Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Жаоюаний хэргийн ард илчлэгдсэн үнэн | ХКН-ын Христийн шашныг гүжирдсэн бодит жишээ (Монгол хэлээр)

Үнэнийг илчлэх нь   802  

Танилцуулга

2014 онд ХКН, гэр чуулгануудыг бүрэн дарахад олон нийтийн дэмжлэгийг бий болгохын тулд Шандунь муж дахь 5/28 Жаоюаний зартай хэргийг санаатайгаар зохиосон бөгөөд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг яллаж, нэр төрийг нь гутаахын төлөө дэлхий дахинд худал хуурмагийг тараасан юм. Үүний үр дүнд үнэнийг мэдээгүй зарим талууд ХКН-ын суртал ухуулгад хууртжээ. ХКН-ын худал цуурхлыг нэг нэгээр нь задлан шинжилж, бодит баримтыг та бүхэнд ойлгомжтой болгож, Шаньдунь дахь Жаоюаний хэргийн ар дахь үнэнийг дэлхий нийтийн өмнө бүрэн илрүүлэхийн тулд энэ нэвтрүүлгээр уг хэргийг тойрсон хэд хэдэн томоохон эргэлзээг илчлэх болно.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд