Ёрын муу үйл гэж юу вэ? Ёрын муу үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?

2021-03-14

Холбогдох Бурханы үг:

Хүний үйл хэргийг сайн, муу гэж шүүдэг стандарт юу вэ? Чамд, чиний бодол, илэрхийлэл, үйлдэлд үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэний бодит байдлыг амьдран харуулж байгаа гэх гэрчлэл байгаа эсэхээс энэ нь шалтгаалдаг. Хэрэв чи ийм бодит байдалгүй, үүнийг амьдран харуулдаггүй бол мууг үйлдэгч эргэлзээгүй мөн юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд чин сэтгэлээ өг, тэгвэл чи үнэнийг олж авч чадна”-аас эш татав

Хэрэв чи үргэлж махан биеийн дагуу амьдарч, аминчхан хүслээ хангаж байдаг бол ийм хүн үнэний бодит байдлыг эзэмшдэггүй. Энэ бол Бурханд ичгүүр авчирдаг хүний тэмдэг билээ. “Би юу ч хийгээгүй шүү дээ; Бурханыг би яаж шившиглэсэн юм бэ?” гэж чи хэлдэг. Чи бодол санаа, зорилго, мөн үйлдлийнхээ цаад зорилго, зорилт, сэдэл, хийсэн үйлийнхээ үр дагавар гээд бүх талаар Сатаныг хангалуун болгож, түүний тоглоом тохуу болж, түүнд сул талаа атгуулж байна. Чамд Христэд итгэгчийн хувиар эзэмших ёстой гэрчлэл огтхон ч алга. Чи бүх зүйл дээр Бурханы нэрийг хугалдаг бөгөөд жинхэнэ гэрчлэлгүй байдаг. Бурхан хийсэн зүйлийг чинь санах уу? Эцэстээ Бурхан чиний үйлдэл, гүйцэтгэсэн үүргийн талаар ямар дүгнэлт хийх вэ? Үүнээс чинь ямар нэг зүйл, ямар нэг үг гарахгүй гэж үү? Библид, Эзэн Есүс ингэж хэлсэн байдаг, “Тэр өдөр олон хүн, ‘Эзэн минь, Эзэн минь, бид Таны нэрээр эш үзүүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн Таны нэрээр гайхамшгуудыг үйлдэж байгаагүй гэж үү?’ гэх болно. Тэгэхэд нь Би тэдэнд ингэж хэлнэ, ‘Би та нарыг хэзээ ч танихгүй: ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл’ гэж хэлнэ.” Эзэн Есүс яагаад ингэж хэлсэн бэ? Эзэний нэрээр өвчтэйг анагаан, чөтгөрүүдийг хөөж, Эзэний нэрээр номлохоор явдаг хүмүүс яагаад мууг үйлдэгчид болсон юм бэ? Энэ мууг үйлдэгчид хэн бэ? Тэд Бурханд итгэдэггүй хүмүүс үү? Тэд бүгд Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг. Мөн Бурханы төлөө аливааг орхин, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадаж, үүргээ биелүүлдэг. Гэвч тэд үүргээ биелүүлэхдээ үнэнч байдал, гэрчлэлгүй байдаг тул энэ нь мууг үйлдэж байгаа явдал болжээ. Иймээс Эзэн Есүс “Ёс бусыг үйлдэгчид та нар Надаас зайл” гэж хэлсэн юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Бурханд чин сэтгэлээ өг, тэгвэл чи үнэнийг олж авч чадна”-аас эш татав

Чи одоо Бурханы маш олон үйл хэргийг харж байгаа мөртөө мөн л эсэргүүцэн, тэрсэлдэг ба захирагддаггүй; чи дотроо олон зүйл өвөрлөж, хүссэн бүхнээ хийдэг. Чи өөрийн шунал тачаал, дур сонирхлыг дагадаг; энэ нь бүгд тэрслүү байдал, эсэргүүцэл юм. Махан биеийн төлөө, шунал тачаалынхаа төлөө, түүнчлэн дуртай зүйлс, дэлхий ертөнц, Сатаны төлөө Бурханд итгэх нь бузар заваан юм; энэ нь уг чанартаа эсэргүү, тэрслүү байдаг. Өнөө үед төрөл бүрийн итгэл байдаг: Зарим хүн гай гамшгаас хоргодох газар эрж хайдаг, бусад нь ерөөл хүртэхээр эрэлхийлдэг; зарим нь нууцуудыг ойлгохыг хүсдэг байхад бусад нь мөнгөний араас хөөцөлддөг. Эдгээр нь төрөл бүрийн эсэргүүцэл бөгөөд бүгд доромжлол юм! Хүн эсэргүүцэж, тэрсэлнэ гэдэг нь ийм үйлдлүүдийг хэлдэг бус уу? Өнөө үед олон хүн дургүйцэж, гомдоллож, шүүлт хийдэг. Энэ нь бүгд хорон муу санаатны хийдэг зүйл юм; тэдгээр нь хүний эсэргүүцэл, тэрслүү байдлын жишээ билээ. Тийм хүмүүс Сатанд эзэмдүүлж, эзлэгддэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бүх хүн төрөлхтөн өнөөг хүртэл хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой”-оос эш татав

Ах эгч нарын дунд сөрөг байдлаа үргэлжид гаргагчид нь Сатаны боолууд бөгөөд тэд чуулганыг үймүүлдэг. Тийм хүмүүс нэг л өдөр хөөгдөж, таягдан хаягдах ёстой. Хүмүүс Бурханд итгэхдээ Бурханыг хүндлэх сэтгэл өвөрлөдөггүй, Бурханыг дуулгавартай дагах зүрх сэтгэлгүй бол Түүний төлөө ямар ч ажил хийж чадахгүйгээр үл барам, харин ч эсрэгээрээ Түүний ажлыг үймүүлж, Түүнийг үл ойшоодог хүмүүс болно. Бурханд итгэдэг боловч Түүнд дуулгавартай байж, Түүнийг хүндлэлгүй, харин ч Түүнийг эсэргүүцэх нь итгэгчийн хувьд асар их гутамшиг юм. Хэрвээ итгэгчид, үл итгэгчдийн адилаар үг хэл, үйл хөдлөл нь ямагт хайхрамжгүй, цадиггүй байдаг бол тийм хүмүүс үл итгэгчдээс ч илүү ёрын муу юм; тэд бол жинхэнэ чөтгөр мөн. Чуулган дотор хорт, хорон муу яриагаа дэгдээдэг, ах эгч нарын дунд цуу яриа тарааж, зөрчил үүсгэж, бүлэглэл бий болгодог хүмүүс чуулганаас хөөгдсөн байх ёстой. Гэвч одоо Бурханы ажлын өөр эрин үе тул энэ хүмүүсийг хязгаарласан, учир нь тэд таягдан хаягдах нь гарцаагүй. Сатаны завхруулсан бүх хүн завхарсан зан чанартай байдаг. Зарим хүн завхарсан зан чанараас цаашгүй байхад бусад нь тийм биш: Тэд завхарсан сатанлаг зан чанартайгаар зогсохгүй, уг чанар нь ч бас туйлын хорон муу байдаг. Тэдний үг, үйлдэл завхарсан сатанлаг зан чанарыг нь илчилдгээр үл барам, энэ хүмүүс бол жинхэнэ диавол Сатан юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүст өгөх анхааруулга”-aaс эш татав

Чуулганыг үймүүлж, Бурханы ажилд саад болдог хүмүүс чуулган болгонд бий. Тэд бүгд Бурханы гэрт шургалан орсон, зүсээ хувиргасан Сатан юм. Ийм хүмүүс дүр эсгэхдээ нэн сайн байдаг; тэд Миний өмнө хүндэтгэлтэйгээр ирж, бөхөлзөн, хамуутай нохой шиг амьдарч, хувийн зорилгодоо хүрэхийн тулд “бүхнээ” зориулдаг боловч ах эгч нартай нүүр тулах үедээ муу муухай талаа харуулдаг. Тэд үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүсийг хараад тэдэн рүү дайрч давшлан, хажуу тийш нь түлхэж хаядаг; өөрсдөөс нь илүү аймшигтай хүмүүсийг харахаараа долигонож, зусарддаг, чуулган дотор дураараа дургидаг. Иймэрхүү “орон нутгийн дээрэнгүй этгээд”, иймэрхүү “уяаны нохой” ихэнх чуулган дотор байдаг гэж хэлж болно. Тэд хамтдаа гэтэн мярааж, нэг нэгэн рүүгээ ирмэн, сэмхэн дохио өгдгийн дээр хэн нь ч үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Хамгийн хорт нэгэн нь “ахлах чөтгөр” болж, хамгийн нэр хүндтэй нь бусдыгаа удирдаж, туг далбаагаа өндөрт өргөдөг. Энэ хүмүүс чуулган даяар галзуурсан мэт авирлаж, сөрөг байдлаа тарааж, үхэл ханхлуулж, хүссэнээ хийж, юу дуртайгаа хэлдэг; хэн ч тэднийг зогсоож зүрхэлдэггүй, тэд сатанлаг зан чанараар дүүрэн байдаг. Тэднийг үймээн тарьж эхлэнгүүт үхлийн уур амьсгал чуулганд орж ирдэг… Хэрэв чуулганд нутгийн хэдэн дээрэнгүй этгээд байдаг агаад ямар ч ялган таних чадваргүй “жижиг ялаанууд” тэднийг дагадаг бол, хэрэв чуулганы гишүүд үнэнийг харсныхаа дараа ч гэсэн эдгээр дээрэнгүй этгээдийн хүлээс, явуулгаас салж чадахгүй хэвээр байгаа бол тэр тэнэгүүд эцэстээ бүгд таягдуулна. Энэхүү жижиг ялаанууд ямар нэгэн аймшигтай зүйл хийгээгүй байж болох ч бүр илүү ов мэхтэй, бүр илүү зальхай, булзамхай байдаг, ийм хүн бүрийг таягдан хаяна. Ганцыг ч үлдээхгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүст өгөх анхааруулга”-aaс эш татав

Та нарын заль мэх, их зан, шунал, тансаглах хүсэл, урвалт, дуулгаваргүй байдал—эдгээрийн аль нь Надад анзаарагдалгүй өнгөрөх юм бэ? Та нар Намайг аргацааж, Намайг хуурч, Намайг гутааж, Намайг аргалж, тахилын төлөө Намайг хяхаж, сүрдүүлдэг—ийм хорон үйл яаж Миний шийтгэлээс мултарч чадах юм бэ? Та нарын эдгээр муу үйл бол Миний дайсан гэдгийн чинь нотолгоо, бас Надтай үл нийцдэгийн чинь нотолгоо юм. Та нар дор бүрнээ өөрсдийгөө Надтай маш нийцэлтэй гэж итгэдэг, гэхдээ тийм байсан юм бол эдгээр маргашгүй нотлох баримт тэгээд хэнд нь хамаарах юм бэ? Та нар өөрсдийгөө Надад туйлын чин үнэнч, итгэмжит гэдэгт итгэдэг. Та нар өөрсдийгөө маш сайхан сэтгэлтэй, өр нимгэн бөгөөд Надад маш ихийг зориулсан гэж боддог. Бас Миний төлөө хангалттай ихийг хийсэн гэж боддог. Гэвч та нар эдгээр итгэлээ өөрсдийнхөө зан авиртай жишиж үзсэн үү? Та нар бол ихэд биеэ тоосон, ихээхэн шуналтай, ихээхэн хайхрамжгүй гэж Би хэлнэ; та нарын Намайг хуурдаг арга заль нэлээд сүйхээтэй, бас та нарт жигшүүрт санаа зорилго болон арга барил их бий. Та нарын үнэнч байдал үнэхээр шалихгүй, чин сэтгэл чинь дэндүү өчүүхэн, мөс чанар чинь бүр ч дутмаг. Зүрх сэтгэл чинь дэндүү хорлонтой байдаг бөгөөд хэнийг ч, цаашлаад Намайг ч хэлтрүүлдэггүй. Та нар хүүхдүүдийнхээ төлөө, нөхрийнхөө төлөө, эсвэл өөрийнхөө бүрэн бүтэн байдлын төлөө Намайг гэртээ оруулдаггүй. Надад санаа тавихын оронд та нар өөрсдийнхөө гэр бүл, үр хүүхэд, байр суурь, ирээдүй болоод өөрсдийн жаргал цэнгэлд санаа тавьдаг. Та нар үг хэлж, үйлдэл хийх үедээ хэзээ Миний талаар бодож байсан юм бэ? Тэсгэм хүйтэн өдрүүдэд ухаан бодол чинь үр хүүхэд, нөхөр, эхнэр, эцэг эх рүүгээ л чиглэдэг. Аагим халуун өдрүүдэд ч гэсэн та нарын бодол санаанд Намайг гэх орон зай байдаггүй. Үүргээ биелүүлэхдээ чи хувийн ашиг сонирхол, аюулгүй байдал, гэр бүлийн гишүүдээ л боддог. Чи Миний төлөө гэх юм юу хийсэн юм бэ? Хэзээ чи Миний талаар бодож байсан бэ? Хэзээ чи Миний төлөө, бас Миний ажлын төлөө ямар ч үнээр хамаагүй өөрийгөө зориулж байсан юм бэ? Надтай нийцэлтэй гэдгийн чинь нотолгоо хаана байна вэ? Надад үнэнч гэдгийн чинь бодит байдал хаана байна вэ? Дуулгавартай байдлын чинь бодит байдал хаана байна вэ? Санаа зорилго чинь хэзээ Надаас ерөөл олж авахын төлөө байгаагүй билээ? Та нар бүгд Намайг хуурч, мэхлэн, үнэнээр тоглоом хийж, үнэний оршин байгааг нуун, үнэний мөн чанараас урвадаг. Надтай ингэж дайсагнасны чинь төлөө та нарыг ирээдүйд юу хүлээж байгаа вэ? Та нар ердөө л тодорхойгүй Бурхантай нийцэлтэй байхыг болон тодорхойгүй итгэлийг эрж хайдаг, гэсэн ч та нар Христтэй нийцэлтэй биш. Ийм хорлонт үйл чинь хорон муу хүмүүст тохирсон яг тэр шийтгэлийг хүртэхгүй гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Христтэй нийцэлтэй байх замыг эрж хайх ёстой”-оос эш татав

Чи олон жил Бурханд итгэж, хэзээ ч хэнийг ч хараагаагүй, эсвэл нэг ч муу үйл үйлдээгүй байж магадгүй, гэхдээ Христтэй харилцахдаа чи үнэнийг ярьж, үнэнч шударга зан гаргаж, эсвэл Христийн үгийг дуулгавартай дагаж чаддаггүй; тийм болохоор Би чамайг дэлхий дээрх хамгийн хорон муу, хорлонтой хүн гэж Би хэлдэг юм. Чи хамаатан садан, найз нөхөд, эхнэр (эсвэл нөхөр), хөвгүүд охид, эцэг эхдээ гойд найрсаг, үнэнч хайртай байж, бусдыг хэзээ ч завшиж байгаагүй байж болох боловч, хэрвээ чи Христтэй нийцэлтэй байх чадваргүй, эв зохицолтой харьцаж чаддаггүй бол хэдий хөршүүддээ тусламж үзүүлэхэд байгаа бүхнээ зарлагаддаг, эсвэл эцэг эх, гэр бүлийн гишүүдээ сайтар халамжилдаг байсан ч гэсэн, Би чамайг бас л хорон муу хүн, тэр ч байтугай зальжин арга мэхээр дүүрэн нэгэн гэж хэлнэ. Бусадтай эв найртай байдаг, эсвэл хэдхэн сайн үйл хийсэн болохоороо л өөрийгөө Христтэй нийцэлтэй гэж бүү бод. Чи тусархаг санаа зорилгоороо Тэнгэрийн ерөөлийг шударга бус аргаар олж авч чадна гэж бодож байна уу? Хэдхэн сайн үйл хийх нь дуулгавартай байдлыг чинь орлож чадна гэж чи бодож байна уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христтэй нийцдэггүй хүмүүс гарцаагүй Бурханыг эсэргүүцэгчид юм”-аас эш татав

Гай зовлонгийн үеэр Надад өчүүхэн төдий ч үнэнч байгаагүй хүмүүст Би цаашид өршөөнгүй хандахгүй, учир нь Миний өршөөл ердөө энэ хүртэл үргэлжилдэг. Түүнчлэн Надаас нэгэнтээ урвасан хэнд ч Би дургүй, найз нөхдийнхөө ашиг сонирхлыг худалддаг хүмүүстэй харилцах бүр ч дургүй. Тухайн хүн хэн байх нь хамаагүй, энэ бол Миний зан чанар юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүрэх газрынхаа төлөө хангалттай сайн үйл бэлд”-ээс эш татав

Та нар дор бүрнээ үй олон хүний оройд хүртэл өргөгдсөн; олон түмний өвөг дээдэс байхаар өргөгдсөн. Та нар туйлын зэрлэг балмад ба бүх өтний дунд галзууран гүйж, амар тайван орогнох газар эрж хайн, өөрсдөөсөө жаахан өтнүүдийг залгихаар оролддог. Зүрх сэтгэл чинь хорлонтой, зэвүүн байдаг бөгөөд далайн ёроолд живсэн хий үзэгдлүүдийг ч даван гарсан. Та нар өтөг бууцны ёроолд оршин сууж, дээрээс доорх хүртэл өтнүүдийг үймүүлэн амар тайванг нь алдагдуулж, өөр хоорондоо хэсэг зуур тэмцэлдээд, дараа нь тайвширдаг. Та нар өөрсдийн байрыг мэддэггүй мөртөө өтөг бууцан дотор бие биетэйгээ тэмцэлдсээр байдаг. Тийм тэмцлээс та нар юу олж авч чадах юм бэ? Хэрвээ та нар үнэхээр Намайг хүндэлдэг зүрх сэтгэлтэй байсан бол Миний ар хударгаар бие биетэйгээ тэмцэлдэж яаж чадах юм бэ? Байр суурь чинь хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй, чи бол өтөг баасан доторх өмхий үнэртэй өчүүхэн өт хэвээр бус уу? Чи далавч ургуулан, тэнгэрийн тагтаа болж чадах уу? Өмхий үнэртэй, өчүүхэн жаахан өтнүүд та нар Ехова Миний тахилын ширээнээс тахил хулгайлдаг; ингэснээрээ та нар сүйрч, бүтэлгүйтсэн нэр хүндээ аварч, Израилийн сонгогдсон ардууд болж чадна гэж үү? Ичгүүргүй өөдгүй амьтад!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Унаж буй навчис үндэс рүүгээ буцахад чи өөрийн хийсэн ёрын муу бүхэндээ харамсана”-аас эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Бүх төрлийн хорон муу үйл үйлдэж байгаагийн илрэл юу вэ? Эхний илрэл нь Бурханы гэрт, хүн Бурханыг болон Бурханы ажлыг шүүх үед тохиодог. Бурханы тухай, мөн Ариун Сүнсний ашигладаг хүний тухай байнга үзэлтэй байх нь үүнд хамаарна. Зарим хүн бүр дайсагнал өвөрлөж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг мэхлэх, Бурханы гэрийн ажилд саад хийхийн тулд Бурханы тухай сөрөг байдал, үзлийг хаа сайгүй түгээн, Бурханы тухай болон Ариун Сүнсний ашигладаг хүний тухай цуу яриа түгээдэг. Энэ бол хорон муугийн дээд юм. Эдгээр нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн амийн оролт болон Бурханы гэрийн ажилд хамгийн их саад хийж, хохирол учруулдаг. Ийм учир эдгээр нь ёрын муугийн дээд юм. Энэ маягийн ёрын муу үйл хийж чаддаг бүх хүн бол төрөл бүрийн хорон муу үйл үйлдэгчид мөн. Хоёр дахь илрэл гэвэл, Бурханы гэрийн зарим удирдагч Бурханы хүсэлд анхаарал хандуулахгүй, Бурханы өөрсдөд нь даалгадаг амин чухал ажлыг хийдэггүй. Оронд нь тэд өөрсдөдөө гэрчлэл хийж, байр сууриа хадгалахын тулд ажилладаг. Тэд Бурханы гэр дэх бүх төрлийн удирдах албан тушаалыг өөрсдийн итгэлт туслагч, хамсаатнууддаа зориулан зохицуулдагг. Энэ төрлийн хүн ч бас бүх төрлийн хорон муу үйл үйлддэг хүн юм. Тэд чин сэтгэлээсээ үнэнийг эрэлхийлдэг, Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүст зориулж зохицуулалт хийдэггүй; оронд нь өөрсдийн хамсаатан, итгэлт туслах, бялдуучдыг чухал албан тушаалуудад томилдог. Энэ нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн амийн оролтод саад, бэрхшээл учруулж байгаа бус уу? Тиймээс, ийм хүмүүс ч бас төрөл бүрийн хорон муу үйл үйлддэг хүмүүс мөн. Бурханы гэр өөрсдийг нь өргөж, удирдагчдаа болгож байхад тэд өөрсдөдөө гэрчлэл хийж, өөрсдийгөө гайхуулдаг бөгөөд Бурханд, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхэнд огт гэрчлэл хийдэггүй. Тэд Бурханы үгийн үнэнийг хэлэлцдэггүй, хүмүүсийг үнэн рүү ороход залж чиглүүлдэггүй. Тэд үргэлж байр сууриа хамгаалахын тулд ажилладаг, мөн байр суурь, нэр хүндийнхээ төлөө үргэлж ярьж, Бурханы сонгосон хүмүүсийн дунд өөрсдийн байр суурийг хамгаалж, удирдлагын зүрх сэтгэл дэх байр сууриа хамгаалдаг. Ийм төрлийн хүн бол антихрист юм. Антихрист хүмүүс бол бүх төрлийн хорон муу үйл үйлдэгчид байдаг. Гурав дахь илрэл нь, хүн Бурханд юу ч зориулалгүйгээр үүргээ биелүүлэх явдал бөгөөд үргэлж хааш яаш байж, аливааг хийхдээ махан бие, хувийн сонирхлоо дагах явдал юм. Үүний уршгаар тэд Бурханы гэрийн ажилд их гай тарьж, санхүүгийн их хохирол учруулдаг. Энэ төрлийн хүн бол төрөл бүрийн хорон муу үйл үйлдэгч юм. Дөрөв дэх илрэл нь гэвэл, үнэнийг эрэлхийлдэггүй хэрнээ өрөөл бусдад үнэнийг эрэлхийлэхэд нь саад хийдэг, Бурханы сонгосон хүмүүст саад болохын тулд сөрөг байдал болон үл итгэгчид, шашны хүмүүсийн төөрөлдсөн үзэл бодлыг үргэлж түгээдэг хүмүүс ч бас төрөл бүрийн хорон муу үйл үйлдэгчид юм.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Бурханы ажилд саад хийж, үймүүлж, Бурханыг шууд эсэргүүцэх гучин муу үйл:

1. Чуулганд үүргээ гүйцэтгэхэд бүрэн анхаарч чадалгүй, чуулганы амьдралд үймээн самуун үүсгэдэг атаа жөтөөтэй маргаан, байр суурийн төлөөх тэмцэлд оролцох нь муу үйл мөн.

2. Чуулган дотор бүлэглэл үүсэж, чуулганы ажилд ноцтой саад болоход хүргэдэг хагарал үүсгэж, бүлэг байгуулж, үймээн гаргах нь муу үйл юм.

3. Үнэнийг хайрлахгүй, хор хохирол учруулах, хямрал үүсгэхдээ гаргууд байж, хүмүүсийн хооронд яс хаяж, чуулганы амьдралыг үймүүлэх нь муу үйл юм.

4. Худал хэлж, хүмүүсийг хуурч, мэхэлж, үймээн самуун дэгдээхийн тулд байнга баримтыг гуйвуулж, зөв бурууг хольж хутгах нь муу үйл юм.

5. Үнэнийг эрэлхийлэх чадваргүй, замгүй болгож, Сатан болон чөтгөрүүдтэй зууралдуулахын тулд хүмүүсийг төөрөгдүүлэхээр гажууд онол, тэрс үзэл түгээх нь муу үйл юм.

6. Сөрөг байдал, үхлийг түгээж, хүмүүсийг мэхлэхийн тулд үзэл тарааж, чуулганы амьдралыг үймүүлэн, хүмүүсийг хүйтэн хөндий болгож, Бурханаас холдоход хүргэх нь муу үйл юм.

7. Үнэний бодит байдлыг эзэмшдэггүй, сайн хүн чанаргүй гэдгээ тодорхой мэддэг атлаа удирдах албан тушаалын төлөө цөхрөлтгүй тэмцэн, улмаар үймээн самуун гаргах нь муу үйл мөн.

8. Хүмүүсийн нүүрэн дээр нэг янзаар аашилж, ар хударгаар нь өөр нэг янзаар аашлан, эсэргүүцэж байгаа атлаа даган мөрдөж байгаа дүр эсгэж, дээрх доорх хүмүүсээ аль алийг нь хуурч, бусдыг мэхлэх хоёр нүүртэй арга ашиглах нь муу үйл юм.

9. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг нөхөрлөж чадахгүй, бусдад сургамж өгөхийн тулд сул талыг нь үргэлж дайрч давшилж, ихэрхүү байдлаар бусдыг зандрах нь муу үйл мөн.

10. Удирдагч, ажилчдын гэм буруутай зууралдан, тэдэнд зохисгүй хандаж, хэвийн ажилд нь нөлөөлөх нь муу үйл юм.

11. Хуурамч удирдагч, ажилчдыг ид нухчин дарж байх үед тэднийг гүтгэх, гэмших боломж олголгүй мөхөл рүү нь илгээхээр оролдох болон сандрал үүсгэх нь муу үйл юм.

12. Хариуцлагагүй удирдагч, ажилчин байж, хорон муу хүмүүс чуулганыг үймүүлж байхад зүгээр суун, чуулганы ажлыг хамгаалж чадахгүй байх нь муу үйл мөн.

13. Бодит асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ажлын зохицуулалтын дагуу үүргээ биелүүлэлгүй, хорон муу хүмүүст чуулганыг үймүүлэх боломж олгох нь муу үйл юм.

14. Ажлын зохицуулалтыг ноцтой зөрчиж, аливааг өөрийн дураар хийж, эцсээ хүртэл үнэний эсрэг явахаар зүтгэн, Бурханы сонгосон хүмүүст хор хөнөөл учруулах нь муу үйл мөн.

15. Хэрэв удирдагч, ажилчид үнэнийг хэрэгжүүлэлгүй хяналтаас гарч, Бурханы сонгосон хүмүүсийн хяналт, шүүмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол энэ нь муу үйл билээ.

16. Хэрэв удирдагч, ажилчид дураараа аашлан, үнэний бодит байдалгүй хүмүүсийг сонгон ашиглаж, бодитой ажил явуулж чадалгүй аймшигтай үр дагаварт хүргэвэл энэ нь муу үйл юм.

17. Өчүүхэн төдий ч үр дүнгүйгээр үүргээ үргэлж чадан ядан хийж, сайнаас илүүтэй хор хөнөөл учруулж, чуулганы ажилд ноцтой нөлөө үзүүлэх нь муу үйл мөн.

18. Үнэнийг өөрөө хэрэгжүүлэхгүй байгаад зогсохгүй бусдыг шүүмжлэн, үүргээ биелүүлэх, сайн үйл бэлдэхэд нь саад болох нь муу үйл юм.

19. Харьцалт, засалтыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзан, өчүүхэн төдий ч дуулгаваргүй байж, дарангуйлагч шиг аашлан чуулганыг үймүүлж, цадиггүйгээр дураараа аашлах нь муу үйл мөн.

20. Өөрийгөө байнга өргөмжлөн гэрчилж, хуурамч гэрчлэл хийж, бусдын хүндлэлийг хүртэхийн тулд онгирох нь хүмүүсийг мэхлэх ангилалд ордог бөгөөд муу үйл юм.

21. Муу муухай, хорон хүмүүстэй үргэлж холбогдон сүлбэлдэж, үргэлж тэдний ашиг сонирхлын төлөө үг хэлж, чуулганы ажлыг үймүүлэх нь муу үйл юм.

22. Хорон муу хүмүүсийг даган харалганаар хэрэг төвөг тарьж, чуулганы ажлыг үймүүлэн, чуулганы амьдралд нөлөөлж, эцсээ хүртэл гэмшихгүй байх нь муу үйл мөн.

23. Үргэлж их санаа өвөрлөн, байр суурь хайж, бусдыг мэхлэхийн тулд байнга үзэл түгээж, элдэв аргаар эрх мэдлийн төлөө тэмцэх нь муу үйл билээ.

24. Сайн мэдээ түгээхийн тулд бохир арга заль хэрэглэж, Бурханы нэрийг сэвтүүлэн, аймшигтай үр дагавар учруулж, бусдын зэвүүцлийг өдөөх нь муу үйл мөн.

25. Сайн мэдээ түгээх замаар олж авсан хүмүүсийг асарч халамжлалгүй, ямар ч хариуцлагагүй байж, сайн мэдээний ажилд ноцтой үр дагавар учруулах нь муу үйл мөн.

26. Тахил хулгайлж, тансаглалд шунан умбаж, бодитой ажил хийлгүйгээр чуулганы ажлыг ноцтой хойш татах нь муу үйл мөн.

27. Чуулганы хандив, тусламжийн санг шамшигдуулан, Бурханы гэрийн мөнгийг цадиггүйгээр хэрэглэж, аймшигтай үр дагавар бүхий завхарсан, доройтмол байх нь муу үйл мөн.

28. Бурханы гэрийн тахилыг хамгаалахдаа хариуцлага алдаж, тахилыг хуурамч удирдагч, антихристүүд болон агуу улаан луунд шилжүүлэн өгөх нь муу үйл юм.

29. Чуулганаас урваж, ах эгч нараас урваж, бүр Сатанд үйлчлэл үзүүлэн, удирдагч, ажилчдыг тандаж, мөшгөх нь муу үйл мөн.

30. Садар самуун, хорон муу байдлаа тасралтгүй үргэлжлүүлж, эсрэг хүйстний садар самуун юм уу ижил хүйстний харилцаанд орж, чуулганы амьдралыг үймүүлж, аймшигтай үр нөлөө үзүүлэх нь муу үйл мөн.

Ажлын зохицуулалтаас эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент