Бусад ангилал
 • 1 Ухаалаг охид гэж юу вэ? Мунхаг охид гэж юу вэ?
 • 2 Бурханы хүмүүс гэж юу вэ? Үйлчлэл үзүүлэгчид гэж юу вэ?
 • 3 Эзэн Есүс аль хэдийн ирсэн гэж та нар гэрчилсэн боловч бид үүнд итгэдэггүй. Бид Эзэнд олон жилийн турш итгэж, Түүний төлөө үргэлж цуцалтгүй хөдөлмөрлөсөн тул Эзэн ирэх үедээ бидэнд эхлээд үүнийгээ илчлэх ёстой. Эзэн бидэнд илчлээгүй болохоор эргэн ирээгүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Ингэж итгэдэг маань буруу юу?
 • 4 “Өөрт нь итгэдэг хэн боловч мөхөхгүй, харин мөнх амьтай болно” гэж Эзэн Есүс бидэнд амласан. Бурхан хэлснээ хэрхэн биелүүлэх вэ?
 • 5 Миний бодлоор, аль ч шашин хүн төрөлхтөнд сайн сайхныг заадаг. Энэ нь хүн төрөлхтөн ямар шашин шүтдэгээс үл хамааран, чин сэтгэлээсээ итгэж, муу зүйл үйлдэхгүй байвал авралд хүрнэ гэсэн үг үү?
 • 6 Их Эзэн эргэж ирэхэд хүн ариун биед нүд ирмэх зуур шилжих болно гэдэгт бид итгэдэг, гэсэн ч эцсийн өдрүүдэд яагаад Бурхан шүүлт ба цэвэршүүлэх ажлыг хийх ёстой юм бэ?
 • 7 Эзэн Есүс загалмай дээрээс “Гүйцэлдлээ” гэж хэлэх үед Бурханы авралын ажил гүйцэлдсэн гэдгийг энэ нь харуулаагүй гэж үү? Тэгвэл Бурхан эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэх үедээ яагаад Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийх хэрэгтэй байдаг юм бэ? гэж зарим хүн хэлдэг.
 • 8 Эзэн Есүс Нигүүлслийн эрин үед золин аврах ажлаа хийж, эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан шүүлтийн ажлаа хийдэг. Эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн болон Нигүүлслийн эрин үеийн золин аврах ажлуудыг нэг Бурхан хийдэг гэдгийг бид хэрхэн таних вэ?
 • 9 Урьд нь би Төгс Хүчит Бурханы ажлыг эсэргүүцэж, буруутгаж байсан бөгөөд би Бурханыг доромжилсон зүйлс хэлсэн; Бурхан намайг аврах уу?
 • 10 Бурхан яагаад эрин үе бүрт шинэ ажил хийдэг вэ? Ямар учраас шинэ эрин ирдэг вэ?
 • 11 Библид дурдсан эцсийн өдрүүдийн шүүлт гэдэг нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хэлж байна уу?
 • 12 Нигүүлслийн эрин үеийн золилтын ажил болон Хаанчлалын эрин үеийн шүүлтийн ажлын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? Яагаад авралд хүрэхээсээ өмнө эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хүлээн авах ёстой вэ?
 • 13 Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажил шашны бүх салбарыг хэрхэн нэгдмэл болгосон бэ?
 • 14 Бурханы шүүлт болон гэсгээлт, мөн засалт харьцалтыг хүлээн зөвшөөрч, үнэхээр дуулгавартай байхын тулд хүмүүс Бурханы ажилд хэрхэн захирагдах ёстой вэ?
 • 15 Ямар учраас итгэгчид авралд хүрч, төгс төгөлдөр болохын тулд үнэнийг олж авахыг хичээх ёстой вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих