Бурханы нэр
  • 1 Бурхан мөнхөд өөрчлөгддөггүй, гэтэл яагаад Эзэн Есүс Өөрийн нэрийг Төгс Xүчит Бурхан болгож өөрчилсөн бэ?
  • 2 Библид тэмдэглэсэн байдагчлан “Эзэн Есүс өчигдөр, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ” (Еврей 13:8). Бурханы нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Гэтэл та нар яагаад Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ шинэ нэртэй болж, Төгс Хүчит Бурхан гэж нэрлэгддэг хэмээн гэрчилдэг юм бэ?
  • 3 Эрин үе бүр дэх Бурханы нэр Түүний бүрэн бүтэн байдлыг төлөөлж чадахгүй гэж та хэлж байгаа юм бол эрин үе бүр дэх Түүний нэрийн ач холбогдол нь тэгвэл юу юм бэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих