Сайн үйл гэж юу вэ? Сайн үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?

2018-01-05

Холбогдох Бурханы үг:

Хэрвээ чамд үнэн байгаа бол чи Бурханыг дагаж чадна. Хэрвээ чи амьдран харуулдаг бол Бурханы үгийн илрэл байж чадна. Хэрвээ чи амьтай бол Бурханы ерөөлийг эдэлж чадна. Үнэнийг эзэмшдэг хүмүүс л Бурханы ерөөлийг эдэлж чадна. Бурхан өөрсдийгөө л хайрладаг, Сатаны заль мэхэнд урхидуулсан хүмүүсийг бус, харин бүхий л зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг хайрлаж, бэрхшээл, зовлон туулдаг хүмүүсийг гарцаагүй цагаатгадаг. Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүст сайн сайхан зүйл хаанаас байх билээ? Махан биеэ л хайрладаг хүмүүст яаж зөв шударга байдал байх юм бэ? Зөв шударга, сайн сайхан байдал хоёр нь зөвхөн үнэнтэй хамааралтай яригдах асуудал биш гэж үү? Тэдгээр нь Бурханыг бүхий л зүрх сэтгэлээсээ хайрладаг хүмүүст зориулагдсан байдаггүй гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулсан хүмүүс л утга учиртай амьдралаар амьдарч чадна”-аас эш татав

Та нарыг орхин явахаасаа өмнө Би үнэнтэй нийцдэггүй зүйл хийхийг цээрлэ гэж та нарт бас л захих ёстой. Харин ч та нар бүгдэд таалагдах, бүгдэд ашиг тус авчрах, мөн өөрийн чинь хүрэх газарт ашиг тустай зүйл хийх хэрэгтэй, эс бөгөөс гамшгийн дунд өөр хэн ч биш, чи л зовно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд”-ээс эш татав

Үнэнийг хэрэгжүүлэх чадвартай хүмүүс үйлдэлдээ Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч чаддаг. Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрөх үед зүрх сэтгэл чинь зөв болдог. Хэрэв чи бусдад харуулах гэж л аливааг хийн, Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрдөггүй бол Бурхан зүрх сэтгэлд чинь байгаа хэрэг үү? Ийм хүмүүст Бурханаас эмээх зүрх сэтгэл байдаггүй. Аливааг үргэлж өөрийнхөө төлөө бүү хий, өөрийнхөө ашиг сонирхлыг байнга бүү бодолц; байр суурь, нэр нүүр, нэр хүндээ үргэлж бүү бод. Бас хүний ашиг сонирхлыг бүү харгалзан үз. Чи эхлээд Бурханы гэрийн ашиг сонирхлыг бодож, үүнийг эн тэргүүнд тавих ёстой. Бурханы хүслийг анхааран үзэж, үүргээ биелүүлэхдээ хольцтой байсан эсэхээ, үнэнч байхын тулд чадах бүхнээ хийж, хариуцлагаа биелүүлэхийн тулд чадлынхаа хэрээр хийж, байгаа бүхнээ өгсөн эсэхээ, мөн өөрийн үүрэг болон Бурханы гэрийн ажлын талаар чин сэтгэлээсээ бодож үзсэн эсэхээ эхлээд тунгаан бодох ёстой. Чи эдгээр зүйлийг бодолцон үзэх ёстой. Эдгээр зүйлийг ахин дахин бодож үз, тэгвэл үүргээ сайн биелүүлэхэд амархан байх болно. Хэв чанар чинь дорд, туршлага чинь өнгөц, мэргэжлийн ажилдаа сайн дадаагүй бол ажилд чинь зарим алдаа дутагдал байж болох бөгөөд үр дүн нь төдийлөн сайнгүй байж магад—гэхдээ чи бүх хүчин чармайлтаа зарцуулсан байх болно. Тэгээд аминч хүслээ бодолгүй, эсвэл хийж байгаа зүйлдээ өөрийн ашиг сонирхлыг бодолцолгүй, харин ч Бурханы гэрийн ажлыг байнга харгалзан үзэж, Бурханы гэрийн ашиг сонирхлыг сэтгэлдээ тээж, үүргээ сайн биелүүлэх үедээ чи Бурханы өмнө сайн үйл хуримтлуулж байх болно. Эдгээр сайн үйлийг үйлддэг хүмүүс бол үнэний бодит байдлыг эзэмшсэн хүмүүс юм; тийм болохоор тэд гэрчлэл хийсэн билээ.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд чин сэтгэлээ өг, тэгвэл чи үнэнийг олж авч чадна”-аас эш татав

Хэрвээ чи үнэхээр мөс чанартай бол чамд ачаа болон хариуцлагын мэдрэмж байх ёстой. Чи ингэж хэлэх ёстой: “Би байлдан дагуулагдах эсвэл төгс болгуулах эсэхээ тоохгүй, гэхдээ би гэрчлэлийн энэ алхмыг зүй зохистой хийх ёстой.” Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн Бурханаар бүрэн байлдан дагуулагдаж, эцсийн эцэст өөрсдийн зүрх сэтгэл дэх хайраар Бурханы хайрыг хариулж, өөрсдийгөө Бурханд бүрмөсөн зориулснаар Бурханыг хангалуун байлгаж чадна. Энэ бол хүний хариуцлага, энэ нь хүний биелүүлэх учиртай үүрэг, хүний үүрэх учиртай ачаа бөгөөд хүн энэ даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Зөвхөн тэр үед л тэд Бурханд үнэхээр итгэнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (3)”-аас эш татав

Чуулганд Намайг гэрчлэхдээ бат зогсож, үнэнийг баримтал; зөв нь зөв, буруу нь буруу. Хар цагааныг бүү хольж хутга. Чи Сатантай дайтах бөгөөд дахин хэзээ ч босохгүй болтол нь үүнийг бүрэн ялах ёстой. Миний гэрчлэлийг хамгаалахын тулд чи бүхнээ өгөх ёстой. Энэ нь үйлдлүүдийн чинь зорилго байх болно—үүнийг бүү март.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “41-р бүлэг”-ээс эш татав

Та нар дор бүрнээ нээлттэй, үнэнч зүрх сэтгэлээр өөрсдийнхөө үүргийг чадлынхаа хэрээр биелүүлж, ямар ч төлөөс төлөхөд бэлэн байх ёстой. Та нарын хэлснээр, тэр өдөр ирэхэд Өөрийнх нь төлөө зовж, төлөөс төлсөн хэнд ч Бурхан хайхрамжгүй хандахгүй. Ийм итгэл үнэмшлийг байнга баримталбаас зохистой бөгөөд хэзээ ч мартах ёсгүй. Ийм маягаар л Би та нарын тухайд сэтгэл амар байж чадна. Эс бөгөөс, Би та нарын тухайд хэзээ ч сэтгэл амар байж чадахгүй бөгөөд та нар үүрд Миний зэвүүцлийн бай байх болно. Хэрвээ та нар бүгд мөс чанараа дагаж, бүх зүйлээ Надад зориулж, Миний ажлын төлөө хүчин чармайлтаа хайрлалгүй, насан туршийн эрч хүчээ Миний сайн мэдээний ажилд зориулж чадвал та нарын ачаар зүрх сэтгэл минь баярлан догдлохгүй гэж үү? Ийм маягаар Би та нарын тухайд бүрмөсөн санаа амар байж чадна, тийм биз дээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүрэх газрын тухай”-аас эш татав

Чи зүрх сэтгэл, бие болон бүхий л жинхэнэ хайраа Бурханд зориулж, тэдгээрийг Түүний өмнө тавиад, Түүнд бүрэн дуулгавартай байж, махан бие, гэр бүл, өөрийнхөө хувийн хүслийн төлөө биш, харин Бурханы гэрийн ашиг сонирхлын төлөө Түүний хүсэлд туйлын хайхрамжтай байж, бүх зүйл дээр Бурханы үгийг зарчим, суурь болгон авч үзэж чаддаг бол ийн үйлдсэнээр санаа зорилго, үзэл бодол чинь бүгд зөв байх бөгөөд чи Бурханы өмнө магтаалыг нь хүртдэг хүн байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы бодит байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм”-aaс эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Бурханы сонгосон хүмүүсийн бэлдэх ёстой хорин сайн үйл

1. Чуулганы амьдралд Бурханы сонгосон хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг байнга нөхөрлөж, үнэнийг ойлгон бодит байдал руу ороход нь туслахын тулд Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүсийг ямагт дэмжих. Энэ бол сайн үйл бөгөөд энэ л бодитой хайр юм.

2. Хэрэв чи үүргээ биелүүлэхдээ наймаалцаж, шагнал хайдаггүй, өөр төрлийн сэдэлгүй, хэлбэрддэггүй бөгөөд бодит үр дүн гаргадаг бол энэ нь сайн үйл юм. Үүргээ энэ маягаар биелүүлдэг хүмүүс л Бурханы төлөө өөрсдийгөө үнэхээр зарлагадаж байгаа хэрэг билээ.

3. Чуулганаас хилсээр тусгаарлагдаж, хөөгдсөн хүмүүс сайн хүн болох нь тогтоогдвол тусалж дэмжин, чуулганд эргүүлэн хүлээн авахаар чармайх. Энэ бол сайн үйл юм. Чуулганыг эрж хайж байгаа бусад газрын ах эгч нарыг хүлээн авч, тэдэнтэй хамт Бурханы үгийг идэж уун, чуулганы амьдралаар амьдарч чадна гэдэг ч бас сайн үйл юм.

4. Чин сэтгэлээсээ ажиллаж, Бурханд үнэхээр итгэдэг Бурханы сонгосон хүмүүст үнэнийг ойлгуулж, бодит байдал руу оруулан амийг нь өсгөхийн тулд нойр хоолоо умартах нь сайн үйл юм. Энэ бол Бурханд үйлчилдэг, Бурханы хүслийг үнэхээр хайхардаг хүмүүсийн эзэмших ёстой бодит байдал билээ.

5. Тохирох хүнтэй таарах бүрдээ сайн мэдээ түгээж, Бурханы ажилд гэрчлэл хийхэд анхаарах. Илүү олон хүн олж авахын тулд сайн мэдээг чадах чинээгээрээ их номлох нь сайн үйл юм. Хэрэв чи үнэнийг үнэхээр эрэлхийлж чаддаг жинхэнэ итгэлтэй цөөн хэдэн сайн хүнийг Бурханы өмнө авчирч чадвал энэ нь бүр ч сайн үйл мөн.

6. Муу хүн чуулганыг үймүүлж байгааг олж мэдвэл муу үйл хийхийг нь болиулж, хязгаарлахын тулд бүх төрлийн мэргэн ухаан ашиглах. Үнэн болон мэргэн ухаан ашиглан үймээн самууныг зохицуулж, чуулганы амьдрал хэвийн байдлаар үргэлжилж болохыг баталгаажуулах. Энэ бол сайн үйл юм.

7. Чуулганд ямар ч асуудал гарлаа гэсэн Бурханы дэргэд зогсож, Бурханы ажлыг сахин, Бурханы сонгосон хүмүүсийн амийн оролтыг хамгаалах нь сайн үйл юм. Хэрэв чи үнэнийг ашиглан асуудлыг шийдвэрлэж, ингэснээр Бурханы сонгосон хүмүүс үнэнийг ойлгон, сайн мууг ялган таньж чадвал энэ нь бүр ч сайн үйл билээ.

8. Ариун Сүнсний ашигладаг хүнийг шүүж, дайрч давшлан, эсэргүүцэж зүрхэлсэн хорон муу хүмүүсийг шулуухан илчилж, няцаах чадвартай байж, Бурханы ажлыг баримтлах нь сайн үйл юм. Элдэв янзын хорон муу хүмүүс болон антихристүүдийн өдөөсөн үймээнийг шийдвэрлэхэд үнэнийг ашиглаж, Бурханы сонгосон хүмүүст ашиг тус авчрах нь бүр ч сайн үйл билээ.

9. Чуулган дахь янз бүрийн төөрөгдөл, тэрс үзлийг олж илрүүлмэгцээ үнэнийг эрж хайж, тэдгээрийг Бурханы үгийн дагуу няцааж, шүүмжилж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг хор хөнөөлөөс ангид байлгаж, амийн босгон байгуулалт, өсөлтөд хүрэхэд нь тусална гэдэг сайн үйл юм.

10. Үнэнийг эрэлхийлэх хүсэлтэй Бурханы жинхэнэ итгэгчид хууртаж, хянуулсныг олж мэдсэн бол тэднийг аврахын тулд чадах бүхнээ хийж, хорон муугийн савраас мултлан, Бурханд үнэхээр эргэн ирүүлж, гэрлийн төлөө харанхуйг орхиулахын төлөө үнэнийг тэвчээртэйгээр нөхөрлөх нь сайн үйл юм.

11. Хэрэв хуурамч удирдагч юм уу антихрист үнэхээр бусдыг ноёлж, бие даасан хаанчлал байгуулахаар оролдож байгааг олж тогтоовол Бурханы сонгосон хүмүүсийг диавол Сатаны хор хөнөөлөөс аврахын тулд даруйхан энэ тухай мэдэгдэж, үнэнийг ойлгодог хүмүүстэй холбоо барих нь сайн үйл билээ.

12. Тааламжгүй орчин тохиох үед Бурханы сонгосон хүмүүсийг хамгаалахын тулд чадах чинээгээрээ хичээж, Бурханы гэрийн эд бараа, мөнгөнд зохистой зохицуулалт хийн, Бурханы тахилыг Сатан болон агуу улаан лууны саварт орохоос хамгаалах нь сайн үйл юм. Ингэдэг хүн бол Бурханы ажлыг хамгаалдаг, Бурханд үнэхээр үнэнч хүн билээ.

13. Жинхэнэ итгэгчдийг баривчлуулахгүйн тулд нуун далдлах, баривчлагдсан ах эгч нарыг аврахын тулд бүх холбоо сүлбээгээ ашиглах нь сайн үйл юм. Хүнд хэцүү орчинд чуулганы ажлыг хамгаалж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг хамгаалахын тулд мэргэн ухаан гаргах нь бүр ч сайн үйл билээ.

14. Бурханы төлөө өөрсдийгөө үнэхээр зарлагадан, үнэнийг эрэлхийлдэг ах эгч нар хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарахыг харах үедээ бэрхшээлийг нь даван туулуулахын тулд бүхнийг зориулах нь сайн үйл юм. Мөн Бурханы төлөө бүтэн өдрөөр өөрсдийгөө зарлагаддаг, ар гэр нь хэцүүхэн байгаа удирдагч, ажилчдад тусалж чаддаг байх нь сайн үйл билээ.

15. Хэрэв чи аюулаас айлгүй, эсвэл төлж болох төлөөсөөс айлгүй, мөрдөж мөшгүүлж, эрэн сурвалжлагдаж байгаа ах эгч нарыг хүлээн авч, туслахын тулд боломжтой бүх аргаар хичээж чаддаг, мөн Бурханыг хангалуун байлгахын тулд үүргээ биелүүлэх явцдаа бусдын зүгээс ирсэн элдэв янзын өөнтөглөлт, увайгүй байдал, төвөг бэрхшээлийг тэвчиж чаддаг бол энэ нь сайн үйл юм.

16. Шалгалтын үед, жинхэнэ итгэгч, үнэнийг эрэлхийлдэг ах эгч нарыг зохион байгуулж, Бурханы үгийг идэж уун, үнэний талаар нөхөрлөж, чуулганы амьдралаар амьдрах нь сайн үйл юм. Шалгалт болон гамшгийн үед сул дорой ах эгч нарт үнэнийг ойлгуулж, гэрчлэлд зогсоход нь дэмжих нь бүр ч сайн үйл билээ.

17. Тахил хулгайлж, Бурханы гэрийн өмч хөрөнгийг шамшигдуулдаг муу хүмүүсийг ил болгож, мэдээлэх нь сайн үйл юм. Энэ нь Бурханд өргөсөн тахил, Бурханы гэрийн өмч хөрөнгөд хохирол учрахаас сэргийлдэг. Бурханы тахилыг хорон муу хүний гарт орж, далд санаатай хүмүүст завшуулахаас хамгаална гэдэг ч бас сайн үйл юм.

18. Ариун Сүнсний ашигладаг хүний ажлын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, мөн чуулган дахь Бурханы сонгосон хүмүүсийн янз бүрийн бодит асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүхий л хүчин чармайлтаа гаргаж, Бурханы ажлыг хамгаалан, Бурханы сонгосон хүмүүсийг итгэлийн зөв замд оруулахын тулд ихээхэн бодитой ажил хийх нь сайн үйл билээ.

19. Ариун Сүнсний ашигладаг хүний удирдлага, хариулгад идэвхтэйгээр хамтран ажиллаж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг Бурханд итгэх зөв замд оруулахын тулд хуурамч удирдагчид болон антихристүүдтэй үхэх сэхэхээ үзэх тулаан эхлүүлэн, Бурханы ажлыг хамгаалахын төлөө төлөөс төлж, үр дүнд хүрэх нь бүгд сайн үйл гэж ангилагддаг.

20. Ажлын зохицуулалтын дагуу хуурамч удирдагчид болон антихристүүдийг ялган тогтоож, үнэний дагуу тэднийг ил болгож, Бурханы сонгосон хүмүүст илүү их хор хөнөөл учрахаас сэргийлэхийн тулд тэднийг огцруулахаар ятгах нь сайн үйл юм. Гэм буруутай боловч чин сэтгэлээсээ гэмших чадвартай, сайн хүн чанартай удирдагчдыг үүргээ биелүүлсээр байхад нь тусалж, хамгаалах нь мөн сайн үйл билээ.

Ажлын зохицуулалтаас эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?