Тэнгэрийн хаанчлалд орох нөхцөлүүд
  • 1 Эзэн Есүст олон жил итгэж, өөрсдийгөө гал цогтойгоор зарлагадаж, эцэлт цуцалтгүй ажилласан хүмүүс Эзэний төлөө ихэд зовсон. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр тэд аврагдаж, тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй юм гэж үү?
  • 2 Бид Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр тэнгэр дэх Эцэгийн хүслийг чухам гүйцэлдүүлж чадах уу? Тэнгэрийн хаанчлалд бид үнэхээр орж чадах уу?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих