Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хэдийгээр Бурханы уур хилэн нуугдмал, хүнд мэдэгдэхгүй байдаг ч, энэ нь ямар ч доромжлолыг тэвчдэггүй

14

Бүхий л мунхаг, мэдлэггүй хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага нь үндсэндээ өршөөл энэрэл, хүлээцтэй байдалд суурилдаг. Нөгөө талаар, Түүний уур хилэн нь асар урт хугацаанд, аливаа зүйлсэд далдлагдаж байдаг; энэ нь хүнд мэдэгддэггүй. Үүний үр дүнд Бурхан Өөрийн уур хилэнг үзүүлж байгааг харах нь хүний хувьд хэцүү байдаг бөгөөд мөн Түүний уур хилэнг ойлгох нь ч хэцүү байдаг. Ингэснээр хүн Бурханы уур хилэнг үл тоодог. Хүн Бурханы сүүлчийн ажил болон хүнийг тэвчиж, уучлах алхамтай нүүр тулах үедээ–өөрөөр хэлбэл, Бурханы эцсийн өршөөл энэрэл, Түүний сүүлчийн анхааруулга тэдэнд хүрэх үед–хэрвээ тэд Бурханыг эсэргүүцэх өмнөх аргаа хэрэглэсээр, гэмшихийн тулд ямар ч хичээл чармайлт гаргахгүй, өөрийгөө засахгүй, Түүний өршөөлийг хүлээн авахгүй бол Бурхан цаашид тэдэнд хүлээцтэй, тэвчээртэйгээр хандахгүй. Эсрэгээрээ, энэ үед Бурхан Өөрийн өршөөлийг үзүүлэхээ болих болно. Үүний дараа Тэр зөвхөн Өөрийн уур хилэнг л илгээх болно. Хүмүүсийг шийтгэж, устгахдаа Тэр өөр өөр арга хэрэглэдгийн адилаар Тэр Өөрийн уур хилэнг өөр өөр арга замаар илэрхийлж чадна.

Хэдийгээр Бурханы уур хилэн нуугдмал

Содом хотыг устгахдаа Бурхан гал ашигласан нь хүн төрөлхтөн эсвэл ямар нэг зүйлийг бүрмөсөн үгүй хийх хамгийн хурдан арга нь байсан юм. Содомын ард иргэдийг шатаасан нь тэдний махан биеийг устгахаас илүү зүйл байсан; энэ нь тэдний сүнс, тэдний сэтгэл, тэдний биеийг бүхэлд нь устгаж, энэ хотод байсан хүмүүс бодит ертөнц болоод хүнд үл үзэгдэх ертөнцийн аль алинд оршин байхыг болиулсан. Энэ бол Бурхан Өөрийн уур хилэнг илчилж, илэрхийлдэг нэг арга зам юм. Ийм төрлийн илчлэл ба илэрхийлэл нь Бурханы уур хилэнгийн мөн чанарын нэг тал бөгөөд энэ нь мөн Бурханы зөвт зан чанарын мөн чанарын илчлэл билээ. Бурхан Өөрийн уур хилэнг илгээх үедээ, ямар ч өршөөл энэрэл, өгөөмөр сэтгэлийг илчлэхээ больдог ба Тэр Өөрийн хүлээцтэй байдал эсвэл тэвчээрийг цаашид харуулдаггүй; үргэлжлүүлэн тэвчээртэй байж, Өөрийн өршөөл энэрлийг дахин хүртээж, Өөрийн хүлээцтэй байдлыг дахин нэгэнтээ хайрлахад Түүнийг хүргэх ямар ч хүн, зүйл эсвэл учир шалтгаан байхгүй. Эдгээр зүйлийн оронд, ганц хором ч эргэлзэхгүйгээр Өөрийн хүссэн зүйлээ хийхийн тулд Бурхан Өөрийн уур хилэн, сүр жавхланг илгээх ба Тэр эдгээр зүйлийг Өөрийн хүссэний дагуу хурдан, нямбай байдлаар хийх болно. Энэ нь Өөрийн уур хилэн болон сүр жавхланг илгээдэг Бурханы арга бөгөөд үүнийг хүн доромжлох ёсгүй, мөн энэ нь Түүний зөвт зан чанарын нэг талын илэрхийлэл юм. Бурхан хүний төлөө санаа зовинол, хайрыг харуулж байгааг хүмүүс нүдээр харах үедээ тэд Түүний уур хилэнг илрүүлж, Түүний сүр жавхланг харж эсвэл доромжлолыг тэвчдэггүй Түүний байдлыг мэдэрч чаддаггүй. Эдгээр зүйл нь, Бурханы зөвт зан чанар нь зөвхөн өршөөл энэрэл, хүлээцтэй байдал, хайрынх байдаг гэдэгт итгэхэд хүмүүсийг үргэлж хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч, Бурхан хотыг устгаж эсвэл хүн төрөлхтнийг жигшихийг хүн харах үед, хүнийг сүйрүүлэх Түүний уур хилэн болон Түүний сүр жавхлан нь, Түүний зөвт зан чанарын өөр нэг талыг зэрвэс харах боломжийг хүмүүст олгодог. Энэ бол доромжлолыг тэвчдэггүй Бурханы байдал юм. Ямар ч доромжлолыг тэвчдэггүй Бурханы зан чанар нь ямар ч бүтээгдсэн зүйлийн төсөөллийг даван гардаг ба бүтээгдээгүй зүйлсийн дундаас нэг нь ч үүнд хөндлөнгөөс оролцож эсвэл үүнд нөлөөлөх чадваргүй; үүнээс ч илүүгээр үүнийг хуулбарлаж эсвэл дуурайж болохгүй. Тиймээс Бурханы зан чанарын энэ тал нь хүн төрөлхтний хамгийн их мэдэх ёстой зүйл юм. Зөвхөн Бурханд Өөрт нь л ийм зан чанар байдаг ба зөвхөн Бурхан Өөрөө л ийм зан чанарыг эзэмшдэг. Нүгэл хилэнц, харанхуй бүдүүлэг, тэрслүү байдал болон Сатаны хорон муу үйл хэргийг–хүн төрөлхтнийг ялзруулж, цөлмөдөг үйл хэргийг Тэр жигшдэг учраас, Түүнийг эсэргүүцдэг бүх нүгэлт үйл хэргийг Тэр жигшдэг учраас, мөн Өөрийн цэвэр, ариун мөн чанарын улмаас Бурхан ийм зөвт зан чанарыг эзэмшдэг. Үүний улмаас, ямар ч бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй биетүүд Түүнийг илт эсэргүүцэж эсвэл сөрөхийг Тэр тэвчихгүй. Түүний нэгэнтээ өршөөл энэрэл үзүүлж эсвэл сонгож байсан хүн нь Түүний зан чанарыг уурлуулж, Түүний тэвчээр, хүлээцтэй байдлын зарчмыг зөрчих л юм бол Тэр өчүүхэн төдий ч өршөөлгүйгээр эсвэл тээнэгэлзэлгүйгээр Өөрийн зөвт зан чанарыг–ямар ч доромжлолыг тэвчдэггүй зан чанарыг илчилж, ил гаргах болно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл”-ээс

Холбогдох агуулга