“Шившлэгээс чөлөөлөгд” киноны клип: Эзэнд итгэх нь Библид итгэхтэй адил уу? (Монгол хэлээр)

“Шившлэгээс чөлөөлөгд” киноны клип: Эзэнд итгэх нь Библид итгэхтэй адил уу? (Монгол хэлээр)

751 |2018-03-13

Шашны мөр хөөсөн ихэнх пасторууд болон ахлагчид Библи нь Эзэнийг илэрхийлдэг, мөн Эзэнд итгэх нь Библид итгэж байгааг илэрхийлдэг бөгөөд Библид итгэх нь Эзэнд итгэх явдал гэдэгт итгэдэг. Тэд хэн нэгэн Библиэс хол байвал тэр хүн итгэгч гэж дуудагдах ёсгүй гэж боддог ба тэр хүн нь Библийг удаан хугацаанд судалж байж гэмээн аврагдаж тэнгэрийн хаант улсад орж чадна гэж итгэдэг.

Библи үнэхээр Эзэнийг илэрхийлж чадах уу? Библи болон Эзэний хооронд яг ямар хамаарал байна вэ? Эзэн Есүс “Бичвэрүүдийг хай. Чи тэдгээрт чиний мөнхийн амь бий гэж боддог: Мөн тэргээр нь Намайг гэрчилдэг юм. Түүнчлэн чамайг амьтай болгож чадах Над дээр чи ирдэггүй.” (Иохан 5:39-40). Төгс Хүчит Бурхан “Эцсийн эцэст аль нь илүү агуу вэ: Бурхан уу эсвэл Библи үү? Яагаад Бурханы ажил Библийн дагуу байх ёстой юм бэ? Бурхан Библиэс хэтрэн гарах эрхгүй гэж үү? Бурхан Библийг орхиж өөр ажил хийж чадахгүй гэж үү? Яагаад Есүс болон Түүний дагалдагчид Амралтын өдрийг сахиагүй вэ? ... Бурхан эсвэл Библийн аль нь нэгдүгээрт байдгийг та нар мэдэх ёстой! Амралтын өдрийн Эзэн байснаараа Тэр мөн Библийн Эзэн байхгүй гэж үү? ”(Үг нь махбодоор илэрсэн) гэж хэлсэн.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах