Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

христийн сүмийн дуу | “Бидний амьдрал хий дэмий биш” | Бурханы гайхамшигт ивээл

Хаанчлалын цуврал клипүүд   915  

Танилцуулга

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Өнөөдөр бид Бурхантай уулзаж, Түүний ажлыг мэдэрдэг.

Бодитой агаад жинхэнэ,

махбод дахь Бурханыг бид мэддэг.

Гайхалтай агаад сэтгэл хөдлөм ажлыг нь бид харсан.

Амьдралын маань өдөр бүр хий дэмий биш.

Христийг бид үнэн, амь гэж баталдаг!

Энэхүү нууцыг ухаарч, хүлээн авдаг.

Хөл маань амьдралын хамгийн гэгээлэг зам дээр байна.

Эрж хайхаа больсон, бүгд бидэнд тодорхой болсон.

Бурхан минь, бид Таныг үргэлж харамсахгүйгээр хайрлана.

Бид үнэнийг олсон, мөнхийн амийг бид авах болно.

Бидний амьдрал хий дэмий биш, хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Бурханыг хайрлах амьдрал утга учиртай,

харин хоосон биш.

Түүнийг гэрчлэх үүргээ бид биелүүлдэг.

Бурханы магтаалыг олж авч,

Түүний авралыг хүлээн авдаг.

Бид хий дэмий амьдардаггүй;

бидний амьдрал баялаг агаад бүрэн дүүрэн.

Бурхан минь, бид Таныг үргэлж харамсахгүйгээр хайрлана.

Бид үнэнийг олсон, мөнхийн амийг бид авах болно.

Бидний амьдрал хий дэмий биш, хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Биднээс илүү ерөөгдсөн хэн байх юм бэ?

Хувь тавилан маш баялаг,

асар ихээр инээмсэглэж байсан гэж үү?

Учир нь Бурхан өнгөрсөн эрин үеүдэд өгч байснаасаа

хамаагүй ихийг бидэнд өгсөн.

Чи биднийг өргөсөн Бурханы төлөө бид амьдрах ёстой.

Бидэн дээр асгарсан тэр бүх хайрыг

бид эргүүлэн өгөх ёстой.

Бурхан минь, бид Таныг үргэлж харамсахгүйгээр хайрлана.

Бид үнэнийг олсон, мөнхийн амийг бид авах болно.

Бидний амьдрал хий дэмий биш, хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Бурхан минь, бид Таныг үргэлж харамсахгүйгээр хайрлана.

Бид үнэнийг олсон, мөнхийн амийг бид олно.

Бидний амьдрал хий дэмий биш, хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

Бидний амьдрал хий дэмий биш.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд