илэрхийлж, шүүлтийг авчирдаг.

Хүнийг аврахын тулд Тэр биечлэн ажилладаг.

Түүнд уй гуниг, баяр хөөр бий, Тэр бол энгийн.

Тэр инээж хөхөрч, үг хэлдэг, Тэр бол практик.

Түүний бие махбодтой болсон нь гүнзгий утга учиртай,

бодит Бурханыг харж болдог.

Төгс Хүчит Бурхантай уулзах нь нэр төрийн хэрэг.

Шүтэн мөргөснөөр бид баярлан баясдаг.

Түүнийг магтсанаар бид маш хөнгөн, эрх чөлөөтэй болдог.

Түүнийг мэддэг учир бидний амьдрал хий хоосон биш.

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан махбодод илэрдэг билээ.

Түүнийг хайрладаг хүмүүсийг Тэр Өөрөө төгс болгодог.

Түүний айлдвар хүмүүсийг нь хариулж,

үнэн ба амийг хүнд хайрладаг.

Бурханы үг хүнийг илчилдэг ч бай, сургадаг ч бай,

энэ нь тэднийг аварч, ариусгахын төлөө байдаг.

Түүний үгийн шүүлтийг туулснаар бид

Бурхан бол зөвт, ариун гэдгийг хардаг.

Бурхан хүний төлөө зовж, сул талыг нь ойлгодог.

Түүний үг хүнийг хангаж, гэгээрүүлдэг.

Тэр хүнд итгэл өгөн, гэрэл авчирч,

дутагддаг зүйлийг нь нөхөж, тэдэнд зам заадаг.

Бурхан хүний зовлонг туулж,

гэсгээгдэх үед нь хүний дэргэд зогсдог.

Тэр цаг үргэлж хүний амийн тухай боддог.

Бурхан л тэдний дэргэд хамгийн ойр байдаг.

Гололтыг Тэр чимээгүйхэн туулдаг.

Гай зовлон дунд Тэр хүний хажууд байдаг.

Урагш хөтлөхөөр Тэр зам гаргадаг.

Төгс Хүчит Бурханы дүр төрх намайг зоригжуулдаг.

Эртнээс хойш Бурхантай уулзах хэцүү байсан.

Бурхантай хамт байгаа энэ сайхан цагаа нандигнацгаая.

Энэ бол Бурханы хайр татам байдлыг харах боломж.

Төгс Хүчит Бурханыг бид мэдэх болтугай.

Эртнээс хойш Бурхантай уулзах хэцүү байсан.

Бурхантай хамт байгаа энэ сайхан цагаа нандигнацгаая.

Энэ бол Бурханы хайр татам байдлыг харах боломж.

Төгс Хүчит Бурханыг бид мэдэх болтугай.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос эш татав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих