“Урхи зангыг сэт цохь” хэмээх Христийн чуулганы киноны 2-р хэсэг

2018-11-04

Шашны ертөнцийн пастор, ахлагч нар хүмүүст Библийг байнга тайлбарлаж, Библийг баримтлахад тэднийг хүргэдэг. Ингэснээрээ тэд Эзэнийг үнэхээр өргөмжилж, Түүнийг гэрчилж байна уу? Үүнийг хүмүүсийн дийлэнх нь ойлгодоггүй. Пастор хийгээд ахлагч нар Библи доторх хүний үгийг өргөмжилж, Эзэний үгийг орлуулж, үл ойшоохын тулд Библи доторх хүний үгийг ашиглаж, Библийг мухраар сүсэглэж, шүтэн мөргөхөд хүмүүсийг хөтөлдөг, ингэснээр Бурхан Өөрийн шинэ ажлыг хийх үед олон хүн, Библийн дагуу бие махбодтой болсон Бурханыг загалмайд цовдлох хэмжээнд зөвхөн Библийг мэддэг ба Бурханыг мэддэггүй. Энэ баримтад түшиглэх юм бол, шашны ертөнцийн пастор хийгээд ахлагч нар Библийг тайлбарлахдаа Эзэнийг үнэхээр өргөмжилдөг үү? Тэгвэл энэ богино хэмжээний видео танд үнэнийг илчлэх болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих