Христийн сүммйн кино “Ялалтын Дуу” киноны хэсэг: орчин үеийн Фарисайчуудыг яаж таних вэ? (Монгол хэлээр)

Христийн сүммйн кино “Ялалтын Дуу” киноны хэсэг: орчин үеийн Фарисайчуудыг яаж таних вэ? (Монгол хэлээр)

749 |2019-01-14

Эзэн Есүс ажлаа хийхээр ирэхэд, шашны ертөнцийн удирдагчид Түүнийг гүтгэж, ялласан ба эцэст нь тэд Ромын засгийн газартай нэгдэн Түүнийг загалмайд цовдолсон билээ. Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж байгаа өнөөгийн шашны ертөнцийнхний нүгэлт үйлдэл, тухайн үед Эзэн Есүсийг эсэргүүцсэн Иудейчуудийн аймшигт үг, үйлдэлтэй адил байгаа юм. Яагаад тэр вэ? Тэдний Бурханыг эсэргүүцдэгийн үндсэн шалтгааныг та мэдэх үү? Та тэдний мөн чанарыг ойлгохыг хүсэж байна уу? Тийм бол энэхүү хэсгийг үзнэ үү!Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах