Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ (10) (I хэсэг)

Сүүлийн цуглаан дээр бид “Цаазлах нь хүний толгойг өнхрүүлэхээс цаашгүй; боломжтой үедээ өршөөж уучилж бай” гэх ёс суртахууны талаарх үгийг нөхөрлөж, задлан шинжилсэн. Одоо та нар уламжлалт соёл дахь ёс суртахууны талаарх янз бүрийн үг хэллэгийг бодитоор ойлгосон уу? Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг үнэнээс юугаараа ялгаатай вэ? Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг бол үнэн биш, үнэнийг орлож мэдээж чадахгүй гэдгийг одоо та нар баталгаажуулж чадах уу? (Чадна.) Үүнийг баталгаажуулж чадаж байгаа чинь юунаас харагдах вэ? (Уламжлалт соёлын эдгээр үг үнэндээ юу болохыг би бага зэрэг ялган таньж чадна. Миний зүрх сэтгэлд эдгээр зүйл байсныг урьд нь би ухаараагүй. Бурхан үүнийг хэд хэдэн удаа нөхөрлөж, задлан шинжилсний дараа л, цаг ямагт эдгээр зүйлийн нөлөөнд автаж, үргэлж уламжлалт соёлд үндэслэн хүмүүс, зүйлсийг хардаг байснаа би ухаарсан. Бас уламжлалт соёлын эдгээр зүйл үнэхээр үнэнтэй зөрчилддөг бөгөөд хүмүүсийг завхруулдаг бүх зүйл юм гэдгийг би харсан.) Үүнийг баталгаажуулсны дараа та нар юун түрүүнд уламжлалт соёлын эдгээр зүйлийг бага зэрэг ялган таньдаг болсон. Та нар ойлгоцод хамаарах мэдлэгтэй болоод зогсохгүй, бас онолын үүднээс эдгээр зүйлийн мөн чанарыг ялган таньж чадна. Хоёрдугаарт, уламжлалт соёлын зүйлсийн нөлөөнд автахаа больж, эдгээр зүйлийн нөлөөлөл, хяналт, хүлээсийг зүрх сэтгэл, оюун ухаанаасаа арилгаж чадна. Ялангуяа янз бүрийн зүйлийг харахдаа, эсвэл янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлын нөлөөнд автаж, хязгаарлагдахаа болино. Ерөнхийдөө нөхөрлөлөөр дамжуулан та нар уламжлалт соёлын эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлыг бага зэрэг ялган таньдаг болсон нь үнэнийг ойлгосны үр дүн юм. Уламжлалт соёлын эдгээр зүйл нь сатанлаг гүн ухаанаар дүүрэн, хоосон, тааламжтай сонсогдох үг хэллэг, ялангуяа “Сайхан сэтгэлийг талархан хариулах ёстой”, “Бусдыг цохихдоо нүүр лүү нь бүү алгад; бусдыг илчлэхдээ дутагдлыг нь бүү илчил”, “Цаазлах нь хүний толгойг өнхрүүлэхээс цаашгүй; боломжтой үедээ өршөөж уучилж бай” гэх зэрэг ёс суртахууны талаарх үг хэллэг юм. Энэ нь бодол санаагаар нь дамжуулан хүмүүст байнга нөлөөлж, тэднийг хянаж, хүлдэг бөгөөд хүмүүсийн ёс суртахуунд идэвх санаачилгатай, эерэг үүрэг гүйцэтгэдэггүй. Хэдийгээр та нар одоо бага зэрэг ялган таних чадвартай ч эдгээр зүйлийн нөлөөллийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс бүрмөсөн арилгахад хэцүү байдаг. Чи өөрийгөө үнэнээр зэвсэглэж, хэсэг хугацаанд Бурханы үгийн дагуу туулах ёстой. Тэгж байж л чи хоёр нүүртэй эдгээр зүйл хэчнээн их хор хөнөөлтэй, буруу, утгагүй болохыг тов тодорхой харж чадна, тэр үед л энэ асуудлыг үндсээр нь шийдвэрлэж чадна. Хэрвээ чи зарим хоосон сургаалыг ойлгосноор эдгээр эндүү ташаа бодол, санааг орхиж, тэдгээрийн нөлөөлөл, хяналт, хязгаарлалтаас ангижрахыг хүсвэл үүнд хүрэхэд маш хэцүү байх болно. Одоо та нар ёс суртахууны талаарх эдгээр үг яг юу болохыг бага зэрэг ялган таньж чаддаг болсон болохоор ядаж л сэтгэлгээндээ жаахан ойлголттой болж, тодорхой ахиц гаргасан. Үлдсэн хэсэг нь хүн үнэнийг хэрхэн эрж хайж, хүмүүс, зүйлсийг Бурханы үгийн дагуу хэрхэн харж, ирээдүйд хэрхэн туршлагажихаас хамаарна.

Уламжлалт соёл дахь ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэгийг нөхөрлөж, задлан шинжилсний дараа та нар эдгээр үгийн мөн чанарыг тодорхой харж чадах уу? Хэрвээ үнэхээр тодорхой харж чаддаг бол уламжлалт соёлын эдгээр зүйл үнэн биш, үнэнийг орлож ч чадахгүй гэдгийг та нар тогтоож чадна. Энэ бол гарцаагүй бөгөөд ихэнх хүн нөхөрлөлөөр дамжуулан зүрх сэтгэлдээ аль хэдийн баталгаажуулсан байдаг. Тэгвэл хүн ёс суртахууны талаарх янз бүрийн үгийн мөн чанарыг хэрхэн ойлгох ёстой вэ? Хэрвээ хүн Бурханы үг болон үнэний дагуу энэ асуудалтай нүүр тулдаггүй бол үүнийг ялган таньж, ойлгох ямар ч арга байхгүй. Уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх эдгээр үг цаасан дээр хэчнээн эрхэм, эерэг байх нь хамаагүй, хүмүүсийн үйлдэл, зан авирын шалгуур юм уу биеэ авч явах зарчим үнэхээр мөн үү? (Биш.) Тэдгээр нь биеэ авч явах зарчим, шалгуур биш. Тэгвэл яг юу юм бэ? Ёс суртахууны талаарх үг хэллэг болгоны мөн чанарыг задлан шинжилснээр та нар хүмүүсийн дунд бий болсон ёс суртахууны талаарх эдгээр үгийн үнэн, мөн чанар яг юу болох талаар дүгнэлт хийж чадах уу? Та нар энэ асуултыг хэзээ ч бодож үзэж байгаагүй юу? Эрх баригч ангид зусардаж, тал засдаг, тэдэнд үйлчлэхдээ л дэндүү баяртай байдаг сэтгэгч, ёс суртахууны үзэлтнүүд гэгддэг хүмүүсийн зорилгыг хойш тавиад, хэвийн хүн чанарын өнцгөөс үүнийг задлан шинжилцгээе. Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг үнэн биш, үнэнийг орлож бүр ч чадахгүй тул нүд хуурах төдий байж таарна. Тэдгээр нь мэдээж эерэг зүйл биш—энэ бол гарцаагүй. Ийм маягаар та нар тэдгээрийн юу болохыг танин мэдэж чадах юм бол зүрх сэтгэлдээ үнэний талаар тодорхой хэмжээний ойлголттой болж, аль хэдийн бага зэрэг ялган таних чадвартай болсныг чинь энэ нь нотолно. Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэг бол эерэг зүйл биш, хүмүүсийн үйлдэл, зан авирын шалгуур ч биш, мөн хүмүүсийн баримтлах ёстой биеэ авч явах зарчим бүр ч биш тул үүнд ямар нэг асуудал байна. Үүний учрыг олох нь зүйтэй юу? (Тийм.) Хэрвээ чи зөвхөн “ёс суртахууныг” бодолцон үзээд, эдгээр үг нь зөв үзэл бодол, эерэг зүйл гэж бодвол буруу бөгөөд тэдгээрт хууртаж, мэхлэгдэнэ. Хоёр нүүртэй зүйлс хэзээ ч эерэг байж чадахгүй. Ёс суртахууны янз бүрийн илрэл, үйлдлийн тухайд бол үүнийг үнэн сэтгэлээсээ, чин зүрхнээсээ хийсэн үү гэдгийг ялган салгах ёстой. Хэрвээ дурамжханаар, дүр эсгэж хийсэн бол, эсвэл тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд хийсэн бол тийм үйлдэл, илрэл асуудалтай. Та нар ёс суртахууны талаарх эдгээр үг үнэндээ юу болохыг ялган таньж чадах уу? Хэн хэлэх вэ? (Сатан ёс суртахууны талаарх үгийг ашиглан хүмүүсийг будилуулж, завхруулаад, тэднээр Сатаныг шүтүүлж, Сатаныг дагуулж, Бурханаас холдуулах зорилгодоо хүрэхийн тулд эдгээр үгийг даган мөрдөж, хэрэгжүүлэхэд тэднийг хүргэдэг. Энэ нь хүмүүсийг завхруулах Сатаны арга хэрэгсэл, арга барилуудын нэг юм.) Энэ бол ёс суртахууны талаарх үгийн мөн чанар биш, харин тийм үг ашиглан хүмүүсийг хуурснаар Сатаны хүрдэг зорилго юм. Юун түрүүнд та нар ёс суртахууны талаарх ямар ч үг хэллэг үнэн биш, үнэнийг орлож бүр ч чадахгүй гэдгийг тодорхой мэдэх ёстой. Тэдгээр нь бүр эерэг зүйл ч биш. Тэгвэл энэ нь яг юу вэ? Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэг нь хүмүүсийг хууран мэхэлдэг Сатаны тэрс үзлийн төөрөгдөл гэж баттай хэлж болно. Тэдгээр нь өөрсдөө хүмүүст байх ёстой үнэн-бодит байдал биш, хэвийн хүн чанарын амьдран харуулах ёстой эерэг зүйл ч биш. Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг нь хуурамч зүйл, дүр эсгэлт, булхай, заль мэхийг бүрдүүлдэг—тэдгээр нь хиймэл зан авир бөгөөд хүний ​​мөс чанар, эрүүл ухаан юм уу хэвийн сэтгэлгээнээс огт гардаггүй. Тиймээс ёс суртахууны талаарх уламжлалт соёлын бүх үг хэллэг утгагүй, дэмий тэрс үзэл, төөрөгдөл юм. Энэ хэдэн нөхөрлөлөөр ёс суртахууны тухайд Сатаны дэвшүүлсэн үг хэллэгийг өнөөдөр бүхэлд нь цаазын ялаар ялласан. Тэдгээр нь бүр эерэг зүйл ч биш юм бол хүмүүс яагаад хүлээн авч чаддаг юм бэ? Хүмүүс яаж эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлоор амьдарч чаддаг юм бэ? Үүний шалтгаан нь гэвэл, ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хүмүүсийн үзэл, төсөөлөлд маш сайн нийцдэг. Тэдгээр нь бишрэл, сайшаал төрүүлдэг тул хүмүүс ёс суртахууны талаарх эдгээр үгийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авдаг бөгөөд хэрэгжүүлж чадахгүй байлаа ч гэсэн дотроо дуртайяа дэмжиж, шүтдэг. Тиймээс Сатан хүмүүсийг хуурч, зүрх сэтгэл, зан авирыг нь хянахын тулд ёс суртахууны талаарх янз бүрийн үг хэллэгийг ашигладаг, учир нь хүмүүс зүрх сэтгэлдээ ёс суртахууны талаарх элдэв янзын үг хэллэгийг шүтэн биширч, сохроор итгэдэг бөгөөд тэд бүгдээрээ илүү нэр төртэй, эрхэм чанартай, сайхан сэтгэлтэй дүр эсгэж, улмаар өндрөөр үнэлэгдэж, магтагдах зорилгодоо хүрэхийн тулд эдгээр үгийг ашиглахыг хүсдэг. Ёс суртахууны талаарх янз бүрийн үг хэллэг нь товчхондоо, хүмүүс ямар нэгэн зүйл хийхдээ ёс суртахууны цар хүрээн дэх тодорхой нэг зан авир, хүний чанарыг харуулах ёстой гэж шаарддаг. Эдгээр зан авир, хүний чанар нь нэлээд эрхэм харагдаж, хүндлэгддэг тул зүрх сэтгэлдээ бүх хүн тэдгээрийг маш их хүсэн эрмэлздэг. Гэхдээ тэдний бодож үзээгүй зүйл гэвэл, ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэг нь хэвийн хүний дагах ёстой биеэ авч явах зарчим огт биш; харин ч дүр эсгэж болох элдэв янзын хоёр нүүртэй зан авир юм. Тэдгээр нь мөс чанар, эрүүл ухааны стандартаас гажсан, хэвийн хүн чанарын хүслээс холдсон. Сатан ёс суртахууны талаарх худал, дүр эсгэсэн үг хэллэгийг ашиглан хүмүүсийг хуурч, тэднээр өөрийгөө болон гэгээнтэн гэгддэг хоёр нүүртэй хүмүүсийг шүтүүлж, улмаар хэвийн хүн чанар болон хүний биеэ авч явах шалгуурыг эгэл жирийн, энгийн, бүр дорд зүйлс гэж үзэхэд хүргэдэг. Хүмүүс эдгээр зүйлийг жигшиж, басамжлан авч үздэг. Яагаад гэвэл, Сатаны дэмждэг ёс суртахууны талаарх үг хэллэг нүдэнд маш тааламжтай, хүний үзэл, төсөөлөлд маш нийцтэй байдаг. Гэвч үнэн хэрэгтээ ямар ч үг байлаа гэсэн, ёс суртахууны талаарх нэг ч үг хэллэг, биеэ авч явахдаа, эсвэл дэлхий ертөнцтэй харилцахдаа хүмүүсийн дагах ёстой зарчим биш. Бодоод үз—тийм биш гэж үү? Мөн чанартаа ёс суртахууны талаарх үг хэллэг нь зүгээр л гаднаа илүү нэр төртэй, эрхэм амьдралаар амьдрахыг хүмүүсээс шаардаж, бусдад дорд үзэгдэхийн оронд шүтүүлж, магтуулах боломжийг тэдэнд олгодог. Эдгээр нь зүгээр л сайн зан авираар дамжуулан сайн ёс суртахууныг харуулж, улмаар ​​завхарсан хүн төрөлхтний амбиц, хэрээс хэтэрсэн хүслийг нуун дарагдуулах, хязгаарлах, хүний ​ёрын муу, бузар муухай уг чанар-мөн чанар, янз бүрийн завхарсан зан чанарын илрэлийг нуун далдлахыг хүмүүсээс шаарддаг шаардлага юм гэдгийг эдгээр үгийн мөн чанар харуулдаг. Тэдгээр нь өнгөцхөн сайн зан авир, хэрэгжүүлэлтээр дамжуулан тухайн хүний ​​зан төлөвийг сайжруулах, бусдын сэтгэл дэх түүний дүр төрхийг сайжруулах, дэлхий дахины түүнийг үнэлэх үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой. Эдгээр зүйлээс харахад ёс суртахууны талаарх үг хэллэг нь хүний дотоод сэтгэлгээ, үзэл бодол, зорилго, санаархал, үзэшгүй муухай царай, уг чанар-мөн чанарыг өнгөцхөн зан авир, хэрэгжүүлэлтээр нуун далдлах тухай байдаг. Эдгээр зүйлийг амжилттай нуун далдалж болох уу? Нуун далдлахаар оролдох нь тэдгээрийг бүр ч ил болгох бус уу? Гэхдээ Сатан үүнийг тоодоггүй. Сатаны зорилго нь завхарсан хүн төрөлхтний үзэшгүй муухай царайг нуун далдлах, хүний завхралын үнэн мөнийг нуун далдлах явдал юм. Тиймээс Сатан ёс суртахууны зан авирын илрэлийг хэрэглэн дүр эсгэхэд хүмүүсийг хүргэдэг, өөрөөр хэлбэл, Сатан ёс суртахууны зан авирын дүрэм журам, зан авирыг ашиглан хүний ​​гадаад төрхийг цэвэрхэн баглаж, хүний ​​​чанар, зан төлөвийг сайжруулдаг, ингэснээр тэд бусдад хүндлэгдэж, магтагдаж чаддаг. Үндсэндээ ёс суртахууны талаарх эдгээр үг нь зан авирын илрэл, ёс суртахууны стандартад нь үндэслэн тухайн хүн эрхэмсэг үү, эсвэл дорд уу гэдгийг тодорхойлдог. Жишээлбэл, хэн нэгэн хүн өглөгч энэрэнгүй эсэхийг хэмжих нь тэрээр бусдын төлөө ашиг сонирхлоо золиосолж байгаагаа харуулахаас хамаарна. Хэрвээ тэр хүн үүнийг сайн харуулж, сайн дүр эсгэж, өөрийгөө тун биширмээр харагдуулж чадвал түүнийг ёс жудагтай, нэр хүндтэй хүн, бусдын нүдээр ёс суртахууны тун өндөр стандарттай хүн гэж үзэх бөгөөд бусад хүний суралцаж, шүтэж, даган дуурайх ёс суртахууны үлгэр жишээ байсных нь төлөө түүнийг улсаас өргөмжлөлөөр шагнана. Тэгвэл эмэгтэй хүн сайн уу, хорон муу юу гэдгийг хүмүүс хэрхэн хэмжих ёстой вэ? Уг эмэгтэйн нийгмийн бүлэг дотроо харуулж буй янз бүрийн зан авир нь “Эмэгтэй хүн ариун журамтай, эелдэг, зөөлөн, ёс суртахуунтай байх ёстой” гэх үгтэй нийцэж байгаа эсэхийг харснаар. Хэрвээ тэрээр ариун журамтай, эелдэг, даруу төлөв байж, ахмадуудыг дээд зэргээр хүндэлж, нийтлэг ашиг сонирхлыг бодсондоо бэлхнээ буулт хийж, хүмүүст муу санахгүйгээр, эсвэл бусадтай маргахгүйгээр туйлын тэвчээртэй байж, бэрхшээл зовлонг давж чаддаг, хадам аав, ээжийгээ хүндэлж, нөхөр, үр хүүхдээ сайн халамжилдаг, өөрийгөө огт боддоггүй, хариу тус хайдаггүй, махан биеийн таашаалыг эдэлдэггүй байх замаар энэ үгтэй бүх талаар нийцэж байвал үнэхээр ариун журамтай, эелдэг, зөөлөн, ёс суртахуунтай эмэгтэй юм. Хүмүүс эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууныг хэмжихдээ гадна талын эдгээр зан авирыг ашигладаг. Хүний үнэ цэн, сайн мууг өнгөц хэрэгжүүлэлт, зан авираар хэмжих нь оновчгүй, бодитой бус. Иймэрхүү баталгаа дэвшүүлэх нь бас хуурамч, ов мэхтэй, утгагүй байдаг. Энэ нь хүмүүсээс илчлэгддэг ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн мөн чанарын асуудал юм.

Дээр дурдсан хэд хэдэн талыг харгалзан үзвэл, уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэг биеэ авч явах зарчим үнэхээр мөн үү? (Биш.) Тэдгээр нь хэвийн хүн чанарын хэрэгцээг огт хангадаггүй, үүнтэй бүрэн зөрчилддөг. Тэдгээр нь хүн төрөлхтөнд биеэ авч явах зарчмыг өгдөггүй, хүмүүсийн үйлдэл, зан авирын зарчмыг ч өгдөггүй. Эсрэгээрээ, энэ нь биеэ яаж зөв авч явах, эсвэл яаж зөв авирлахыг хүмүүст ойлгуулах биш, харин хүмүүсийг бусдын үзэл, төсөөлөлд илүү нийцэн амьдарч, бусдын магтаал, сайшаалыг хүртэхэд хүргэх зорилгоор өндрөөр үнэлэгдэж, магтуулахын тулд дүр эсгэж, өөрсдийгөө нуун далдалж, бусдын өмнө тодорхой байдлаар үйлдэж, авирлахыг хүмүүсээс шаарддаг. Энэ нь Бурханы шаарддаг зүйл буюу хүмүүс бусдын юу гэж бодохыг тоохгүйгээр, үнэн-зарчмын дагуу биеэ авч явж, үйлдэж, Бурханы сайшаалыг хүртэхэд л анхаарах явдал огт биш. Ёс суртахууны талаарх үг хэллэг нь хүмүүсийн бодол санаа, үзэл бодолтой холбоотой асуудал юм уу хүний уг чанар-мөн чанартай холбоотой асуудыг шийдвэрлэхээс илүүтэйгээр дүр эсгээд ч хамаагүй гаргаж буй зан авир, дадал зуршил, гадна төрхөөрөө боловсон, эрхэм байхыг хүмүүсээс шаардах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн хүмүүст тавьдаг шаардлага нь хүмүүсийн мөн чанарт үндэслэдэггүй, мөс чанар, эрүүл ухаанаар хүрч болох цар хүрээг бүр ч бодолцон үздэггүй. Үүний зэрэгцээ тэдгээр нь хүмүүс завхарсан зан чанартай, бүгд аминч, жигшүүртэй гэдэг обьектив баримттай зөрчилддөг бөгөөд зан авир, дадал зуршлын хувьд энийг, тэрийг хий гэж хүмүүсийг албаддаг. Тиймээс тэдгээр нь хүмүүст ямар өнцгөөс шаардлага тавих нь хамаагүй, хүмүүсийг завхарсан зан чанарын хүлээс, хяналтаас чөлөөлж үндсэндээ чадахгүй, хүмүүсийн мөн чанарын асуудлыг шийдвэрлэж ч чадахгүй, өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн завхарсан зан чанартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Үүний улмаас тэдгээр нь хүмүүсийн биеэ авч явах зарчим, зүг чигийг өөрчилж чадахгүй, эерэг талаас биеэ хэрхэн авч явах, бусдад хэрхэн хандах, эсвэл хүн хоорондын харилцааг хэрхэн шийдвэрлэхийг хүмүүст ойлгуулж ч чадахгүй. Нөгөө өнцгөөс нь ярих юм бол ёс суртахууны талаарх үг хэллэг зүгээр л хүмүүст өгсөн нэг төрлийн дүрэм журам, зан авирын хязгаарлалт юм. Хэдийгээр гаднаа бүгд нэлээд сайн харагддаг ч эдгээр зүйл хүмүүсийн сэтгэлгээ, үзэл бодолд өөрийн эрхгүй нөлөөлж, тэднийг хязгаарлаж, хүлж, үр дүнд нь хүмүүс биеэ авч явах байдал, үйлдлийн зөв зарчим болон замыг олж чаддаггүй. Ийм нөхцөл байдалд бүх хүн уламжлалт соёлын үзэл санаа, үзэл бодлын нөлөөллийг дурамжхан хүлээн авч л чадах бөгөөд эдгээр эндүү ташаа үзэл санаа, үзэл бодлын нөлөөлөл дор биеэ авч явах зарчим, зорилго, зүг чигээ өөрийн эрхгүй алддаг. Энэ нь завхарсан хүмүүсийг харанхуйд унаж, гэрлийг алдахад хүргэдэг болохоор тэд худал хуурмаг, дүр эсгэлт, заль мэхэд түшиглэх замаар алдар нэр, хувийн ашиг хонжооны араас хөөцөлдөж л чадна. Жишээлбэл, тусламж хэрэгтэй байгаа хүнийг харсан даруйдаа чи “Биеэ зөв авч явна гэдэг нь бусдад туслаад таашаал авна гэсэн үг. Энэ нь хүмүүсийн биеэ авч явах үндсэн зарчим, ёс суртахууны стандарт” гэж боддог тул өөрийн эрхгүй тэр хүнд тусална. Түүнд тусалсны дараа, биеэ ингэж авч явснаараа эрхэм, бага зэрэг хүн чанартай байгаа мэт чамд санагдаж, тэр ч бүү хэл өөрийгөө эрхэм хүн, эрхэм дээд зан араншинтай, нэр төртэй, жудагтай хүн, мэдээж хүндэлвээс зохистой хүн гэж өөрийн эрхгүй магтана. Хэрвээ чи тэр хүнд туслахгүй бол “Өө хөөрхий, би сайн хүн биш юм. Тусламж хэрэгтэй хүнтэй тааралдаад, гар сунгах тухай бодох бүрдээ би өөрийнхөө ашиг сонирхлыг үргэлж боддог. Би үнэхээр аминч хүн юм!” гэж бодно. Чи өөрийгөө хэмжих, өөрийгөө хязгаарлах, буруу зөвийг үнэлэхдээ “Бусдад туслаад таашаал ав” гэх үзэл баримтлалыг өөрийн эрхгүй ашиглана. Энэ үгийг хэрэгжүүлж чадахгүй бол өөрийгөө жигшиж, дорд үзэж, бага зэрэг сэтгэл тавгүйтнэ. Чи бусдад туслаад таашаал авч чаддаг хүмүүсийг биширч, сайшаасан харцаар харж, тэд чамаас илүү эрхэм, илүү нэр хүндтэй, илүү ёс жудагтай гэж санагдана. Гэсэн хэдий ч тийм асуудлын тухайд бол Бурханы шаардлага өөр байдаг. Бурханы шаардлага бол чи Бурханы үг болон үнэн-зарчмыг даган мөрдөх явдал юм. Ёс суртахууны тухайд хүмүүс хэрхэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Уламжлалт ёс суртахуун, соёлын үзэл бодлыг баримталснаар уу, эсвэл Бурханы үгийг баримталснаар уу? Хүн бүр ийм сонголттой нүүр тулдаг. Одоо чи хүмүүст Бурханы зааж сургадаг үнэн-зарчмыг тодорхой мэддэг үү? Тэрийг ойлгодог уу? Тэдгээрийг хэр сайн даган мөрддөг вэ? Тэрийг даган мөрдөхөд чамд ямар бодол санаа, үзэл бодол нөлөөлж, саад болдог вэ, ямар завхарсан зан чанар илчлэгддэг вэ? Чи өөрийгөө ингэж эргэцүүлэх ёстой. Уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн мөн чанарын яг хэр ихийг чи зүрх сэтгэлдээ тодорхой ойлгож чадах вэ? Уламжлалт соёл чиний зүрх сэтгэлд зай эзэлсээр байгаа юу? Эдгээр нь бүгд хүмүүсийн шийдвэрлэх ёстой асуудал юм. Завхарсан зан чанар чинь шийдвэрлэгдэж, чи буулт хийлгүйгээр, дээд зэргээр үнэнийг дуулгавартай дагаж, Бурханы үгийг даган мөрдөж чадах үед чиний хэрэгжүүлдэг зүйл үнэн-зарчимтай бүрэн нийцдэг. Чи завхарсан зан чанарт хязгаарлагдахаа больж, уламжлалт соёлын ёс суртахууны үзэл санаа, үзэл бодолд хүлэгдэхээ больж, Бурханы үгийг зөв хэрэгжүүлж, үнэн-зарчмын дагуу үйлдэж чадна. Энэ нь итгэгчдийн биеэ авч явах байдал болон үйлдэлд байх ёстой зарчим юм. Чи Бурханы үгийн дагуу хэрэгжүүлж, Бурханы үгийг даган мөрдөж, үнэн-зарчмын дагуу хэрэгжүүлж чаддаг болох үедээ ёс суртахуун сайтай хүн байгаад зогсохгүй, бас Бурханы замыг дагаж чаддаг хүн байна. Чи биеэ авч явах байдлын зарчим болон үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ ёс суртахууны стандартыг эзэмшээд зогсохгүй, бас биеэ авч явах байдал чинь үнэн-зарчимтай байдаг. Үнэн-зарчмыг даган мөрдөх, ёс суртахууны шалгуурыг даган мөрдөх нь хоорондоо ялгаатай юу? (Тийм.) Ямар ялгаатай вэ? Ёс суртахууны шаардлагыг даган мөрдөх нь зөвхөн зан авирын хэрэгжүүлэлт, илрэл, харин үнэн-зарчмын дагуу хэрэгжүүлэх нь гаднаасаа бас л хэрэгжүүлэлт шиг харагддаг ч энэхүү хэрэгжүүлэлт нь үнэн-зарчмыг дагаж мөрддөг. Энэ өнцгөөс авч үзвэл үнэн-зарчмыг даган мөрдөх нь биеэ авч явах байдал болон хүмүүсийн явдаг замтай холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи үнэнийг хэрэгжүүлдэг, Бурханы үгэн дэх үнэн-зарчмыг даган мөрддөг бол тэр нь зөв замаар алхаж байгаа хэрэг, харин уламжлалт соёлын ёс суртахууны шаардлагыг дагах нь ердөө л зан авирын илэрхийлэл бөгөөд яг л дүрэм журмыг дуулгавартай дагахтай адилхан. Энэ нь үнэн-зарчимтай хамаагүй, хүмүүсийн алхдаг замтай ч холбоогүй. Миний хэлж байгааг ойлгож байна уу? (Тийм.) Нэг жишээ хэлье. Жишээлбэл, “Бусдын төлөө өөрийн ашиг сонирхлыг золиосол” гэх ёс суртахууны талаарх үг нь хэдийд ч, ямар ч нөхцөл байдалд “жижиг би-гээ орхиж, том би-д хүрэх”-ийг хүмүүсээс шаарддаг. Шүтлэггүй хүмүүсийн дунд энэ нь эрхэм зан араншинтай, тууштай ёс жудагтай байх гэж нэрлэгддэг хэв маяг юм. “Жижиг би-гээ орхиж, том би-д хүрэх”—ямар сүртэй гоё үг вэ! Энэ нь эрхэм зан араншинтай, тууштай ёс жудагтай хэв маяг шиг сонсогддог ч хүмүүсийн даган мөрдөх ёстой үнэн-зарчим биш гэдэг нь харамсалтай. Үнэндээ “Жижиг би-гээ орхиж, том би-д хүрэх” гэх үг болон бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиослоход хүмүүсийг хүргэхийн эцсийн зорилго нь үнэндээ бусдыг өөртөө үйлчлүүлэхийн төлөө юм. Хүмүүсийн зорилго, санаархлын үзэл бодлын үүднээс бол энэ үг сатанлаг гүн ухааныг харуулдаг бөгөөд наймааны шинж чанартай байдаг. Үүнээс чи “Жижиг би-гээ орхиж, том би-д хүрэх” гэх үгэнд үнэн-зарчим байгаа эсэхийг тодорхойлж чадах уу? Огт байхгүй! Энэ нь биеэ авч явах зарчим огт биш, цэвэр сатанлаг гүн ухаан юм, учир нь хүмүүс жижиг би-гээ орхихын зорилго нь том би-дээ хүрэх явдал юм. Тийм хэрэгжүүлэлт эрхэм ч бай, эсвэл бүдүүлэг ч бай хамаагүй, энэ нь зүгээр л хүмүүсийг хүлдэг дүрэм журам. Энэ нь үндэслэлтэй харагддаг ч мөн чанартаа утгагүй, хөгийн байдаг. Чамд юу ч тохиолдлоо гэсэн, бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиослохыг л энэ нь хүмүүсээс шаарддаг. Чи хүссэн ч бай, үгүй ч бай, үүнийг хийж чадах ч бай, чадахгүй ч бай, орчин нөхцөл ямар ч байлаа гэсэн энэ нь чамаас бусдын төлөө ашиг сонирхлоо золиослохыг л шаарддаг. Хэрвээ чи “жижиг би-гээ орхиж” чадахгүй бол “том би-д хүрэх” гэдэг үг хэллэг чамайг уруу татна, ингэснээр чи бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиосолж чадахгүй байлаа ч үүнийг орхихыг мөн л хүсдэггүй. Хүмүүс “том би-д хүрэх” бодолд уруу татагддаг. Тийм нөхцөлд сонголт хийхэд хэцүү байдаг. Тиймээс бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиослох нь биеэ авч явах зарчим мөн үү? Энэ нь эерэг үр дүнд хүрч чадах уу? Хүн бүр өөрсдийгөө маш сайн нуун далдалж, дээд зэргийн эрхэм чанар, нэр хүнд, ёс жудгийг харуулдаг ч эцсийн эцэст үр дүн нь юу байдаг вэ? Энэ нь талаар өнгөрнө гэж л хэлж болно, учир нь үүнийг хийлээ гээд бусад хүмүүсийн сайшаалыг л хүртэхээс биш, Бүтээгчийн сайшаалыг хүртэж чадахгүй. Яаж ийм зүйл болсон бэ? Энэ нь хүн бүр уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийг баримталж, сатанлаг гүн ухааныг дагасны үр дүн мөн үү? Хүн болгон Бурханы үгийг хүлээн авч, зөв үзэл санаа, үзэл бодлыг хүлээн авч, үнэн-зарчмыг баримталж, Бурханы залж чиглүүлсэн амьдралын зүг чигийг эрэлхийлдэг бол хүмүүсийн хувьд амьдралын зөв замаар алхахад амархан байх болно. Бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиосолсны оронд ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь дээр биш гэж үү? Ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь хоёр нүүртэй замаар Сатаныг дагахын оронд үнэн-зарчмыг баримталж, Бурханы үгийн дагуу гэрэлд амьдрах явдал юм. Сатанлаг гүн ухаан болон уламжлалт соёл дахь ёс суртахууны талаарх үг хэллэгээр илэрхийлэгдсэн янз бүрийн үзэл санааг бүгдийг нь орхиж, үнэнийг хүлээн авч, Бурханы үгийн дагуу амьдарснаар л хүн жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулж, Бурханы сайшаалыг хүртэж чадна.

Дээрх нөхөрлөлд үндэслээд та нар ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн мөн чанарын тухайд ямар нэг дүгнэлтэд хүрсэн үү? Ёс суртахууны талаарх энэ бүх үг хэллэг нь зүгээр л хүмүүсийн бодол санаа, үзэл бодол, гаднах зан авирыг хязгаарладаг дүрэм журам, ёс заншил юм. Тэдгээр нь биеэ авч явах зарчим юм уу шалгуур огт биш, төрөл бүрийн хүмүүс, хэрэг явдал, зүйлстэй тулгарахдаа хүмүүсийн баримтлах ёстой зарчим биш. Тэгвэл хүмүүс ямар зарчмыг баримтлах ёстой вэ? Бид энэ талаар нөхөрлөх ёстой биш үү? Зарим хүн: “Хүмүүсийн баримтлах ёстой үнэн-зарчим болон ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэгийн дүрэм журам, ёс заншил хоорондоо ямар ялгаатай юм бэ?” гэж хэлдэг. Ялгаа байгаа юу, Надад хэл дээ? (Байгаа.) Юугаараа ялгаатай вэ? Ёс суртахууны талаарх үг хэллэг нь зүгээр л хүмүүсийн бодол санаа, үзэл бодол, зан авирыг хязгаарладаг дүрэм журам, ёс заншил юм. Хүмүүст тулгардаг янз бүрийн бүх асуудлын тухайд, тэдгээр нь хүмүүсийн зан авирыг хязгаарлаж, гар хөлийг нь хүлсэн шаардлага тавьж, хүмүүсийг энэ, тэрийг хийхэд хүргэдэг болохоос биш, янз бүрийн хүмүүс, хэрэг явдал, зүйлстэй харилцах зөв зарчим, зөв арга замыг эрж хайхад хүмүүсийг хүргэдэггүй. Харин үнэн-зарчим бол өөр. Бурханы үгийн хүмүүст тавьсан олон талт шаардлага нь дүрэм журам, горим, ёс заншил биш, хүмүүсийн сэтгэлгээ, зан авирыг хязгаарладаг янз бүрийн үг хэллэг бүр ч биш. Харин ч тэр нь бүх төрлийн орчинд болон ямар нэг зүйл тулгарах үед хүмүүсийн ойлгож, баримтлах ёстой үнэн-зарчмыг хүмүүст хэлж өгдөг. Тэгвэл эдгээр зарчим нь яг юу вэ? Зөвхөн Бурханы үг л үнэн буюу үнэн-зарчим гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Яагаад гэвэл, Бурханы үгийн хүмүүст тавьдаг янз бүрийн шаардлагад хэвийн хүн чанараар хүрэх боломжтой, учир нь өөрсдөд нь ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд сэтгэл хөдлөл, хүсэл, санаархал, завхарсан зан чанарынхаа нөлөөнд автаж, хянуулахын оронд Бурханы үг болон үнэн-зарчмын дагуу хэрэгжүүлэхийг тэр нь хүмүүсээс шаарддаг ба энэ бол хүмүүсийн баримталж чадах зарчим юм. Бурханы үгийн үнэн-зарчим нь хүмүүсийн дагах ёстой зөв чиглэл, зорилгыг зааж өгдөг бөгөөд энэ нь бас хүмүүсийн алхах ёстой зам юм. Бурханы үгийн зарчмууд нь хүмүүсийн мөс чанар, эрүүл ухааны хэвийн үйл ажиллагааг хангаад зогсохгүй, бас хүмүүсийн мөс чанар, эрүүл ухааны суурин дээр үнэн-зарчмыг аяндаа нэмдэг. Энэ нь мөс чанар, эрүүл ухаантай хүмүүсийн хүрч, биелүүлж чадах ёстой үнэний стандарт юм. Хүмүүс Бурханы үгийн эдгээр зарчмыг баримтлах үедээ олж авдаг зүйл нь ёс суртахуун, ёс жудаг нь сайжирч, хүний ​​нэр төрөө хадгалах явдал биш. Харин тэд амьдралын зөв замаар орсон байдаг. Хүн Бурханы үгийн эдгээр үнэн-зарчмыг дуулгавартай дагах үедээ хэвийн хүний мөс чанар, эрүүл ухаантай байгаад зогсохгүй, мөс чанар, эрүүл ухааныг эзэмшсэний үндсэн дээр, биеэ хэрхэн авч явах ёстой вэ гэдэгтэй холбоотой илүү их үнэн-зарчмыг ойлгож авдаг. Энгийнээр хэлбэл, тэд биеэ авч явах зарчмыг ойлгож, хүмүүс, зүйлсийг харах, биеэ авч явж, үйлдэхдээ аль үнэн-зарчмыг ашиглахаа мэдэж авдаг бөгөөд өөрсдийнхөө сэтгэл хөдлөл, хүсэл, санаархал, завхарсан зан чанарт хянуулж, нөлөөнд нь автахаа больдог. Тийм маягаар тэд хэвийн хүний төрхийг бүрэн дүүрэн амьдран харуулдаг. Бурханы дэвшүүлсэн эдгээр үнэн-зарчим нь завхарсан зан чанар хүмүүсийг хянаж, нүглээс ангижрахад нь саад болдог асуудлыг үндсээр нь шийдвэрлэдэг, ингэснээр хүмүүс сэтгэл хөдлөл, хүсэл, санаархал, завхарсан зан чанартаа хянуулдаг хуучин амиараа амьдрахаа больдог. Энэ бүхнийг юу орлодог вэ? Бурханы үгийн шалгуур болон үнэн-зарчим хүний амь болдог. Ерөнхийд нь яривал хүмүүс хүн төрөлхтний даган мөрдөх ёстой үнэн-зарчмыг даган мөрдөж эхэлмэгцээ махан биеийн янз бүрийн бэрхшээл дунд амьдрахаа больдог. Илүү нарийн яривал, хүмүүс Сатаны ов мэх, хууран мэхлэлт, хяналт дор амьдрахаа больдог. Илүү тодорхой хэлэх юм бол тэд хүмүүст Сатаны суулгадаг үй олон үзэл санаа, үзэл бодол, амьдралын гүн ухааны хүлээс, хяналт дор амьдрахаа больдог. Харин тэд нэр хүнд, ёс жудагтай амьдраад зогсохгүй, бас эрх чөлөөтэй, хүний төрхтэйгөөр амьдардаг, энэ нь Бүтээгчийн ноёрхолд захирагддаг бүтээгдсэн зүйлсийн жинхэнэ төрх юм. Энэ бол Бурханы үг, үнэн болон уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн үндсэн ялгаа билээ.

Өнөөдрийн нөхөрлөлийн сэдэв бага зэрэг гүн гүнзгий. Үүнийг сонссоны дараа та нар хэсэг хугацаанд тунгаан бодож, шингээгээд, яригдсан зүйлийг ухамсарласан эсэхээ харах ёстой. Энэ нөхөрлөлд үндэслээд та нар ёс суртахууны талаарх үг хэллэг болон үнэний хоорондох ялгааг бүрэн ойлгосон уу? Хамгийн энгийнээр Надад хэл дээ: Ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн мөн чанар юу вэ? (Ёс суртахууны талаарх үг хэллэг нь зүгээр л хүмүүсийн бодол санаа, зан авирыг хязгаарладаг дүрэм журам, ёс заншил бөгөөд биеэ авч явах зарчим, шалгуур биш.) Сайхан хэллээ. Уламжлалт соёлд Кон Рон[а] том лийрээс татгалзсан тухай нэг түүх байдаг. Та нар юу гэж бодож байна: Кон Рон шиг байж чадахгүй хүн сайн хүн биш үү? Хүмүүс Кон Рон шиг байж чаддаг хэн боловч эрхэм зан араншинтай, тууштай ёс жудагтай, аминч бус өглөгч—сайн хүн гэж боддог байсан. Энэ түүхэн зохиолын Кон Рон хүн бүрийн дагах ёстой үлгэр дуурайл мөн үү? Энэ дүр хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тодорхой байр суурь эзэлдэг үү? (Тийм.) Түүний нэр биш, харин бодол, хэрэгжүүлэлт, ёс суртахуун, зан авир хүмүүсийн зүрх сэтгэлд зай эзэлдэг. Хүмүүс тийм хэрэгжүүлэлтийг хүндэлж, сайшаадаг бөгөөд Кон Роны ёс суртахууныг дотроо биширдэг. Тиймээс хэрвээ чи бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиосолж чаддаггүй, Кон Рон шиг том лийрээс татгалзаж чаддаггүй хүнийг харвал дотроо түүнд дургүйцэж, дорд үзнэ. Тэгвэл дургүйцэж, дорд үзэж байгаа чинь зөвтгөгдөх үү? Тэр нь ямар нэг зүйлд үндэслэх ёстой. Юун түрүүнд чи “Кон Рон маш залуу байсан мөртөө том лийрээс татгалзаж чадсан байхад чи насанд хүрчхээд, ийм аминчхан хэвээр байна шүү дээ” гэж бодон, дотроо тэр хүнийг дорд үзнэ. Тэгвэл дорд үзэж, дургүйцэж байгаа чинь Кон Рон том лийрээс татгалзсан түүхэд үндэслэж байна уу? (Тийм.) Энэ үндсэн дээр хүмүүсийг харах нь зөв үү? (Үгүй.) Яагаад буруу гэж? Учир нь хүмүүс, зүйлсийг харах үндэс суурийн чинь эх сурвалж буруу, эхлэлийн цэг чинь тэр чигтээ буруу. Чиний эхлэлийн цэг бол Кон Рон том лийрээс татгалзсаныг хүмүүс, зүйлсийг хэмжих стандартаа болгосон явдал боловч хэмжилтийн энэ арга зам, арга барил нь буруу юм. Тэдгээр нь юугаараа буруу вэ? Чи Кон Роны түүхийн цаад санааг зөв гэж үзэж, хүмүүс, зүйлсийг хэмжих эерэг үзэл баримтлал болгосон болохоор буруу юм. Ийм маягаар хэмжсэний үр дүнд эцэст нь хүмүүсийн дийлэнх олонх нь сайн хүмүүс биш болж таардаг. Ингэж хэмжсэний үр дүн үнэн зөв байдаг уу? (Үгүй, буруу.) Яагаад буруу байдаг вэ? Учир нь хэмжилтийн стандарт чинь буруу байна. Хэрвээ хүн Бурханы өгсөн арга барил, зарчмыг ашиглавал тийм хүнийг хэрхэн хэмжих ёстой вэ? Тэр хүн Бурханы гэрийн ашиг сонирхлыг хамгаалдаг эсэхийг, Бурханы талд байдаг эсэхийг, Бурханыг хүндлэх зүрх сэтгэлтэй эсэхийг, хийж байгаа зүйлдээ үнэн-зарчмыг эрж хайдаг эсэхийг бодолцон үзэж хэмжих бөгөөд эдгээр талд үндэслэсэн хэмжилт л хамгийн үнэн зөв байдаг. Хэрвээ энэ хүнд ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд тэрээр залбирч, эрж хайж, хүн бүртэй ярилцдаг—заримдаа өглөгч байж чаддаггүй, бага зэрэг аминчхан байдаг ч гэсэн—Бурханы шаардсан талуудаар хэмжиж үзвэл түүний хийдэг зүйл үндсэндээ хангалттай бол тэрээр үнэнийг хүлээн авч чаддаг хүн, зөв хүн юм. Тэгвэл энэ дүгнэлт юунд үндэслэх ёстой вэ? (Энэ нь Бурханы үг болон шаардлагад үндэслэх ёстой.) Тиймээс энэ дүгнэлт үнэн зөв үү? Энэ нь Кон Рон том лийрээс татгалзсан тухай үзэл суртлын өнцгөөс хэмжихээс хамаагүй илүү үнэн зөв юм. Кон Роны түүхийн үзэл суртлын үзэл бодол нь хүмүүсийн түр зуурын зан авир, хэрэгжүүлэлтийг хэмждэг, харин Бурхан хүмүүсээс хүний мөн чанар, үнэн болон Бурханы шаардлагад хандах тухайн хүний хандлага яг ямар болохыг хэмжихийг шаарддаг. Чи ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийг ашиглан хүний агшин зуурын зан авир, эсвэл нэг явдлын үеэрх үйлдэл юм уу агшин зуурын илрэлийг хэмждэг. Хэрвээ чи хүний дотоод чанарыг хэмжихдээ ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийг ашиглавал оновчтой биш байна, учир нь ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийг ашиглан хүний дотоод чанарыг хэмжих нь буруу зарчмаар хэмжиж байгаа хэрэг бөгөөд хүрсэн үр дүн чинь буруу байна. Энэ ялгаа нь тэдний гадна талын зан авирт биш, харин уг чанар-мөн чанарт нь оршдог. Тиймээс ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийг ашиглан хүмүүсийг хэмжих нь үндсэндээ буруу юм. Үнэн-зарчмыг ашиглан хүмүүсийг хэмжих нь л оновчтой. Миний хэлсэн зүйл ойлгомжтой байна уу?

Ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн мөн чанар нь хүмүүсийн зан авир, бодлыг хязгаарладаг дүрэм журам, ёс заншил юм. Тэдгээр нь тодорхой хэмжээнд хүмүүсийн сэтгэлгээг хязгаарлаж, хянаж, зарим зөв бодол санаа, хэвийн хүн чанарын хэвийн шаардлагыг хязгаарладаг. Мэдээж энэ нь хэвийн хүн чанарын оршин тогтнох зарим хуулийг тодорхой хэмжээнд зөрчиж, хэвийн хүмүүсийн хүний хэрэгцээ болон эрхийг хасдаг гэж ч хэлж болно. Жишээлбэл, “Эмэгтэй хүн ариун журамтай, эелдэг, зөөлөн, ёс суртахуунтай байх ёстой” гэх сонгодог үг нь эмэгтэйчүүдийн хүний эрхэд хүчээр халдаж, үгүй хийдэг. Нийт хүний нийгэмд эмэгтэйчүүд ямар үүрэг роль гүйцэтгэдэг вэ? Тэд боолчлогдох үүрэг роль гүйцэтгэдэг. Тийм биз дээ? (Тийм.) Энэ үзэл бодлын үүднээс ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэгийн дүрэм журам, ёс заншил нь хүний бодлыг сүйтгэж, хэвийн хүн чанарын янз бүрийн хэрэгцээг үгүй хийхийн зэрэгцээ хүмүүсийн хэвийн хүн чанарын янз бүрийн бодлын илэрхийллийг хорьсон. Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэг нь үндсэндээ хэвийн хүмүүсийн хэрэгцээнд үндэслэн бий болоогүй, хэвийн хүмүүсийн хүрч чадах стандартад ч үндэслээгүй, харин хүмүүсийн төсөөлөл, хүсэл эрмэлзэлд үндэслэн бий болсон юм. Ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэг нь хүмүүсийн бодлыг хязгаарлаж, хорьж, хүмүүсийн зан авирыг хязгаарлаад зогсохгүй, бас худал хуурмаг, хийсвэр тэдгээр зүйлийг шүтэж, тэдгээрийн араас хөөцөлдөхөд хүмүүсийг хүргэдэг. Гэхдээ хүмүүс тэдгээрт хүрч чадахгүй тул дүр эсгэн өөрсдийгөө цайруулж, нуун далдалж л чадна, ингэснээр өөдтэй, эрхэм амьдрал буюу маш нэр төртэй мэт харагдах амьдралаар амьдарч чадна. Гэвч үнэндээ ёс суртахууны эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлын дор амьдарна гэдэг нь хүний бодол гажуудаж, хоригдсон, хүмүүс эдгээр эндүү ташаа үзэл санаа, үзэл бодлын ноёрхол дор хэвийн бус, гажууд байдалтай амьдарч байна гэсэн үг, тийм биз дээ? (Тийм.) Хүмүүс ингэж амьдрахыг хүсдэггүй, үүнийг хийхийг хүсдэггүй ч эдгээр үзэл суртлын дөнгөний хязгаарлалтаас ангижирч чадахгүй. Тэд эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлын нөлөөлөл, хязгаарлалт дор дурамжханаар, өөрийн эрхгүй амьдарч л чадна. Үүний зэрэгцээ олон нийтийн санал бодол болон өөрсдийнх нь зүрх сэтгэл дэх эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлын дарамтаас үүдэн тэд энэ хорвоод дөнгөн данган амь зууж, хоёр нүүртэй багийг ээлж дараалан зүүхээс өөр аргагүйд хүрдэг. Энэ бол ёс суртахууны талаарх үг хэллэгийн хүн төрөлхтөнд үзүүлэх үр дагавар юм. Та нар ойлгов уу? (Ойлгосон.) Ёс суртахууны талаарх эдгээр үгийг нөхөрлөж, задлан шинжлэх тусам хүмүүс тэдгээрийг улам тодорхой харж, уламжлалт соёлын эдгээр янз бүрийн үг хэллэг нь эерэг зүйл биш гэдгийг төдий чинээ мэдэрч чадна. Тэдгээр нь хүмүүсийг олон мянган жилийн турш төөрөлдүүлж, хохироосон болохоор хүмүүс Бурханы үгийг сонсож, үнэнийг ойлгож авсныхаа дараа ч уламжлалт соёлын эдгээр үзэл санаа, үзэл бодлын нөлөөнөөс ангижирч чадалгүй, тэдгээрийг эерэг зүйл мэт хүсэн эрмэлзэхдээ тулсан. Тэр ч байтугай олон хүн үүнийг үнэнийг орлуулан ашиглаж, үнэн мэт хэрэгжүүлдэг. Өнөөдрийн нөхөрлөлөөр дамжуулан та нар уламжлалт соёлын ёс суртахууны талаарх эдгээр үг хэллэгийг арай дээр, илүү үнэн зөв ойлгов уу? (Тэглээ.) Одоо энийг бага зэрэг ойлгосон болохоор ёс суртахууны талаарх бусад үгийг үргэлжлүүлэн нөхөрлөцгөөе.

Тайлбар:

а. Кон Рон нь уламжлал ёсоор хүүхдүүдэд сайхан ааш зан, ахан дүүсийн хайрын үнэ цэнийн талаар сургахад ашигладаг Хятадын алдартай түүхэнд гардаг. Түүний гэр бүл сагстай лийр хүлээн авахад дөрвөн настай Кон том лийрийг нь ах нартаа өгч, хамгийн жижгийг нь өөртөө авчээ гэж уг түүхэнд өгүүлдэг.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих