Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Нэгэн жинхэнэ Бурханыг “гурвалын Бурхан” гэж тодорхойлох нь Бурханыг эсэргүүцэж, доромжилж байгаа хэрэг

1

3. Нэгэн жинхэнэ Бурханыг “гурвалын Бурхан” гэж тодорхойлох нь Бурханыг эсэргүүцэж, доромжилж байгаа хэрэг

Нэгэн жинхэнэ Бурханыг “гурвалын Бурхан” гэж тодорхойлох нь Бурханыг эсэргүүцэж, доромжилж байгаа хэрэг.

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Энэ орчлон ертөнцийн хаа ч Гурвал оршдоггүй гэдгийг Би та нарт хэлье. Бурханд Эцэг байхгүй, Хүү байхгүй, тэр ч бүү хэл Эцэг Хүүгийн хамтдаа хэрэглэдэг хэрэгсэл болох Ариун Сүнсний тухай ойлголт ч байдаггүй. Энэ бүхэн нь хамгийн агуу алдаа эндүүрэл бөгөөд энэ ертөнц дээр огт оршдоггүй! Гэхдээ ийм алдаа эндүүрэлд ч гэсэн эх сурвалж байдаг бөгөөд огт үндэслэлгүй байдаггүй, учир нь та нарын сэтгэл тийм ч их энгийн биш бөгөөд та нарын бодол санаа учир шалтгаангүй биш билээ. Харин ч тэдгээр нь нэлээд зохистой, чадварлаг, бүр ямар ч Сатан халдашгүй байдаг. Харамсалтай нь эдгээр бодол санаа нь бүгд алдаа эндүүрэл бөгөөд зүгээр л оршин байдаггүй! Та нар жинхэнэ үнэнийг огтхон ч хараагүй; та нар бусдын итгэлийг хуурамчаар олж, хурц ухаангүй эсвэл учир шалтгаангүй хамгийн тэнэг тэдгээр хүмүүст нөлөөлөхийн тулд зүгээр л таамаглал, үзлийг бий болгож, үүнийгээ янз бүрийн түүх болгон зохиодог, ингэснээр тэд та нарын агуу цуутай “мэргэжилтний сургаалд” итгэдэг. Энэ нь үнэн үү? Энэ нь хүний хүлээн авах ёстой амийн зам уу? Энэ бүхэн ямар ч утгагүй! Нэг ч үг нь зүй зохистой биш! Энэ олон жилийн туршид Бурхан ийм байдлаар та нараар хуваагдсан, үе удам бүрд илүү нарийн болж хуваагдсаар нэг Бурхан нь гурван Бурхан болон илэрхий хуваагдах хэмжээнд очсон. Одоо хүний хувьд Бурханыг нэг болгон буцаан нийлүүлэх нь ердөө боломжгүй, учир нь та нар Түүнийг хэтэрхий нарийн хуваасан! Үүнийг хэтэрхий оройтохоос өмнө Миний шуурхай ажил хийгдээгүй бол, та нар хир удаан ийм байдлаар ичгүүр сонжуургүйгээр үргэлжлүүлэх байсныг хэлэхэд хэцүү юм! Бурханыг ийм байдлаар хуваасаар байвал Тэр хэрхэн та нарын Бурхан хэвээр байж чадах юм бэ? Та нар Бурханыг таньж чадна гэж үү? Та нар Түүн рүү буцан очиж чадна гэж үү? Хэрвээ Би арай оройтож ирсэн бол “Эцэг, Хүү” Ехова Есүс хоёрыг Израиль руу илгээчихээд та нар өөрсдийгөө Бурханы нэг хэсэг гэж заргалдах байсан. Азаар одоо бол эцсийн өдрүүд. Эцэстээ Миний удаан хүлээсэн энэ өдөр ирсэн ба Би ажлын энэ үе шатыг өөрийн гараар хэрэгжүүлсний дараа л Бурханыг Өөрийг нь хуваадаг та нарын явдал зогсох болно. Хэрвээ тэгэхгүй бол та нар нөхцөл байдлыг хурцатгаж тэр ч бүү хэл бишрэн шүтэхийн тулд өөрсдийн дунд байгаа бүх Сатаныг тахилын ширээн дээр тавих байсан. Энэ бол та нарын зохиосон зүйл! Бурханыг хуваах та нарын арга барил! Та нар одоо ч ингэсээр л байх уу? Би та нараас асууя: Хэдэн Бурхан байдаг вэ? Аль Бурхан нь та нарт аврал авчрах вэ? Та нарын үргэлж залбирдаг Бурхан чинь эхнийх нь үү, хоёр дахь нь эсвэл гурав дахь нь уу? Тэдний алинд нь та нар үргэлж итгэдэг вэ? Эцэг нь үү? Эсвэл Хүү нь үү? Эсвэл Сүнс үү? Чи хэнд нь итгэдэгээ Надад хэл. Чи үг хэлэх бүртээ Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг хэдий ч, чиний үнэхээр итгэдэг зүйл чинь чиний уураг тархи юм! Зүгээр л та нарын зүрх сэтгэлд Бурхан байхгүй! Гэсэн ч та нарын сэтгэлд өдий төдий тийм “Гурвалууд” байдаг! Та нар санал нийлэхгүй байна гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурвал оршин байдаг уу?”-аас

Ехова бол Есүсийн Эцэг гэж хүн итгэдэг, гэхдээ энэ нь үнэндээ Есүсээр хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй бөгөөд Тэр: “Бид Эцэг, Хүү хэмээн хэзээ ч ялгардаггүй; Би болон тэнгэр дэх Эцэг нь нэг юм. Эцэг Миний дотор, Би Эцгийн дотор байдаг; Хүүг харах үедээ хүн тэнгэрлэг Эцгийг харж байгаа юм” хэмээн хэлсэн. Энэ бүхнийг хэлсний дараа, энэ нь Эцэг эсвэл Хүү ч бай Тэдгээр нь нэг Сүнс бөгөөд тусдаа бие болон хуваагддаггүй. Хүн тайлбарлахаар оролдоход, тусдаа биес гэсэн санаа нь хэрэг явдлыг болон түүнчлэн Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний хоорондын харилцааг хүндрүүлсэн. Хүн тусдаа биесийн тухай ярих үед, энэ нь Бурханыг бодис болгочих биш үү? Хүн биеийг нь нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар гэж ч эрэмбэлдэг; эдгээр нь бүгд хүний үзэл, ямар ч үнэ цэнэгүй бөгөөд үнэхээр бодит бус!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Гурвал оршин байдаг уу?”-аас

Бурханыг мэдэх нь хүмүүсийн хувьд хамгийн дутмаг байдаг талбар юм. Тэд ихэвчлэн Бурханд хамааралгүй яриа, айлдвар, үгсийг Түүнд тулгаж, эдгээр үгс нь Бурханы талаарх мэдлэгийн хамгийн тодорхой тодорхойлолт гэж итгэдэг. Эдгээр хэлсэн зүйл буюу хүмүүсийн төсөөлөл, тэдний өөрсдийнх нь шалтаг, тэдний өөрсдийн оюун ухаанаас гарсан үгс нь Бурханы мөн чанартай өчүүхэн ч хамааралгүй байдаг гэдгийг тэд бараг мэддэггүй. Ийм учраас Бурханы хүссэн хүмүүсийн мэдлэгт, Бурхан чамаас ердөө Бурханыг болон Түүний үгсийг ухаарахыг гуйдаггүй харин Бурханы талаарх мэдлэг чинь зөв байхыг хүсдэг гэдгийг Би та нарт хэлэхийг хүсэж байна. Чи зөвхөн нэг л өгүүлбэр хэлж, эсвэл бага зэрэг мэдэж байгаа хэдий ч энэхүү бага зэргийн мэдэж байгаа нь зөв бөгөөд үнэн байж, Бурханы Өөрийн мөн чанартай нийцэж байдаг. Учир нь Бурхан, Түүний талаарх хүмүүсийн бодит бус бөгөөд бодлогогүй магтаал, сайшаалыг жигшдэг. Үүнээс ч илүүтэйгээр Тэр хүмүүс Түүнд агаар шиг хандахад дургүй. Бурханы талаарх сэдвийн хэлэлцүүлгийн үеэр хүмүүс хөнгөн хийсвэрээр ярьж, хүссэнээрээ ямар ч эргэлзээгүй ярьж өөрсдийгөө зөвтгөн ярихад Тэр дургүй. Түүнчлэн Бурханыг мэддэг гэж итгэдэг, Бурханы мэдлэгийн талаар бардамнадаг, Бурханы талаарх сэдвийн тухай ямар ч хэмжээ, хязгааргүй ярилцдаг хүмүүст дургүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Цор ганц Бурхан Өөрөө X”-өөс

Ажлын гурван үе шат нь хүнийг аврах Бурханы ажлын бүрэн дүүрэн байдал билээ. Хүн Бурханы ажлыг болон авралын ажил дахь Бурханы зан чанарыг мэдэх ёстой, энэ баримтгүйгээр Бурханы талаарх мэдлэг чинь хоосон үг, сахил санваараас өөр юу ч биш. Тийм мэдлэг нь хүнийг итгүүлж эсвэл байлдан дагуулж чадахгүй, тийм мэдлэг нь бодит байдалтай тохирохгүй бөгөөд энэ нь үнэн биш юм. Энэ нь маш элбэг, сонсоход таатай байж болох юм, гэвч хэрвээ энэ нь Бурханы төрөлхийн зан чанартай таарахгүй байвал Бурхан чамайг өршөөхгүй. Тэр чиний мэдлэгийг сайшаахгүйгээр үл барам мөн Түүнийг гүтгэсэн нүгэлтэн байсны чинь төлөө чамайг залхаан цээрлүүлэх болно. Бурханыг мэдэх үгс нь хөнгөхнөөр яригддаггүй. Хэдий чи хэлэмгий, уран үгтэй бөгөөд чиний үг үхсэн хүнийг амилуулж, амьд хүнийг үхүүлж чадах байсан ч Бурханы тухай мэдлэгийг ярихад энэ нь чиний ойлголтоос хэтэрнэ. Бурхан бол чиний яаруу шүүж эсвэл санаандгүй магтаж, эсвэл хайхрамжгүйгээр гүтгэх хэн нэгэн биш. Чи хэн нэгнийг, хүн бүхнийг магтдаг, гэвч Бурханы агуу ач болон энэрэнгүй байдлыг дүрслэх зөв үг олохдоо чи хүч гаргадаг—энэ нь бүх бүтэлгүйтсэн хүмүүсийн ойлголт юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм”-аас

Холбогдох агуулга