Эзэний илрэлтийг угтах нь—Хүлээлт

2019-04-14

Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтаж, тэнгэрийн хаанчлалд өргөгдөх нь бүх Христэд итгэгчийн хамтын хүсэл билээ. Тэгвэл Эзэн Есүс эргэж ирэх үедээ хэрхэн илэрч, ажиллах вэ? Бид Түүний эргэн ирэлтийг хэрхэн харуулдан хүлээх ёстой вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Эзэн эргэн ирсэн

Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Та Эзэнтэй уулзсан уу? Та гай гамшгаас өмнө өргөгдөхийг хүсэж байна...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих