Христийн сүммйн кино “Ялалтын Дуу” киноны хэсэг: ариусгалт ба авралд хөтөлдөг зам (Монгол хэлээр)

2019-01-14

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил хүнийг яаж ариусгаж, авардаг вэ? Үнэн ба амийг олж авч, аврал хүртэх эрхтэй болж, тэнгэрийн хаанчлалд орохын тулд бид Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хэрхэн туулах ёстой вэ? Энэхүү видео танд хариултуудыг нь өгч, тэнгэрийн хаанчлалд орох замыг заах болно.Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах