Христийн сүмийн дуу “Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс ерөөлтэй еэ”

2019-05-09

Ариун Сүнсний aйлдварыг

дуулгавартай дагагсад ерөөлтэй еэ

Тэр хүмүүс урьд нь ямар байсан нь хамаагүй,

Ариун Сүнс хэрхэн тэдний дотор

ажилласан нь ч хамаагүй,

Шинэ ажлыг хүлээн авагсад хамгийн ерөөлтэй.

Өө...өө…

Шинэ ажлыг хүлээн авагсад хамгийн ерөөлтэй,

Шинэ ажлыг үл дагагчидыг Бурхан таягдан хаядаг.


Шинэ гэрлийг хүлээн авах нэгнийг Бурхан хүсдэг.

Шинэ ажлыг хүлээн авч, мэдэх нэгнийг Тэр хүсдэг.

Тэд Ариун Сүнсний ажлыг эрэн хайж,

шинэ зүйлсийг ойлгон,

Хуучин үзлээ хөсөр хаяж,

өнөөдрийн Бурханы ажилд дуулгавартай болно.

Өө...өө…

Өнөөдрийн шинэ ажлыг хүлээн авсан энэ хүмүүс

Өнө эрт үеүдээс ч өмнө Бурханы төлөвлөгөөнд байсан,

Энэ хүмүүс хамгийн ерөөлтэй.


Та нар Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Бурханы илрэлтийг хардаг

Тэнгэр, газар даяар, эрин үеүдийн туршид,

Энэ бүлэг хүмүүсээс илүү ерөөлтэй нь үгүй еэ.

Өө...өө...

Тэнгэр, газар даяар, эрин үеүдийн туршид,

Энэ бүлэг хүмүүсээс илүү ерөөлтэй нь үгүй еэ

Энэ бүлэг хүмүүсээс илүү ерөөлтэй нь үгүй еэ

Энэ бүлэг хүмүүсээс илүү ерөөлтэй нь үгүй еэ

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих