Христийн магтаалын дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” (үгтэй)

2020-01-28

Христийн магтаалын дуу “Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг” (үгтэй)

Бие махбодтой Бурхан

“зөвхөн Еховагийн нуруу хүн төрөлхтөнд харагдах”

эрин үеийг төгсгөнө.

Тодорхойгүй Бурханд итгэх

хүн төрөлхтний итгэлийн эринийг төгсгөдөг.

Ялангуяа сүүлчийн бие махбодтой Бурханы ажил

бүх хүн төрөлхтнийг илүү бодит,

жинхэнэ, таатай эрин үе рүү аваачдаг.

Тэр хууль, сургаалын эрин үеийг төгсгөөд,

хүнд жинхэнэ, энгийн, зөвт, ариун Бурханыг,

удирдлагын төлөвлөгөөг нээдэг Бурханыг харуулдаг.

Тэр хүн төрөлхтний нууц, хүрэх газрыг илчилдэг.

Тэр хүн төрөлхтнийг бүтээсэн ба

удирдлагын ажлыг дуусгадаг.

Тэр хүнээс хэдэн мянган жилийн турш нуугдсан

Бурханыг илчилсэн.

Тэр тодорхойгүй эрин үеийг бүрэн төгсгөдөг.

Бүх хүн төрөлхтөн

Бурханы царайг хайхыг хүссэн ч

чадаагүй эрин үеийг Тэр төгсгөдөг.

Бүх хүн төрөлхтөн бүгдээрээ

Сатанд үйлчилдэг эрин үеийг Тэр төгсгөж,

цоо шинэ эрин рүү тэднийг хөтөлдөг.

Энэ бүхэн нь Бурханы Сүнсний оронд,

Бурханы Сүнсний оронд

бие махбодтой Бурханы ажлын үр дүн билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих