Үүргээ биелүүлэх болон үйлчлэл үзүүлэхийн хоорондох ялгаа юу вэ?

2021-03-13

Холбогдолтой Бурханы үг:

Хүний үүрэг болон түүний ерөөгдөх, хараагдах эсэхийн хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх учиртай зүйл; энэ нь тэнгэрээс өгсөн ажил бөгөөд нөхөн төлбөр, нөхцөл болзол, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Тэгвэл л өөрийн үүргийг биелүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөөгдөх гэдэг нь хүн шүүлт туулсныхаа дараа төгс болгуулж, Бурханы ерөөлийг эдлэх явдал билээ. Хараагдах гэдэг нь шүүлт, гэсгээлт туулсны дараа хүний зан чанар өөрчлөгдөхгүй байх явдал бөгөөд тэд төгс болгуулдаггүй, харин шийтгүүлдэг. Гэвч ерөөгдсөн үү, эсвэл хараагдсан уу гэдгээс үл хамааран, бүтээгдсэн зүйлс өөрсдийн үүргийг биелүүлж, хийх учиртай зүйлээ хийж, чаддаг зүйлээ хийх ёстой; энэ бол Бурханыг эрэлхийлдэг хүний хийх ёстой хамгийн наад захын зүйл юм. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба хараагдахаас айсандаа үүргээ биелүүлэхээс татгалзах ёсгүй. Би та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Үүргээ биелүүлэх нь хүний хийх учиртай зүйл бөгөөд хэрвээ хүн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол энэ нь түүний тэрслүү зан юм. Үүргээ биелүүлэх үйл явцаар л дамжуулан хүн аажмаар өөрчлөгддөг ба энэхүү үйл явцаар үнэнч байдлаа харуулдаг. Тийм болохоор, чи үүргээ биелүүлж чаддаг байх тусмаа, төдий чинээ их үнэнийг хүлээн авч, илэрхийлэл чинь төдий чинээ бодитой болно. Өөрсдийн үүргийг биелүүлэхдээ зүгээр л оромдож, үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүс эцэстээ таягдан хаягдана, учир нь тийм хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ үүргээ биелүүлдэггүй ба үүргээ биелүүлэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Тэд бол өөрчлөгдөлгүй үлддэг хүмүүс бөгөөд хараагдах болно. Тэдний илэрхийлэл хольцтой байдгаар үл барам, илэрхийлдэг бүхэн нь хорон муу байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн ялгаа”-аас эш татав

Хүмүүс ямар ч авьяас, билиг, ур чадвартай байлаа гэсэн үүргээ биелүүлж, аливааг хийхэд зүгээр л хүч чадлаа ашигладаг. Тэд юу ч хийлээ гэсэн үзэл, төсөөлөл, зөн совиндоо түшиглэдэг. Тэгээд Бурханы хүслийг хэзээ ч эрж хайдаггүй бөгөөд “Би үүргээ биелүүлж байна. Би үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой” гэж хэлэх ойлголт, хэрэгцээ зүрх сэтгэлд нь байдаггүй. Тэдний бодлын ганцхан эхлэл цэг нь ажлаа сайн хийж, даалгаврыг биелүүлэх явдал байдаг. Тэгвэл энэ нь зөвхөн билиг, авьяас, чадвар, чадавхаараа амьдардаг хүн мөн үү? Ийм хүмүүс итгэхдээ зөвхөн хүч чадлаа ашиглах, хөдөлмөр, чадвараа худалдах тухай л боддог. Ялангуяа Бурханы гэр ерөнхий даалгавар хийлгэхээр өгөх үед ихэнх хүн аливаад ийм үзэл бодлоор ханддаг. Тэд хүчлэхээс өөр зүйл хийдэггүй. Заримдаа энэ нь амаа ашиглаж, заримдаа гар хуруу, биеийн хүчээ ашиглаж, заримдаа нүдээ ашиглаж, заримдаа ийш тийш гүйхийг хэлдэг. Ингэж амьдрах нь хүч чадлаа ашиглаж байгаа явдал болохоос үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа хэрэг биш гэж яагаад хэлдэг вэ? Бурханы гэрээс даалгавар өгөхөд тэд чуулганы удирдагчдадаа тайлан тавьж, магтаал хүртэхийн тулд тухайн даалгаврыг яаж аль болох хурдан дуусгах тухай л боддог. Тэд үе шаттай төлөвлөгөө ч гаргаж магад. Тэд маш чин үнэнч харагддаг боловч харагдах байдлын төлөө даалгавраа гүйцэлдүүлэхэд л анхаардаг, эсвэл даалгавраа биелүүлж байхдаа, өөрсдөө аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун байж, өөрсдийн зорьдог төгс төгөлдрийн түвшинд хүрэхүйцээр үүнийг хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр өөрсдийн гэсэн стандарт тогтоодог. Тэд ямар ч төлөвлөгөө, стандарт гаргалаа гэсэн, үнэнтэй ямар ч холбоогүй байвал, мөн хэрвээ тэд үйлдэл хийхээсээ өмнө үнэнийг эрж хайж, Бурханы өөрсдөөс нь хүсдэг зүйлийг ойлгож, баталгаажуулахаар хичээдэггүй, харин ч сохроор, будилсан байдалтай үйлдэх юм бол энэ нь зүгээр л өөрсдийгөө хүчилж байгаа хэрэг билээ. Тэд өөрсдийн хүсэл, ухаан, билиг авьяас, чадвар, чадамжийн дагуу үйлдэж байгаа юм. Даалгавраа ийм маягаар гүйцэтгэх нь ямар үр дагавартай вэ? Даалгавар биелж, хэн ч ямар нэг өө сэв олоогүй бөгөөд чи үүндээ маш баяртай байж болох юм. Гэхдээ чи даалгавраа хийж байхдаа, нэгдүгээрт: Бурханы санаа зорилгыг ойлгоогүй; хоёрдугаарт: үүнийг бүхий л зүрх сэтгэл, оюун санаа, бүхий л чадлаараа хийгээгүй—бүхий л зүрх сэтгэлээ үүнд зориулаагүй. Хэрэв чи үнэний зарчмыг эрж хайж, Бурханы хүслийг эрж хайсан бол даалгавраа 90% үр ашигтай гүйцэлдүүлж, үнэний бодит байдалд орж чадах байсан бөгөөд хийж байсан зүйл чинь Бурханы хүсэлтэй нийцэлтэй байсан гэдгийг яг таг ойлгох байсан юм. Гэвч чи хэнэггүй, хааш яаш байсан бол даалгавраа биелүүлсэн байж болох ч хэр сайн биелүүлсэн эсэхээ зүрх сэтгэлдээ тодорхой мэдэхгүй. Чамд ямар ч жишиг байхгүй, мөн энэ нь Бурханы хүсэлтэй нийцэлтэй байсан эсэх, үнэнтэй нийцэлтэй байсан эсэхийг чи мэдэхгүй. Иймээс үүргийг ийм байдалтай гүйцэтгэх болгонд, үүнийг өөрийгөө хүчлэх гэх хоёр үгээр нэрлэж болох юм…

Бурханд итгэдэг хүн бүр Түүний хүслийг ойлгох ёстой. Үүргээ зөв зохистой биелүүлдэг хүмүүс л Бурханыг хангалуун байлгаж чадах бөгөөд Түүний даалгасан даалгаврыг гүйцэлдүүлснээр л тэд үүргээ хангалттай биелүүлнэ. Бурханы даалгаврыг биелүүлэх стандарт гэж бий. Эзэн Есүс: “Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун санаа, бүхий л хүч чадлаараа Бурхан Эзэнээ хайрла” гэж хэлсэн. Бурханыг хайрлана гэдэг бол хүмүүсээс Бурханы шаарддаг зүйлийн нэг тал юм. Үнэн хэрэгтээ Бурхан хүмүүст даалгавар өгч, хүмүүс итгэлээрээ үүргээ биелүүлэх үед тэднээс шаарддаг Бурханы стандарт нь бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун санаа, бүхий л хүч чадлаараа биелүүлэх явдал юм. Хэрэв бие чинь байгаад сэтгэл чинь эзгүй бол, хэрэв чи даалгаврыг тархиндаа тунгааж, цээжилдэг атлаа зүрх сэтгэлээ зориулдаггүй бол, мөн хэрэв чи чадвараа ашиглан аливааг биелүүлдэг бол Бурханы даалгаврыг гүйцэлдүүлж байгаа хэрэг мөн үү? Тэгвэл үүргээ зүй зохистойгоор биелүүлж, Бурханы даалгасан зүйлийг гүйцэлдүүлж, үүргээ үнэнчээр гүйцэтгэхийн тулд ямар төрлийн стандартыг биелүүлэх ёстой вэ? Тэр бол үүргээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун санаа, бүх хүч чадлаараа хийх явдал юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүмүүс яг юуны дагуу амьдарч ирсэн тухай”-аас эш татав

Зарим хүн үүргээ биелүүлэх үедээ ямар ч асуудалтай тулгарлаа гэсэн үнэнийг эрж хайдаггүй бөгөөд үргэлж өөрийн бодол, үзэл, төсөөлөл, хүслийн дагуу үйлддэг. Тэд аминчхан хүслээ байнга хангадаг, завхарсан зан чанар нь тэдний үйлдлийг үргэлж хянаж байдаг. Тэд өөрсдөд нь даалгасан үүргийг гүйцэлдүүлж магад боловч ямар ч үнэнийг олж авдаггүй. Тэгвэл ийм хүмүүс үүргээ биелүүлэхдээ юунд түшиглэж байна вэ? Тэд үнэнд ч, Бурханд ч түшиглэдэггүй. Тэдний ойлгодог өчүүхэн төдий үнэн зүрх сэтгэлд нь дээд эрх эзэмшдэггүй; тэд эдгээр үүргийг гүйцэлдүүлэхдээ өөрсдийн билиг, чадвар, олж авсан аливаа мэдлэг, авьяас болон сэтгэлийн тэнхээ, сайн санаа зорилгодоо найдаж байгаа. Энэ бол өөр төрлийн чанар, тийм үү? Заримдаа чи үүргээ биелүүлэхдээ төрөлх байдал, үзэл, төсөөлөл, мэдлэг, сурсан эрдэмдээ түшиглэж болох ч хийдэг зарим зүйлд чинь зарчмын ямар ч асуудал гардаггүй. Гаднаа чи буруу замаар ороогүй мэт харагдах боловч орхигдуулж болохгүй нэг зүйл бий: Үүргээ биелүүлэх үйл явцдаа үзэл, төсөөлөл, хувийн хүсэл чинь хэзээ ч өөрчлөгдөж, үнэнээр солигддоггүй, үйлдэл, үйл хэрэг чинь хэзээ ч үнэний зарчмын дагуу байдаггүй бол эцсийн үр дүн нь ямар байх вэ? Чи үйлчлэл үзүүлэгч болно. Библид яг ингэж тэмдэглэсэн байдаг: “Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно. Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ.”

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үүрэгтээ Бурханы үгийг хэрхэн туулах тухай”-аас эш татав

Петр харьцалт, цэвэршүүлэлт туулснаар төгс болгуулсан. Тэрээр: “Би цаг ямагт Бурханы хүслийг хангалуун байлгах ёстой. Хийж байгаа бүхэндээ би зөвхөн Бурханы хүслийг хангахаар эрж хайдаг ба гэсгээгдэж, шүүгдэж байсан ч үүнийг баяртайяа хийнэ” гэж хэлсэн юм. Петр өөрт байгаа бүхнийг Бурханд өгсөн ба түүний ажил, үг, бүхий л амьдрал тэр чигтээ Бурханыг хайрлахын төлөө байв. Тэр бол ариун байдлыг эрж хайдаг хүн байсан бөгөөд туршлагажих тусам түүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх Бурханыг гэх хайр улам их болж байлаа. Харин Паул зөвхөн гадна талын ажил хийсэн бөгөөд хэдийгээр шаргуу ажилласан ч түүний ажил хөдөлмөр ажлаа зохих ёсоор хийж, улмаар шагнал авахын төлөө байсан юм. Ямар ч шагнал авч чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан бол тэр өөрийн ажлыг орхих байв. Петр өөрийн зүрх сэтгэл доторх жинхэнэ хайрыг л анхаарч байсан бөгөөд тэр нь бодитой, мөн биелүүлж болохуйц зүйл байлаа. Тэр шагнал авах эсэх талаар анхаараагүй, харин өөрийнх нь зан чанар өөрчлөгдөж чадах эсэхийг анхаарсан. Паул бүр ч илүү шаргуу ажиллах талаар анхаарч, гадна талын ажил, зориулалт болон хэвийн хүмүүсийн туулдаггүй хоосон сургаалын талаар анхаарсан. Тэрээр зүрх сэтгэлийнхээ гүн дэх өөрчлөлтийг ч, Бурханыг гэх жинхэнэ хайрыг ч огт анхаараагүй. Петрийн туршлага нь Бурханыг гэх жинхэнэ хайр, жинхэнэ мэдлэгт хүрэхийн төлөө байв. Түүний туршлага нь Бурхантай илүү ойр дотно харилцаатай болж, бодитоор амьдран харуулахын төлөө байжээ. Паулын ажил нь Есүсийн даалгасан зүйлээс болсон ба өөрийн хүсэн эрмэлзэж байсан зүйлийг олж авахын төлөө байсан ч эдгээр нь өөрийнхөө талаарх болон Бурханы талаарх мэдлэгтэй нь хамаагүй байв. Түүний ажил гагцхүү гэсгээлт, шүүлтээс зугтахын төлөө байсан. Петрийн цэвэр ариун хайрыг эрж хайж, Паул зөвт байдлын титмийг эрж хайжээ. Петр Ариун Сүнсний ажлыг олон жил туулсан бөгөөд Христийн талаар бодитой мэдлэгтэй, түүнчлэн өөрийнхөө талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй байсан. Иймээс Бурханыг гэх түүний хайр цэвэр байв. Олон жилийн цэвэршүүлэлт нь Есүс болон амийн талаарх түүний мэдлэгийг дээшлүүлсэн ба түүний хайр нөхцөлгүй хайр, идэвх санаачилгатай хайр байсан, тэрээр хариуд нь юу ч гуйгаагүй, ямар нэг ашиг тус хүртэнэ гэж ч найдаагүй. Паул олон жилийн турш ажилласан мөртөө Христийн талаар асар их мэдлэг эзэмшээгүй бөгөөд өөрийнх нь талаарх түүний мэдлэг ч бас өчүүхэн бага байлаа. Түүнд Христийг гэх хайр ердөө байгаагүй ба түүний ажил, явсан замнал нь эцсийн нэр хүндийг олж авахын төлөө байсан. Түүний эрж хайсан зүйл хамгийн цэвэр хайр биш, харин хамгийн сайхан титэм байв. Тэр идэвхтэйгээр эрж хайгаагүй, харин ч идэвхгүй байсан; тэр үүргээ биелүүлээгүй, харин Ариун Сүнсний ажилд баригдсаныхаа дараа албан хүчээр эрж хайсан юм. Иймээс тэр бол шаардлага хангасан Бурханы бүтээл байсан гэдгийг эрэл хайгуул нь нотолдоггүй; харин Петр бол өөрийн үүргийг биелүүлж, Бурханы шаардлагыг хангасан бүтээл байлаа.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Паулын ажил чуулгануудыг хангаж, чуулгануудыг дэмжихтэй хамаатай байв. Петрийн туулсан зүйл бол өөрийнх нь амь зан чанарын өөрчлөлт байсан; тэрээр Бурханыг гэх хайрыг туулсан юм. Чи тэдний мөн чанар дахь ялгааг мэдсэн болохоор эцсийн эцэст хэн нь үнэхээр Бурханд итгэснийг болон хэн нь Бурханд үнэхээр итгээгүйг харж чадна. Тэдний нэг нь Бурханыг үнэхээр хайрласан, нөгөө нь Бурханыг үнэхээр хайрлаагүй; нэг нь зан чанартаа өөрчлөлт гаргасан, нөгөө нь тэгээгүй; нэг нь даруухнаар үйлчилсэн ба хүмүүст амар анзаарагдаагүй, харин нөгөөх нь хүмүүсээр шүтэгдсэн, агуу нэр хүндтэй байсан; нэг нь ариун байдлыг эрж хайсан, нөгөөх нь тэгээгүй, хэдий тэр бузар биш байсан ч цэвэр хайрыг эзэмшээгүй; нэг нь жинхэнэ хүн чанартай, нөгөө нь тийм биш байсан; нэг нь Бурханы бүтээлийн эрүүл ухааныг эзэмшсэн, нөгөөх нь тэгээгүй. Энэ нь Паул, Петр хоёрын мөн чанар дахь ялгаа юм. Петрийн алхсан зам нь амжилтын зам байсан, бас хэвийн хүн чанарыг сэргээж, Бурханы бүтээлийн үүргээ сэргээх зам байсан. Петр амжилттай бүх хүнийг төлөөлдөг. Паулын алхсан зам нь бүтэлгүйтлийн зам бөгөөд өнгөц төдий захирагдаж, өөрсдийгөө зарлагаддаг, Бурханыг жинхэнээсээ хайрладаггүй бүх хүнийг төлөөлдөг. Паул үнэнийг эзэмшээгүй бүх хүнийг төлөөлдөг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Бурханд итгэх зохистой замд ороогүй, амь зан чанарт нь огт өөрчлөлт ороогүй, үнэнийг жаахан ч ойлгодоггүй бүх хүн урам зориг, ерөөл хүртэх сэдэлдээ түшиглэж, багахан хичээл зүтгэл гаргахад бэлэн л байвал тэд үйлчлэл үзүүлж чадна. Хүн зарим нэг үнэнийг ойлгодог, Бурханд жинхэнэ итгэлтэй болж, Бурханы талаар ямар нэг эргэлзээтэй байхаа больж, Бурханы ажлыг ойлгодог, Бурханы ажлын зорилго нь бүхэлдээ хүмүүсийг аварч, төгс болгохын төлөө юм гэдгийг харж, хүнийг гэх Бурханы хайр үнэхээр агуу гэдгийг харж чаддаг, Бурханыг хайрладаг, Бурханы өгдөг хайрыг хариулдаг зүрх сэтгэлтэй болмогц энэ төрлийн хүний биелүүлдэг үүргийг сайн үйл гэж хэлж болно. Энэ хүний гүйцэтгэдэг үүргийг үйлчлэл үзүүлж байгаа хэрэг бус, Бурханы бүтээлүүдийн нэгийн гүйцэтгэсэн үүрэг гэж албан ёсоор үзэж болно. Үүргээ гүйцэтгэнэ гэдэг нь чи Бурханы хайрыг хариулах арга зам болгож үүргээ гүйцэтгэхэд бэлэн байгааг хэлнэ. Энэ бол үүрэг гүйцэтгэх, үйлчлэл үзүүлэх хоёрын ялгаа юм. Сэдэл нь адилгүй байдаг. Зүрх сэтгэлийн доторх нөхцөл, байдал адилгүй байдаг. Үйлчлэл үзүүлэх гэдэг нь ерөөл хүртэх сэдэл болон урам зоригтоо ноёлогдох зуураа зарим нэг үүргийг биелүүлэх явдал юм. Үүргээ үнэхээр биелүүлэх нь үнэнийг ойлгосны үндсэн дээр хийгддэг. Бүтээгдсэн зүйл үүргээ биелүүлэх нь тэнгэрийн хууль гэсэн ойлголтод үндэслэн, мөн Бурханы хайрыг мэдэх суурь, энэ хайрыг Бурханд хариулах хүсэлд суурилан үүргээ биелүүлэх хүсэл бий болдог. Үүргээ үнэхээр, зохистой биелүүлэх гэдэг нь ийм утга учиртай юм.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Аминд анхаарч, Бурханы ардууд байхаар эрж хайдаг бүх хүн үүргээ гүйцэтгэх явдлыг бултаж болохгүй хариуцлага хэмээн үзэж чаддаг; тэд Бурханы хайрыг хариулахын тулд үүргээ биелүүлдэг. Тэд үүргээ биелүүлэхдээ шагналын төлөө наймаацдаггүй бөгөөд ямар ч шаардлага тавьдаггүй. Тэдний хийдэг бүх зүйлийг үүргээ гүйцэтгэж байгаа явдал хэмээн хэлж болох юм. Үйлчлэл үзүүлэгч гэгддэг хүмүүсийн төрөл нь сайндаа л ерөөгдөхийн тулд Бурханыг тайвшруулах гэж жаахан зүтгэл гаргадаг. Тэдний итгэл нь сэвтсэн байдаг. Мөс чанар, эрүүл ухаан гэж тэдэнд огт байдаггүй, үнэн юм уу амийг тэд бүр ч эрэлхийлдэггүй. Тэд уг чанартаа хэчнээн аймшигтай гэдгээ ойлгон, Бурханы ардууд болох боломжгүй гэдгээ харж чаддаг учраас Бурханы ардууд болох эрэл хайгуулаа орхиж, үргэлж сөрөг байдалтай амьдардаг. Иймээс, тэд Бурханы хүслийн талаарх өөрсдийн гажууд ухагдахуундаа хүлэгдсэн байдаг тул хийдэг бүхэн нь үйлчлэл үзүүлэх явдал байдаг. Хийж байгаа зүйл нь үүргээ биелүүлж байгаа явдал уу, үйлчлэл үзүүлж байгаа явдал уу гэдгийг хүний сонгодог зам тодорхойлдог. Хэрэв хүн үнэнийг эрэлхийлэн, аминд анхаарч, Бурханы хайрыг хариулан, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд үүргээ сайн биелүүлж, Бурханы ардуудын нэг байх зорилгын төлөө шаргуу ажиллаж, ийм үзэгдэл түүнийг дэмждэг бол хийж байгаа зүйл нь гарцаагүй үүргээ биелүүлж байгаа явдал мөн. Үнэнээр дутмаг, цөхрөлд автан, сөрөг байдалд амьдарч, Бурханыг мэхлэн, тайвшруулахын тулд багахан чармайлт гаргаж байгаа бүх хүн бол ердөө л үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс юм. Бүх үйлчлэл үзүүлэгч нь үнэхээр мөс чанар, эрүүл ухаангүй хүмүүс байдаг бөгөөд үнэнийг эрэлхийлдэггүй, амь эзэмшдэггүй гэдэг нь тодорхой юм. Шийдвэргүй, үнэнийг эрэлхийлдэггүй, аминд анхаардаггүй хүмүүс нь магадгүй үйлчлэл үзүүлэгч байх ч эрхгүй гэдэг нь эндээс харахад илэрхий байна. Тэд аймшигтай уг чанартай; үнэнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй, Бурханд итгэдэггүй. Тэр ч бүү хэл Бурханы үгийн тухайд эргэлзээ өвөрлөдөг. Энэ нь яг өөрсдийнхөө ов мэхэнд хууртаж байгаа явдал юм. Хэрэв хүн үнэхээр үйлчлэл үзүүлэгч бол үйлчлэлээ мөн л сайн биелүүлэх хэрэгтэй бөгөөд хааш яаш, хайхрамжгүй байж болохгүй. Энэ нь л түүнийг үлдэх үйлчлэл үзүүлэгч байх эрхтэй болгож чадна; энэ нь түүнийг тун зол завшаантай хүн болгох юм. Үнэхээр үйлчлэл үзүүлэгч болно гэдэг энгийн асуудал биш билээ.

Дээрхийн нөхөрлөлөөс эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент