Христийн сүмийн дуу“Ажлын гурван үе шат нь хүнийг удирдах Бурханы удирдлагын тухай бүхнийг өгүүлдэг”

2020-09-14

Христийн сүмийн ду “Ажлын гурван үе шат нь хүнийг удирдах Бурханы удирдлагын тухай бүхнийг өгүүлдэг”

Хүн төрөлхтнийг удирдах ажил нь гурван үе шатанд хуваагддаг,

энэ нь хүн төрөлхтнийг аврах ажил гурван үе шатанд хуваагддаг гэсэн үг юм.

Энэ гурван шат нь Бурхан дэлхийг бүтээх ажлыг агуулдаггүй.

Харин Хуулийн, Нигүүлслийн болон

Хаанчлалын эрин үеийн ажлын гурван үе шат юм.

Дэлхийг бүтээх ажил нь бүхий л хүн төрөлхтнийг бүтээх ажил байсан,

энэ нь хүн төрөлхтнийг аврах ажил байгаагүй,

үүнтэй ямар ч хамаагүй.

Учир нь дэлхий ертөнц бүтээгдэх үед хүнийг Сатан ялзруулаагүй байсан.

Иймд хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг гүйцэтгэх хэрэггүй байлаа.

Хүнийг удирдах Бурханы удирдлага хүнийг аврах ажлаас эхэлсэн.

Дэлхийг бүтээх ажлаас Түүний удирдлага эхлээхгүй.

Хүн төрөлхтөн ялзарсан зан чанартай болсны дараа л,

хүн төрөлхтнийг удирдах Бурханы удирдлагын ажил эхэлсэн.

Хүнийг удирдах нь дөрвөн үе шат, дөрвөн эрин үеэс биш,

харин гурван хэсгээс бүрддэг.

Зөвхөн энэ л Бурханы удирдлагын тухай зөв хэллэг юм.

Сүүлчийн эрин үе төгсөх үед

хүнийг удирдах ажил нь бүрэн төгсдөг.

Хүн аяныхаа төгсгөлд очиж,

хүнийг аврах ажил дуусдаг гэсэн үг юм.

Бурханы бүтээл болохын хувьд

чи хүнийг Бурхан бүтээсэн гэдгийг мэдэх ёстой.

Хүн хэрхэн ялзардгийг, хүнийг хэрхэн авардгийг чи мэдэх ёстой.

Ажлын гурван үе шат нь Бурхан хүнийг удирдахын дотоод түүх,

бБүхий л орчлон ертөнцийн сайн мэдээний ирэлт,

бБүх хүн төрөлхтний дундах хамгийн агуу нууц,

бас сайн мэдээ түгээх үндэс суурь билээ.

Хэрвээ чи амьдралын энгийн үнэнийг анхаараад,

хамгийн агуу нууцыг мэдэхгүй бол,

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих