Христийн сүмийн кино “Библи ба Бурхан” Бурхан ба Библийн хоорондын харилцаа юу вэ? (Монгол хэлээр)

2018-09-22

Лиу Жижунг бол Хятадын нэгэн бүс нутгийн гэр чуулганы ахлагч. Тэр 30 гаруй жил итгэгч байсан бөгөөд “Библи Бурханы онгодыг хүртсэн” “Библи Бурханыг төлөөлдөг, Бурханд итгэх нь Библид итгэх, Библид итгэх нь Бурханд итгэх явдал” гэдэгт байнга бат зогсдог. Түүний зүрх сэтгэлд Библи бол хамгийн чухал зүйл. Библийг хүндэлж, сохроор итгэдэгээс болж тэр хэзээ ч эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг эрэлхийлж, харж байсангүй. Нэгэн өдөр, итгэгчдийг Төгс Хүчит Бурханы үгийг онлайнаас уншихыг хориглосноор түүнд Төгс Хүчит Бурханы чуулганы номлогчидтой учрах боломж гарсан юм. Үнэний талаар ширүүн мэтгэлцээн болсны дараа эцсийн дүнд тэр Библи болон Бурханы хоорондын харилцааг тодорхой харж чадсан уу? Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг ойлгохын тулд тэр Библиэс холдож чадав уу? Тэр Бурханы өмнө өргөгдөх үү?

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих