Христийн сүммйн кино “Ялалтын Дуу” киноны хэсэг: орчин үеийн Фарисайчуудыг яаж таних вэ? (Монгол хэлээр)

2019-01-14

Эзэн Есүс ажлаа хийхээр ирэхэд, шашны ертөнцийн удирдагчид Түүнийг гүтгэж, ялласан ба эцэст нь тэд Ромын засгийн газартай нэгдэн Түүнийг загалмайд цовдолсон билээ. Төгс Хүчит Бурханыг эсэргүүцэж байгаа өнөөгийн шашны ертөнцийнхний нүгэлт үйлдэл, тухайн үед Эзэн Есүсийг эсэргүүцсэн Иудейчуудийн аймшигт үг, үйлдэлтэй адил байгаа юм. Яагаад тэр вэ? Тэдний Бурханыг эсэргүүцдэгийн үндсэн шалтгааныг та мэдэх үү? Та тэдний мөн чанарыг ойлгохыг хүсэж байна уу? Тийм бол энэхүү хэсгийг үзнэ үү!

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах