Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 21

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн цагаасаа хойш Өөрийн ажлаа хийсээр байгаа. Эхэндээ энэ ажил нь маш энгийн байсан ч гэсэн түүнд Бурханы мөн чанарын болон зан чанарын илэрхийлэл агуулагдсан байсан. Одоо Тэрээр эхлэлээс энэ цагийг хүртэл Түүнийг дагагч хүн бүрийн хувьд хийсэн тодорхой ажлуудын болон Өөрийн үгийг маш ихээр илэрхийлсний асар их хэмжээний улмаас Бурханы ажил ихэссэн болохоор Бурханы үнэн бие хүн төрөлхтнөөс халхлагдсан байна. Мөн Тэрээр Библи дээр гарч байгаа цагаас орчин үеийн өдрүүд хүртэл хоёр удаа бие махбод болсон тул Бурханы жинхэнэ биеийг харсан хэн байх вэ? Өөрсдийн ойлголт дээр үндэслэн Бурханы жинхэнэ биеийг харсан хүн байна уу? Байхгүй. Хэн ч Бурханыг биеэр нь хараагүй буюу Бурханы үнэн төрхийг үзээгүй. Энэ бол хүн бүрийн хүлээн зөвшөөрдөг зүйл юм. Энэ нь Бурханы жинхэнэ бие эсвэл Бурханы Сүнс нь Түүний бүтээсэн Адам, Ева болон Түүний хүлээн авсан шударга Иовыг оролцуулаад бүх хүн төрөлхтнөөс нуугдмал байдаг гэсэн үг юм. Тэд нар хүртэл Бурханыг үнэн биеэр нь хараагүй юм. Гэвч Бурхан яагаад Өөрийн биеийг албаар далдалж байна вэ? Зарим хүмүүс ингэж хэлнэ: “Бурхан хүмүүсийг айлгахаасаа эмээж байгаа.” Бусад нь ингэж хэлнэ: “Хүн бол маш жижиг харин Бурхан бол маш том учраас Бурхан Өөрийн жинхэнэ биеийг нуудаг, хүмүүс Бурханыг харж болохгүй бөгөөд эс бөгөөс тэд үхэх болно.” Бас ингэж хэлэх хүмүүс ч байна: “Бурхан Өөрийн ажлыг өдөр бүр удирдан завгүй байдаг, Түүнд хүмүүст Өөрийгөө харуулахаар гарч ирэх цаг байдаггүй.” Та нар алинд нь ч итгэдэг байсан энд Надад одоо дүгнэлт байна. Энэ ямар дүгнэлт вэ? Энэ бол Бурхан бүр хүмүүст Өөрийн жинхэнэ биеийг харуулахыг хүсдэггүй гэсэн үг юм. Хүмүүсээс нуугдмал байх нь Бурханы албаар хийдэг зүйл. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүмүүст Өөрийн жинхэнэ биеийг харуулахгүй байна гэдэг нь Түүний санаа юм. Энэ нь одоо бүгдэд тодорхой болно. Хэрэв Бурхан Өөрийн биеийг хэнд ч үзүүлээгүй юм бол та нар Бурханы үнэн бие оршин байдаг гэж бодож байна уу? (Тэр оршин байдаг.) Мэдээж Тэр байдаг. Бурхан биетээр оршин байдаг нь маргашгүй юм. Бурханы үнэн бие хэр том болон Тэр ямар байдалтай харагддаг гэх мэтийн хувьд бол эдгээр асуултуудыг хүн төрөлхтөн судлах ёстой юу? Үгүй. Хариулт нь сөрөг байна. Хэрэв Бурханы бие нь бидний судлах хэрэгтэй сэдэв биш бол бид ямар асуудлыг авч үзэх вэ? (Бурханы зан чанар.) (Бурханы ажил.) Жинхэнэ сэдэв рүүгээ орохын өмнө саяхан бид хэлэлцэж байсан руугаа буцацгаая: Бурхан яагаад Өөрийн биеэ хэзээ ч хүн төрөлхтөнд харуулаагүй вэ? Яагаад Бурхан Өөрийн биеийг хүн төрөлтнөөс албаар нуудаг вэ? Үүнд зөвхөн ганц л шалтгаан байгаа ба тэр нь: Хэдийгээр бүтээгдсэн хүн нь Бурханы мянга мянган жилийн ажлын турш байсан боловч Бурханы ажлыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханы мөн чанарыг мэддэг ганц ч хүн байхгүй юм. Ийм хүмүүс Бурханы нүдэнд Түүний эсрэг байдаг ба Бурхан Өөрийгөө Түүнтэй дайсагнаж байгаа хүмүүст харуулдаггүй юм. Энэ бол Бурхан хүн төрөлхтөнд Өөрийн биеэ хэзээ ч харуулаагүй болон яагаад Өөрийн биеэ тэднээс халхалдгийн цорын ганц шалтгаан нь юм. Та нар одоо Бурханы зан чанарыг мэдэж авахын ач холбогдлын талаар ойлгож байна уу?

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих