Христийн чуулганы дуу бүжиг “Хүний Хүү илэрлээ” Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг магтан дуулъя

2019-03-06

Ертөнцийн зүүн зүгээс (зүүн ... зүгээс...)

Гэрлийн туяа цацарч (цацарч... цацарч...)

Баруун зүгийг тэр чигт нь гэрэлтүүлдэг.

Хүний Хүү газар дээр бууж ирлээ.


Аврагч эргэн ирлээ, Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан.

Үнэнийг Тэр илэрхийлж, шинэ эринийг эхлүүллээ.

Хүний Хүү илэрлээ. (Тийм гэж үү?)

Бурхан ирлээ. (Өө!)

Хүмүүст Тэр мөнх амийн замыг авчирдаг (мөнх амийн замыг авчирдаг).

Шинэ тэнгэр, шинэ газар, шинэ эрин үе,

шинэ хүн төрөлхтөн, шинэ зам, шинэ амьдрал.

Шинэ Иерусалим газар дээр бууж ирлээ.


Бурханы гэр бүлд бид эргэн оччихоод чуулганы амьдралаар амьдарч,

өдөр бүр Бурханы үгийг идэж уун,Түүний хайранд өсдөг.

Чи ирээд дуул! (За!)

Би бүжиглэе! (Бүжиглэе!)

Бидний амьдрал үнэхээр жаргалтай (үнэхээр баяртай).

Бид Бурханы хамт байна. (Бид үүнд үнэхээр баясдаг.)

Бидэнд Бурханы ерөөл байна. (Бид үнэхээр жаргалтай.)

Христийн Хаанчлал бол дулаахан гэр юм.


Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ,бидний сэтгэл татам хайрт.

Түүний айлддаг үг бүр биднийг усалдаг үнэн.

Тэр хэрхэн биеэ авч явах,хэрхэн үнэнч байхыг бидэнд заадаг.

Бурханы ерөөл дунд амьдрангаа бид Бурханыг бүхий л сэтгэлээрээ хайрладаг.


Бурханы үгийн шүүлт бүх хүний зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг.

Бурханы хүмүүс ариусаад Түүнд гэрчлэл хийдэг.

Бид нэгэн сэтгэлтэй байж (үүргээ биелүүлж),

Бурханы хайрыг хариулж (Бурханы гэрчлэлд зогсож),

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг түгээх болтугай (сайн мэдээг түгээх болтугай).

Бурханы үг дэлхий даяар түгдэг.

Бурханы ариун нэрийг бүгд магтдаг.

Христийн Хаанчлал газар дээр биелдэг.

Бид нэгэн сэтгэлтэй байж (үүргээ биелүүлж),

Бурханы хайрыг хариулж (Бурханы гэрчлэлд зогсож),

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг түгээх болтугай (сайн мэдээг түгээх болтугай).

Бурханы үг дэлхий даяар түгдэг.

Бурханы ариун нэрийг бүгд магтдаг.

Христийн Хаанчлал газар дээр биелдэг.

Христийн Хаанчлал газар дээр биелдэг.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих