Хүний эцсийн үр дүнг Бурхан юунд үндэслэн тодорхойлдог вэ?

2021-03-13

Холбогдох Бурханы үг:

Одоо бол Би хүн бүрийн төгсгөлийг тодорхойлдог үе, харин хүнийг хүн болгож эхлэх үе шат биш. Би хүн бүрийн үг, үйлдлийг, Намайг дагасан тэдний зам, тэдний төрөлх шинж чанар болон эцэстээ тэд биеэ хэрхэн авч явсныг бүртгэлийн дэвтэртээ нэг бүрчлэн тэмдэглэдэг. Ийм маягаар, ямар ч хүн байлаа гэсэн, хэн ч Миний гараас мултрахгүй бөгөөд Миний тогтоосончлон бүгд өөрсдийн төрөлтэй хамт байх болно. Би нас, зэрэг зиндаа, зовлонгийн хэмжээ, ялангуяа өрөвдүүлж буй түвшинд нь үндэслэж бус, харин үнэнийг эзэмшдэг эсэхийнх нь дагуу хүн бүрийн хүрэх газрыг тодорхойлдог. Үүнээс өөр сонголт гэж үгүй. Бурханы хүслийг дагадаггүй бүх хүн ч бас шийтгүүлнэ гэдгийг та нар ухаарах ёстой. Энэ бол хэн ч өөрчилж чадахгүй зүйл юм. Тиймээс шийтгүүлдэг бүх хүн Бурханы зөвт байдлын улмаас болон тоймгүй олон муу үйлийнхээ залхаан цээрлүүлэлтийг амсдаг юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд

Хүн төрөлхтөн амралтад орохоос өмнө төрөл бүрийн хүн шийтгэгдэх үү, шагнагдах уу гэдэг нь үнэнийг эрж хайсан эсэх, Бурханыг мэддэг эсэх, нүдэнд үзэгддэг Бурханд дуулгавартай байж чаддаг эсэхээр тодорхойлогдоно. Нүдэнд үзэгддэг Бурханд үйлчлэл үзүүлсэн боловч Түүнийг мэддэггүй, дуулгавартай дагадаггүй хүмүүст үнэн байдаггүй. Энэ хүмүүс бол мууг үйлдэгчид бөгөөд мууг үйлдэгчид гарцаагүй шийтгэлийн бай болно; түүнчлэн тэд хорон муу үйлдлийнхээ дагуу шийтгүүлнэ. Хүмүүс Бурханд итгэж, бас Түүнд дуулгавартай байвал зохино. Тодорхойгүй, үл үзэгдэх Бурханд л итгэдэг хүмүүс бол Бурханд итгэдэггүй, Бурханд захирагдаж чаддаггүй хүмүүс юм. Хэрвээ энэ хүмүүс, Бурханы байлдан дагуулалтын ажил дуусах үед нүдэнд үзэгддэг Бурханд мөн л итгэж чадахгүй, махбодоор үзэгддэг Бурханд дуулгаваргүй байж, эсэргүүцсээр байх юм бол энэ “тодорхойгүй үзэлтнүүд” эргэлзээгүй сүйрлийн бай болно. Та нарын дунд буй хүмүүсийн хувьд ч адилхан—бие махбодтой болсон Бурханыг үгээрээ хүлээн зөвшөөрдөг ч бие махбодтой болсон Бурханд дуулгавартай байх тухай үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй хэн боловч эцэстээ таягдан хаягдаж, устгагдах бай болно. Түүнчлэн, нүдэнд үзэгддэг Бурханыг үгээрээ хүлээн зөвшөөрч, Түүний илэрхийлсэн үнэнийг идэж, уудаг мөртөө тодорхойгүй, үл үзэгдэх Бурханыг ч бас эрж хайдаг хүмүүс ирээдүйд устгагдах бүр ч магадлалтай. Энэ хүмүүсийн аль нь ч Бурханы ажил дууссаны дараа амралтын цаг үе ирэх хүртэл үлдэж чадахгүй, мөн амралтын цаг үед ийм хүмүүстэй адил төстэй ганц ч хүн үлдэж чадахгүй. Чөтгөрлөг хүмүүс бол үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс юм; Бурханыг эсэргүүцэж, дуулгаваргүй байх нь тэдний мөн чанар бөгөөд Бурханд захирагдах санаа зорилго тэдэнд өчүүхэн төдий ч байдаггүй. Ийм хүмүүс бүгд устгагдана. Чамд үнэн байгаа эсэх, чи Бурханыг эсэргүүцдэг эсэх нь чиний харагдах байдал, хааяа яаж ярьж, яаж биеэ авч явдгаас биш, харин мөн чанараас чинь хамаардаг. Хүн устгагдах уу, үгүй юу гэдэг нь мөн чанараар нь тодорхойлогддог; энэ нь хүний зан авир, үнэний эрэл хайгуулаар илчлэгддэг мөн чанарынх нь дагуу тодорхойлогддог. Ажлыг нэг нэгэнтэйгээ ижилхэн хийдэг, ижил хэмжээний ажил хийдэг хүмүүсийн дундаас мөн чанар нь сайн, үнэнийг эзэмшдэг хүмүүс үлдэнэ, харин мөн чанар нь ёрын муу агаад нүдэнд үзэгдэх Бурханыг дуулгавартай дагадаггүй хүмүүс сүйрлийн бай болно. Хүн төрөлхтний хүрэх газартай хамаатай Бурханы бүх ажил юм уу үг нь хүн бүрийн мөн чанарын дагуу, хүмүүстэй зүй зохистойгоор харьцана; өчүүхэн ч эндүүрэл тохиолдохгүй, мөн ганц ч алдаа мадаг гарахгүй. Хүмүүс ажил хийх үед л хүний сэтгэл хөдлөл, санаа зорилго үүнд холилддог. Бурханы хийдэг ажил хамгийн зохистой; Тэрээр аливаа бүтээлийг огтхон ч хилсээр буруутгадаггүй. Хүн төрөлхтний ирээдүйн хүрэх газрыг ухамсарлаж чаддаггүй, Миний айлддаг үгэнд итгэдэггүй хүмүүс одоо олон бий. Итгэдэггүй, мөн үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс бүгд чөтгөрүүд юм!

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно

Бусдыгаа үнэлж шүүдэг хүмүүсийн стандарт зан авирт нь үндэслэдэг; үйлдэл нь сайн бол зөв шударга хүн, харин үйлдэл нь жигшүүртэй бол хорон муу хүн байдаг. Хүмүүсийг үнэлж шүүдэг Бурханы стандарт бол тэдний мөн чанар Өөрт нь дуулгавартай байгаа эсэхэд үндэслэдэг; уг хүний зан авир сайн, муу эсэх, үг яриа нь зөв буруу эсэхээс үл хамааран Бурханд дуулгавартай хүн бол зөв шударга хүн, харин дуулгаваргүй хүн бол дайсан, хорон муу хүн юм. Зарим хүн ирээдүйд сайхан хүрэх газар олж авахын тулд сайн үйл хэрэг ашиглахыг хүсдэг, зарим хүн сайн хүрэх газартай болохын тулд сайхан үг яриа ашиглахыг хүсдэг. Бурхан зан авирыг нь харж, үг яриаг нь сонссоныхоо дараа хүмүүсийн төгсгөлийг тодорхойлдог гэж хүн бүр эндүүрэн итгэдэг; тиймээс олон хүн үүнийг далимдуулан Бурханыг мэхэлж түр зуурын ивээл олж авахыг хүсдэг. Ирээдүйд, амралтын байдалд амьд үлдэх хүмүүс бүгд гай зовлонгийн өдрийг туулж, бас Бурханд гэрчлэл хийсэн байх болно; тэд бүгд үүргээ биелүүлсэн, Бурханд зориуд захирагдсан хүмүүс байх болно. Үнэнийг хэрэгжүүлэхээс зайлсхийх зорилгоор үйлчлэл үзүүлэх боломжийг ашиглахыг хүсдэг хүмүүс үлдэж чадахгүй. Хүн нэг бүрийн төгсгөлийг зохицуулах зүй зохистой стандарт Бурханд бий; Тэрээр хүний үг, үйлдэлд үндэслэн эдгээр шийдвэрийг гаргадаггүй, бас нэгэн үед гаргасан зан авирынх нь дагуу ч шийддэггүй. Урьд нь Өөрт нь үйлчилснээс болоод Бурхан хүний хорон муу үйлдэлд яавч өршөөнгүй хандахгүй, мөн Бурханы төлөө нэг удаа зарлагадсанаас нь болоод хүнийг үхлээс хэлтрүүлэхгүй. Хорон муу байдлынхаа төлөө цээрлэл хүлээхээс хэн ч зайлж чадахгүй ба хэн ч ёрын муу үйлдлээ нууж, улмаар сүйрлийн тарчлаанаас зугтаж чадахгүй. Хэрвээ хүмүүс өөрсдийнхөө үүргийг үнэхээр биелүүлж чаддаг бол, ерөөл хүртэх, золгүй явдал туулахаас үл хамааран Бурханд мөнхөд үнэнч байж, шагналын араас хөөцөлддөггүй гэсэн үг юм. Хүмүүс ерөөл харах үедээ Бурханд үнэнч байдаг ч ямар нэгэн ерөөл харж чадахгүй үедээ үнэнч байдлаа алдаж, эцэстээ Бурханд гэрчлэл хийж мөн л чаддаггүй, оногдсон үүргээ биелүүлж чаддаггүй бол Бурханд урьд нь нэгэнтээ үнэнчээр үйлчлэл үзүүлсэн байлаа ч гэсэн тэд сүйрлийн бай хэвээр байна. Товчхондоо бол хорон муу хүмүүс мөнхөд амьд үлдэж чадахгүй, амралтад ч орж чадахгүй; зөв шударга хүмүүс л амралтын эзэд юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно

Та нарын тэмдэглэж авах ёстой хэллэг байдаг. Энэхүү хэллэг нь маш чухал гэж Би итгэдэг, учир нь Миний хувьд энэ үг өдөр бүр тоо томшгүй олон удаа санаанд орж ирдэг. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Би хэн нэгэнтэй нүүр тулах бүрд, хэн нэгний түүхийг сонсох бүрд, хэн нэгний Бурханд итгэсэн тухай туршлага, гэрчлэлийг сонсох бүрдээ энэ хүн Бурханы хүсдэг, Бурханд таалагддаг төрлийн хүн мөн үү, биш үү гэдгийг зүрх сэтгэлдээ тодорхойлохын тулд энэ хэллэгийг үргэлж ашигладаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн хэллэг вэ? Одоо Би та бүгдийг суудал дээр чинь өндөлзүүлж байна. Намайг энэ хэллэгийг хэлэх үед та нарын урам хугарч магадгүй, учир нь олон жилийн турш үүнийг ярихаас цаашгүй байж ирсэн хүмүүс бий. Гэхдээ Би нэг ч удаа үүнийг ярихаас цаашгүй байгаагүй. Энэ хэллэг Миний зүрх сэтгэлд оршдог. Тэгэхээр энэхүү хэллэг нь юу вэ? Энэ нь: “Бурханы замаар алх: Бурханаас эмээж, муугаас зайл” юм. Энэ хэтэрхий энгийн хэллэг бус уу? Тийм боловч энэхүү хэллэг нь хэдий энгийн ч гэсэн энэхүү үгийн талаарх жинхэнэ гүнзгий ойлголттой хүмүүс энэ нь асар их жинтэй, энэхүү хэллэг нь хэрэгжүүлэлтэд маш үнэ цэнтэй; үнэний бодит байдлыг агуулсан амийн хэлний нэг мөр, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эрж хайдаг хүмүүсийн хувьд насан туршийнх нь зорилго, Бурханы санаа зорилгыг анхаардаг хэн хүний дагах ёстой насан туршийн зам гэдгийг мэдэрнэ. Тэгэхээр та нар юу гэж бодож байна: Энэхүү хэллэг үнэн бус уу? Энэ нь ийм чухал юу, үгүй юү? Мөн магадгүй та нарын зарим нь энэ хэллэгийн талаар бодоод учрыг нь олохоор оролдож байхад: Энэ хэллэг маш чухал уу? Тун чухал уу? Үүнийг тийм их онцлох шаардлагатай юу? гээд эргэлздэг зарим хүн ч байх. Та нарын зарим нь бас энэ хэллэгт тийм ч их дуртай биш байх, учир нь Бурханы замыг аваад, энэ нэг хэллэгт багтаах нь хэтэрхий хялбарчилсан хэрэг гэж та нар боддог. Бурханы хэлсэн бүхнийг авч, ганц хэллэг болгон багасгах нь Бурханыг арай дэндүү өчүүхэн болгож байгаа бус уу? Тийм биш гэж үү? Эдгээр үгийн цаадах гүн гүнзгий утга учрыг та нарын ихэнх нь бүрэн ойлгохгүй байж болох юм. Та нар бүгд үүнийг тэмдэглэж авсан ч гэсэн энэ хэллэгийг зүрх сэтгэлдээ хадгалах санаагүй байгаа; та нар завтай цагтаа дахин харж, эргэцүүлэн бодохын тулд үүнийг зүгээр л тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичиж авсан. Та нарын зарим нь энэ хэллэгийг сайн ашиглах гэж хичээх нь байтугай цээжилье гэж оролдох ч үгүй. Гэвч Би яагаад энэхүү хэллэгийг дурдахыг хүсдэг вэ? Та нарын харах өнцгөөс үл хамааран, та нар юу ч гэж боддог байсан, энэ хэллэгийг Би дурдах ёстой байсан, учир нь Бурхан хүмүүсийн төгсгөлийг хэрхэн тодорхойлдогтой энэ туйлын их хамаатай. Энэ хэллэгийн талаарх одоогийн ойлголт чинь ямар байх, эсвэл та нар үүнд хэрхэн хандах нь хамаагүй, Би та нарт үүнийг хэлнэ: Хэрвээ хүмүүс энэ хэллэгийг хэрэгжүүлж, туулан, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах стандартад хүрч чадвал амьд үлдэх нь гарцаагүй бөгөөд сайн төгсгөлтэй байх нь лавтай. Гэвч хэрвээ чи энэ хэллэгийн тавьсан стандартад хүрч чадахгүй бол төгсгөл чинь тодорхойгүй гэж хэлж болно. Тиймээс Би сэтгэл зүйг чинь бэлдэх гэж энэ хэллэгийн тухай та нарт хэлж байна, ингэснээр та нарыг хэмжихдээ Бурхан ямар стандарт ашигладгийг та нар мэдэх болно.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?

Бурхан төгсгөлийг нь тодорхойлохдоо шалгалт ашигладаг. Бурхан хүмүүсийн төгсгөлийг тодорхойлохдоо шалгалт ашигладаг хоёр стандарт бий: Эхнийх нь хүмүүсийн туулдаг шалгалтын тоо, хоёр дахь нь эдгээр шалгалтын хүмүүст үзүүлсэн үр дүн. Энэ хоёр үзүүлэлт нь хүний төгсгөлийг тогтоодог. Тэгвэл одоо энэ хоёр стандартыг дэлгэрэнгүй тайлбарлацгаая.

Эхлээд, хүн Бурханаас ирсэн шалгалттай тулгарах үед (тайлбар: Чиний нүдээр бол энэ шалгалт нь багахан, дурдахын ч хэрэггүй байж болно) Түүний гар чам дээр байгаа, энэ нөхцөл байдлыг Тэр чамд зориулж зохицуулсан гэдгийг Тэр чамд тов тодорхой мэдүүлнэ. Биеийн хэмжээ чинь дутуу дулимаг хэвээр байхад Бурхан чамайг туршихаар шалгалт зохицуулах бөгөөд эдгээр шалгалт нь чиний биеийн хэмжээ, чиний ухаарч ойлгож, тэсвэрлэж чадах зүйлд тохирсон байна. Чиний аль хэсгийг турших вэ? Бурханд хандах хандлагыг чинь. Энэ хандлага маш чухал уу? Мэдээж, чухал! Энэ бол онцгой чухал! Хүний энэ хандлага бол Бурханы хүсэж байгаа үр дүн учраас Түүний хувьд, энэ бол бүхнээс хамгийн чухал зүйл юм. Эс бөгөөс Бурхан ийм ажил хийж, хүчин чармайлтаа хүмүүст зарцуулахгүй байх байсан. Эдгээр шалгалтын аргаар Бурхан Өөрт нь хандах чиний хандлагыг харахыг хүсдэг; чамайг зөв зам дээр байгаа эсэхийг харахыг Тэр хүсдэг. Мөн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа эсэхийг чинь харахыг Тэр хүсдэг. Тиймээс тодорхой нэг цаг үед үнэнийг их ч ойлгосон, бага ч ойлгосон бай, чи Бурханы шалгалттай тулгарсаар байх болно, чиний ойлгосон үнэний хэмжээ ихсэхийн хэрээр Бурхан чамд таарах шалгалтуудыг үргэлжлүүлэн зохицуулсаар байх болно. Чи шалгалттай дахин нэг удаа тулгарах үед чиний үзэл бодол, бодол санаа, мөн Түүнд хандах хандлага чинь энэ хооронд ямар нэгэн өсөлт туулсан эсэхийг Бурхан харахыг хүснэ. Зарим хүн “Яагаад Бурхан дандаа хүмүүсийн хандлагыг харахыг хүсдэг юм бэ? Үнэнийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг нь Тэр аль хэдийн харсан бус уу? Яагаад бас хүмүүсийн хандлагыг харах гэж?” хэмээн гайхдаг. Энэ бол утгагүй дэмий яриа! Бурхан ийм маягаар ажилладаг болохоор Түүний хүсэл тэнд байх л ёстой. Бурхан хүмүүсийг байнга хөндлөнгөөс ажиж, үг үйлдэл бүр, үйл хэрэг, хөдөлгөөн бүрийг нь ажигладаг; тэр ч бүү хэл тэдний бодол, санаа бүрийг Тэр аждаг. Бурхан хүмүүст тохиолддог бүхнийг, тэдний сайн үйлс, тэдний алдаа, гэм буруу, бүр урвалт, эсэргүүцлийг нь хүртэл тэдний төгсгөлийг тодорхойлох нотолгоо болгож тэмдэглэж авдаг. Бурханы ажил алхам алхмаар өргөгдөхийн хэрээр чи улам их үнэнийг сонсож, улам их эерэг зүйл, эерэг мэдээллийг хүлээн зөвшөөрдөг болж, илүү их үнэний бодит байдлыг олж авна. Энэ үйл явцын туршид чамд тавих Бурханы шаардлага ч мөн нэмэгдэж, ийнхүү нэмэгдэхийн хэрээр, Тэр чамд зориулж илүү чухал шалгалтыг зохицуулна. Энэ хугацаанд Түүнд хандах чиний хандлага сайжирсан эсэхийг ажиглах нь Түүний зорилго юм. Мэдээж, ийм зүйл болох үед Бурханы чамаас шаарддаг үзэл бодол, үнэний бодит байдлын талаарх чиний ойлголттой нийцэх болно.

Биеийн хэмжээ чинь аажмаар өсөн нэмэгдэхэд чамаас шаарддаг Бурханы стандарт мөн адил өснө. Чамайг дутуу дулимаг байхад Тэр чамд маш доогуур стандарт тогтооно; биеийн хэмжээ чинь арай их болоход Тэр чиний стандартыг арай өндөр болгоно. Гэхдээ, бүх үнэний талаарх ойлголтыг олж авсны дараа Бурхан яах вэ? Тэр чамайг бүр ч илүү том шалгалттай тулгаруулна. Эдгээр шалгалтын дундаас Бурхан чамаас олж авахыг хүсдэг, чамаас харахыг хүсдэг зүйл бол Түүнийг илүү гүнзгий мэддэг болж, Түүнийг жинхэнээсээ хүндэтгэдэг болох явдал юм. Энэ үед, чамд тавих Түүний шаардлага нь, биеийн хэмжээ чинь дутуу дулимаг байсан үеийнхээс илүү өндөр, “илүү хатуу ширүүн” байх болно (тайлбар: Хүмүүс тэдгээрийг хатуу ширүүн гэж үзэж магадгүй боловч Бурхан үнэндээ тэдгээрийг боломжийн гэж үздэг). Бурхан хүмүүсийг шалгахдаа ямар бодит байдлыг бүтээхийг хүсдэг вэ? Тэр хүмүүсээс зүрх сэтгэлээ Өөрт нь өгөхийг үргэлж шаардаж байна. Зарим хүн “Би яаж үүнийг өгөх юм бэ? Би үүргээ биелүүлсэн; би гэр орон, ахуй амьдралаа орхиж, өөрийгөө зарлагадсан. Эдгээр нь бүгд миний зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөхийн жишээ бус уу? Өөрөөр би яаж зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч болох юм бэ? Эдгээр нь үнэндээ миний Түүнд зүрх сэтгэлээ өгөх арга зам биш байсан байж болох уу? Бурханы тодорхой шаардлага юу вэ?” гэж хэлнэ. Шаардлага нь тун энгийн. Үнэндээ, шалгалтынхаа янз бүрийн үе шатанд, зүрх сэтгэлээ Бурханд янз бүрийн хэмжээгээр аль хэдийн өгчихсөн зарим хүн байдаг боловч хүмүүсийн дийлэнх олонх нь зүрх сэтгэлээ Бурханд хэзээ ч өгдөггүй. Бурхан чамайг шалгахдаа зүрх сэтгэл чинь Түүнтэй, махан биетэй, эсвэл Сатантай байгаа эсэхийг хардаг. Бурхан чамайг шалгахдаа Түүнийг эсэргүүцэн зогсож байна уу, эсвэл Өөртэй нь нийцсэн байр сууринд байна уу гэдгийг чинь харж, зүрх сэтгэл чинь Өөрийнх нь талд байгаа эсэхийг хардаг. Чи дутуу дулимаг байхдаа шалгалттай тулгахдаа итгэл багатай байдаг бөгөөд үнэний талаар хязгаарлагдмал ойлголттой байдаг учраас Бурханы санаа зорилгыг биелүүлэхийн тулд чухам юу хийх хэрэгтэйгээ мэдэж чадахгүй. Гэвч хэрэв чи үнэнээсээ, чин сэтгэлээсээ Бурханд залбирч чаддаг хэвээр байвал, зүрх сэтгэлээ Түүнд өгч, Түүнийг өөрийн эзэн болгож, хамгийн эрхэм дээд гэж итгэдэг зүйлсээ Түүнд өргөн барихад бэлэн байж чадвал, чи зүрх сэтгэлээ Бурханд аль хэдийн өгчихсөн байх болно. Чи илүү их номлол сонсож, үнэнийг илүү их ойлгох тусам биеийн хэмжээ чинь бас аажмаар өснө. Энэ үед Бурханы шаардлагын стандарт нь чиний дутуу дулимаг байсан үеийнхтэй адилгүй байна; Тэр чамаас илүү өндөр стандарт шаардана. Хүмүүс зүрх сэтгэлээ Бурханд аажмаар өгөхийн хэрээр зүрх сэтгэл нь Бурханд аажмаар улам ойртсоор байдаг; хүмүүс Бурханд жинхэнээсээ ойртож чадах тусам зүрх сэтгэл нь Түүнийг улам их хүндэтгэнэ. Бурхан чухам ийм л зүрх сэтгэлийг хүсдэг.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?

Хүн ерөөл хүртэх, зовлон амсах эсэх нь тухайн хүний мөн чанарын дагуу тодорхойлогддог болохоос бусдынхтай адил нийтлэг мөн чанарынх нь дагуу тодорхойлогддоггүй. Хаанчлалд иймэрхүү хэллэг, эсвэл дүрэм журам огт байдаггүй. Хүн эцэстээ амьд үлдэж чадвал Бурханы шаардлагыг хангаснаас болж байгаа бөгөөд эцэстээ амралтын цаг үе хүртэл үлдэж чадахгүй бол Бурханд дуулгаваргүй байж, Бурханы шаардлагыг биелүүлээгүйгээс болж байгаа юм. Хүн бүрд тохирох хүрэх газар гэж бий. Эдгээр хүрэх газар нь хувь хүн бүрийн мөн чанарын дагуу тодорхойлогддог бөгөөд бусад хүмүүстэй ямар ч хамаагүй. Хүүхдийн хорон муу үйлдлийг эцэг эхэд нь тохож болохгүй, мөн хүүхдийн зөв шударга байдлыг эцэг эхтэй нь хуваалцаж ч болохгүй. Эцэг эхийнх нь хорон муу үйлдлийг үр хүүхдэд нь тохож болохгүй, мөн эцэг эхийнх нь зөв шударгыг үр хүүхдүүдтэй нь хуваалцаж болохгүй. Хүн бүр өөрсдийн нүглийг үүрч, хүн бүр тус тусын зол завшааныг эдэлдэг. Хэн ч өөр хүнийг орлож чадахгүй; энэ нь зөв шударга байдал юм. Хүний өнцгөөс бол хэрвээ эцэг эх нь сайн зол завшаан хүртвэл үр хүүхдүүд нь ч бас хүртэж чадах бөгөөд үр хүүхдүүд нь мууг үйлдвэл эцэг эх нь тэдний нүглийг нөхөн төлөх ёстой байдаг. Энэ бол хүний үзэл бодол, аливааг хийх хүний арга зам юм; энэ нь Бурханы үзэл бодол биш. Хүн бүрийн төгсгөл, үйлдлээс нь гардаг мөн чанарынх нь дагуу тодорхойлогддог ба энэ нь үргэлж зүй зохистойгоор тодорхойлогддог. Хэн ч өрөөл бусдын нүглийг үүрч чадахгүй; тэр тусмаа хэн ч өөр хүний оронд шийтгэл хүлээж чадахгүй. Энэ нь маргаангүй. Үр хүүхдээ гэх эцэг эхийн хайр халамж байлаа гээд үр хүүхдийнхээ оронд зөв шударга үйл хийж чадна гэсэн үг биш, мөн эцэг эхээ гэсэн үр хүүхдийн ачлалт хайр байлаа гээд эцэг эхийнхээ оронд зөв шударга үйл хийж чадна гэсэн үг биш. “Тэр үед хоёр хүн талбайд байна; нэгийг нь авч, нөгөөг нь үлдээнэ. Хоёр эмэгтэй тээрэм дээр тээрэмдэж байна; нэгийг нь авч, нөгөөг нь орхино” гэх үгийн жинхэнэ утга учир энэ юм. Үр хүүхдээ гэх их хайрандаа үндэслэн мууг үйлдэгч хүүхдүүдээ амралтад аваачиж хэн ч чадахгүй, мөн өөрийн зөв шударга үйлдлийн үндсэн дээр эхнэрээ (эсвэл нөхрөө) амралтад аваачиж хэн ч чадахгүй. Энэ бол захиргааны дүрэм; хэн ч үүнээс ангид байж чадахгүй. Эцсийн эцэст, зөв шударгыг үйлдэгчид нь зөв шударгыг үйлдэгчид, мууг үйлдэгчид нь мууг үйлдэгчид юм. Зөв шударга хүмүүс эцэстээ амьд үлдэнэ, харин мууг үйлдэгчид устгагдана. Ариун хүмүүс бол ариун; тэд бузар биш. Бузар хүмүүс бол бузар, тэдэнд ганц ч ариун хэсэг байдаггүй. Хорон муу хүмүүсийн үр хүүхдүүд зөв шударга үйл хийлээ ч гэсэн, зөв шударга хүний эцэг эх ёрын муу үйл хийлээ ч гэсэн, бүх хорон муу хүн устгагдаж, бүх зөв шударга хүн амьд үлдэнэ. Итгэдэг нөхөр, итгэдэггүй эхнэрийн хооронд ямар ч холбоо байхгүй ба итгэдэг үр хүүхэд, итгэдэггүй эцэг эх хоорондоо ямар ч холбоогүй байдаг; тэд бол огт таарахгүй хоёр төрлийн хүмүүс юм. Амралтад орохоос өмнө хүнд махан биеийн хамаатан садан байдаг ч амралтад ормогц яриад байх махан биеийн хамаатан садан гэж байхаа болино. Үүргээ биелүүлдэг хүмүүс бол биелүүлдэггүй хүмүүсийн дайсан; Бурханыг хайрладаг хүмүүс болон Бурханыг үзэн яддаг хүмүүс бол өөр хоорондоо эсрэг хүмүүс. Амралтад орох хүмүүс болон устгагдсан байх хүмүүс нь хоорондоо таарамжгүй хоёр төрлийн бүтээл юм. Үүргээ биелүүлдэг бүтээл амьд үлдэж чадна, харин үүргээ биелүүлдэггүй бүтээл сүйрлийн бай болно; үүнээс гадна, энэ нь мөнхөд үргэлжилнэ.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно

Чи одоо шүүлт гэж юу болохыг, үнэн гэж юу болохыг ойлгож байна уу? Ойлгосон бол Би чамайг шүүлтэд дуулгавартай захирагд гэж захья, эс бөгөөс чи Бурханаар сайшаагдах, Бурханаар хаанчлалд нь хүргүүлэх боломжийг хэзээ ч олж авахгүй. Шүүлтийг л хүлээн зөвшөөрдөг боловч хэзээ ч ариусгагдаж чадахгүй хүмүүс, өөрөөр хэлбэл, шүүлтийн ажлын ид дундуур зугтдаг хүмүүс үүрд Бурханаар жигшигдэн, гологдох болно. Тэд Бурханаас урваж, Бурханы эсрэг тэрсэлсэн учир нүгэл нь фарисайчуудынхаас арвин агаад хүнд. Үйлчлэл үзүүлэхэд ч тохирохгүй ийм хүмүүс илүү хатуу хэр нь бас мөнхийн шийтгэлийг хүлээн авах болно. Нэгэнтээ үнэнч байдлаа үгээр харуулсан боловч, дараа нь Өөрөөс нь урвасан ямар ч урвагчийг Бурхан өршөөхгүй. Ийм хүмүүс сүнс, сэтгэл, биеийн шийтгэлээр дамжуулан цээрлүүлэлт хүртэнэ. Энэ нь яг Бурханы зөвт зан чанарын илчлэл биш гэж үү? Хүнийг шүүж, илчилдэг Бурханы зорилго энэ биш гэж үү? Шүүлтийн явцад төрөл бүрийн хорон муу үйл хийсэн бүх хүнийг Бурхан муу ёрын сүнсээр дүүрсэн газар орон луу илгээдэг бөгөөд тэдгээр муу ёрын сүнсний зоргоор махан биеийг нь устгуулахад тэдний биеэс хүүрийн үнэр ханхалдаг. Энэ нь тэдэнд тохирох цээрлүүлэлт юм. Бурхан тэдгээр үнэнч бус хуурамч итгэгч, хуурамч элч, хуурамч ажилчдын хийсэн нүгэл нэг бүрийг бүртгэлийн номд нь бичиж авдаг; тэгээд цаг нь ирэхэд Тэр тэднийг хэзээ ч бүү дахин төрөг, дахин хэзээ ч бүү гэрэл үзэг гэж бохир сүнснүүдийн дунд хаяж, бүхий л биеийг нь эдгээр бохир сүнсээр бузарлуулдаг. Нэгэн цагт үйлчлэл хийсэн боловч эцсийг нь хүртэл үнэнч үлдэж чаддаггүй эдгээр хоёр нүүртнийг Бурхан хорон муу хүмүүсийн тоонд оруулдаг ба ингэснээр тэд хорон муу нэгний зөвлөгөөн дор алхаж, эмх замбараагүй бүлгийнх нь нэг хэсэг болдог; эцэст нь Бурхан тэднийг үндсээр нь устгана. Христэд хэзээ ч үнэнч байгаагүй, ямар ч хүчин чармайлт зориулаагүй хүмүүсийг Бурхан хөсөр хаяж, хэзээ ч ойшоохгүй бөгөөд эрин үе солигдоход тэднийг бүгдийг нь устгана. Тэд Бурханы хаанчлалд орж чадах нь байтугай, газар дээр ч оршин байхаа болино. Бурханд хэзээ ч чин үнэнч байгаагүй, харин нөхцөл байдлын улмаас Түүнтэй ёс төдий харьцахаас аргагүйд хүрсэн хүмүүс нь Түүний ардуудын төлөө үйлчлэл хийдэг хүмүүсийн тоонд ордог. Ийм хүмүүсээс цөөн хэд нь л амьд үлдэж чаддаг ба ихэнх нь үйлчлэл хийхэд ч тэнцэхгүй хүмүүсийн хамтаар мөхөх болно. Эцэст нь Бурханы ардууд, хөвгүүд болон тахилч болгохоор Бурханы урьдчилан тогтоосон хүмүүс зэрэг Өөртэй нь санаа нэгтэй бүх хүнийг Бурхан хаанчлалдаа аваачна. Тэд Бурханы ажлын охь нь байх болно. Бурханы тогтоосон ангиллын алинд нь ч багтаж чаддаггүй хүмүүсийн тухайд гэвэл, тэд үл итгэгчдийн тоонд орно. Тэдний үр дүн ямар байхыг та нар лавтай төсөөлж чадна. Та нарт хэлэх ёстой бүхнээ Би аль хэдийн хэлсэн; ямар замыг сонгох нь бүгд зөвхөн өөрсдийн чинь сонголт. Та нарын ойлгох ёстой зүйл бол энэ: Бурханы ажил Бурхантай хөл нийлүүлж чадахгүй хэнийг ч, хэзээ ч хүлээдэггүй ба Бурханы зөвт зан чанар ямар ч хүнд өршөөл үзүүлдэггүй.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих