Христэд итгэгчдийн амьдрал ба сүнслэг үйл ажиллагаа
  • 1 Чуулганы бодит амьдрал гэж юу вэ? Хэрхэн сүмийн амьдралаар амьдарч, амьдралын үнэн ба өсөлт хөгжлийг сурч мэдэх вэ?
  • 2 Жинхэнэ залбирал гэж юу вэ?
  • 3 Хүн яаж Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоож болох вэ?
  • 4 Шашны зан үйлд оролцох гэж юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих