Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы хайр | “Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна”

Янз бүрийн цуврал шоу   679  

Танилцуулга

Бүтээгч хүмүүсийн дунд цаг үргэлжид байдаг,

үргэлж хүнтэй болон бүхий л бүтээлтэй ярилцаж байдаг,

мөн Тэр өдөр бүр шинэ үйл хэргийг хэрэгжүүлж байдаг

Түүний мөн чанар болон зан чанар нь

хүнтэй ярих Түүний ярианд илэрхийлэгддэг;

Түүний бодол, санаа нь

Түүний үйл хэрэгт бүрэн дүүрэн илчлэгддэг;

Тэр цаг үргэлжид хүн төрөлхтөнтэй хамт байж, ажиглаж байдаг.

Тэр хүн төрөлхтөн болон бүх бүтээлтэй

Өөрийн чимээгүй үгээрээ аяархан ярьдаг:

Би тэнгэрт байдаг ба Би Өөрийн бүтээлийн дунд байдаг.

Би харж байгаа; Би хүлээж байгаа; Би чиний талд...

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна,

энэ хүн төрөлхтөнд хайр энхрийллийг үзүүлж чадна.

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтний төлөө

жинхэнэ, эвдэршгүй дотно байдлыг эзэмшиж чадна.

Үүний адилаар зөвхөн Бүтээгч л

энэ хүн төрөлхтөнд өршөөл энэрэл хайрлаж,

Өөрийн бүх бүтээлээ хайрлан энхрийлж чадна.

Түүний зүрх сэтгэл хүний үйлдэл бүрд

хүчтэй цохилж, өвдөж байдаг:

хорон муу, ялзарсан зүйлд уурлаж,

бачимдаж, гуниглаж байдаг;

Тэр хүний гэмшил болон итгэлд

баярлан хөөрч, уучилж, баясаж байдаг;

Түүний бодол, санаа нэг бүр хүн төрөлхтний төлөө

оршиж, үүнийг тойрон эргэлдэж байдаг;

Тэр юу болох болон түүнд юу байгаа нь

бүхэлдээ хүн төрөлхтний төлөө илэрхийлэгддэг;

Түүний бүхий л сэтгэл хөдлөл нь

хүн төрөлхтний оршин тогтнолтой сүлжилдсэн байдаг.

Хүн төрөлхтний төлөө Тэр аялж, яарч тэвдэж байдаг;

Тэр Өөрийн амийн хэсэг бүрийг чимээгүйхнээр өгдөг;

Тэр Өөрийн амийн минут секунд бүрийг зориулдаг...

Тэр Өөрийн амийг хэрхэн өрөвдөхөө хэзээ ч мэдээгүй,

гэсэн ч Тэр Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг

үргэлж өрөвдөж, хайрлан энхрийлж байдаг...

Тэр Өөрт байгаа бүхнээ энэ хүн төрөлхтөнд өгдөг…

Тэр болзолгүйгээр, хариу нэхэлгүйгээр

Өөрийн өршөөл энэрэл, хүлээцтэй байдлыг хүртээдэг.

Зөвхөн ингэснээр л хүн төрөлхтөн

Түүний нүдний өмнө үргэлжлүүлэн амьд үлдэж,

Түүний амийн хангалтыг хүлээн авч,

нэг л өдөр Түүний өмнө захирагдаж,

Тэр бол хүний оршин тогтнолыг тэжээн тэтгэдэг,

бүх бүтээлийн амийг хангадаг Нэгэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна.

энэ хүн төрөлхтөнд хайр энхрийллийг үзүүлж чадна.

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтний төлөө

жинхэнэ, эвдэршгүй дотно байдлыг эзэмшиж чадна.

жинхэнэ, эвдэршгүй дотно байдлыг эзэмшиж чадна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Цааш нь