Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Бурханы хайр | “Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна”Бурханы хайр | “Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна” “Хайрт минь, намайг хүлээгээч” | Нэгэн Христ итгэгчийн зүрх сэтгэлийн дуу“Хайрт минь, намайг хүлээгээч” | Нэгэн Христ итгэгчийн зүрх сэтгэлийн дуу Христийн чуулганы магтан дуу | “Бурханы өмнө байнга ир” | Эзэний гэрэлд амьдарнаХристийн чуулганы магтан дуу | “Бурханы өмнө байнга ир” | Эзэний гэрэлд амьдарна Бурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” | Би Бурханы хайрыг харсанБурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” | Би Бурханы хайрыг харсан Магтан дуу 2018 | “Хоёр мянган жилийн хүсэл” | Чи Их Эзэний угтаж авсан уу?Магтан дуу 2018 | “Хоёр мянган жилийн хүсэл” | Чи Их Эзэний угтаж авсан уу? Христийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ардуудын залбирал” | Бурханы хайранд амьдарьяХристийн сүмийн магтан дуу | “Бурханы ардуудын залбирал” | Бурханы хайранд амьдарья Бурханы сүмийн магтан дуу | “Замын туршид Та хамт явдаг ” | Эзэн Есүс бол миний хоньчинБурханы сүмийн магтан дуу | “Замын туршид Та хамт явдаг ” | Эзэн Есүс бол миний хоньчин Их Эзэн, Та миний аз жаргал | “Бүх хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдардаг” | Христ сүмийн магтан дууИх Эзэн, Та миний аз жаргал | “Бүх хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдардаг” | Христ сүмийн магтан дуу Халлелуяа, Эзэнээ магтан дуулцгаая | "Бурханы жинхэнэ хайр" | Христ сүмийн магтан дууХаллелуяа, Эзэнээ магтан дуулцгаая | "Бурханы жинхэнэ хайр" | Христ сүмийн магтан дуу Сүнсээр болон үнэнээр Бурханд шүтэн мөргө “Бүтээгдсэн зүйлийн зүрх сэтгэлийн дуу хоолой”Сүнсээр болон үнэнээр Бурханд шүтэн мөргө “Бүтээгдсэн зүйлийн зүрх сэтгэлийн дуу хоолой” Бурханы үг хүнийг удирдаж шинэ амьдралаар амьдруулдаг - "Манай чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан"Бурханы үг хүнийг удирдаж шинэ амьдралаар амьдруулдаг - "Манай чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан" Хаанчлалын шинэ амьдрал – "Яг энд, одоо бид хамтдаа”Хаанчлалын шинэ амьдрал – "Яг энд, одоо бид хамтдаа” Бурханы хайр хүний зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг – “Хайрын холбоотой сэтгэлийн дуу”Бурханы хайр хүний зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг – “Хайрын холбоотой сэтгэлийн дуу”

Бурханы хайр | “Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна”

Хаанчлалын цуврал клипүүд   552  

Танилцуулга

Бүтээгч хүмүүсийн дунд цаг үргэлжид байдаг,

үргэлж хүнтэй болон бүхий л бүтээлтэй ярилцаж байдаг,

мөн Тэр өдөр бүр шинэ үйл хэргийг хэрэгжүүлж байдаг

Түүний мөн чанар болон зан чанар нь

хүнтэй ярих Түүний ярианд илэрхийлэгддэг;

Түүний бодол, санаа нь

Түүний үйл хэрэгт бүрэн дүүрэн илчлэгддэг;

Тэр цаг үргэлжид хүн төрөлхтөнтэй хамт байж, ажиглаж байдаг.

Тэр хүн төрөлхтөн болон бүх бүтээлтэй

Өөрийн чимээгүй үгээрээ аяархан ярьдаг:

Би тэнгэрт байдаг ба Би Өөрийн бүтээлийн дунд байдаг.

Би харж байгаа; Би хүлээж байгаа; Би чиний талд...

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна,

энэ хүн төрөлхтөнд хайр энхрийллийг үзүүлж чадна.

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтний төлөө

жинхэнэ, эвдэршгүй дотно байдлыг эзэмшиж чадна.

Үүний адилаар зөвхөн Бүтээгч л

энэ хүн төрөлхтөнд өршөөл энэрэл хайрлаж,

Өөрийн бүх бүтээлээ хайрлан энхрийлж чадна.

Түүний зүрх сэтгэл хүний үйлдэл бүрд

хүчтэй цохилж, өвдөж байдаг:

хорон муу, ялзарсан зүйлд уурлаж,

бачимдаж, гуниглаж байдаг;

Тэр хүний гэмшил болон итгэлд

баярлан хөөрч, уучилж, баясаж байдаг;

Түүний бодол, санаа нэг бүр хүн төрөлхтний төлөө

оршиж, үүнийг тойрон эргэлдэж байдаг;

Тэр юу болох болон түүнд юу байгаа нь

бүхэлдээ хүн төрөлхтний төлөө илэрхийлэгддэг;

Түүний бүхий л сэтгэл хөдлөл нь

хүн төрөлхтний оршин тогтнолтой сүлжилдсэн байдаг.

Хүн төрөлхтний төлөө Тэр аялж, яарч тэвдэж байдаг;

Тэр Өөрийн амийн хэсэг бүрийг чимээгүйхнээр өгдөг;

Тэр Өөрийн амийн минут секунд бүрийг зориулдаг...

Тэр Өөрийн амийг хэрхэн өрөвдөхөө хэзээ ч мэдээгүй,

гэсэн ч Тэр Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг

үргэлж өрөвдөж, хайрлан энхрийлж байдаг...

Тэр Өөрт байгаа бүхнээ энэ хүн төрөлхтөнд өгдөг…

Тэр болзолгүйгээр, хариу нэхэлгүйгээр

Өөрийн өршөөл энэрэл, хүлээцтэй байдлыг хүртээдэг.

Зөвхөн ингэснээр л хүн төрөлхтөн

Түүний нүдний өмнө үргэлжлүүлэн амьд үлдэж,

Түүний амийн хангалтыг хүлээн авч,

нэг л өдөр Түүний өмнө захирагдаж,

Тэр бол хүний оршин тогтнолыг тэжээн тэтгэдэг,

бүх бүтээлийн амийг хангадаг Нэгэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвдөж чадна.

энэ хүн төрөлхтөнд хайр энхрийллийг үзүүлж чадна.

Зөвхөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтний төлөө

жинхэнэ, эвдэршгүй дотно байдлыг эзэмшиж чадна.

жинхэнэ, эвдэршгүй дотно байдлыг эзэмшиж чадна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос