Бурхан сүнсний ертөнцийг хэрхэн захирч, удирддаг вэ: Бурханыг дагагчдын амьдрал, үхлийн мөчлөг

2018-07-08

Одоо, Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал, үхлийн мөчлөгийн талаар ярилцацгаая. Энэ нь та нарт хамаатай учир анхаарал хандуулаарай: Эхлээд, Бурханыг дагагчдыг хэрхэн ангилж болох талаар бод. (Бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчид.) Бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчид гэсэн хоёр төрөл үнэхээр байдаг. Эхлээд, бид цөөхөн байдаг Бурханы сонгосон хүмүүсийн талаар ярилцацгаая. “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж хэнийг хэлдэг вэ? Бурхан бүх зүйлийг бүтээж, хүн төрөлхтөн бий болсны дараа Өөрийг нь дагах бүлэг хүнийг сонгосон; тэднийг зүгээр л “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж нэрлэдэг. Бурхан энэ хүмүүсийг сонгосонд онцгой цар хүрээ, ач холбогдол байсан. Түүнийг чухал ажил хийх үед нь ирэх ёстой шилмэл цөөн хэдэн хүнээр хязгаарлагддаг тул цар хүрээ нь онцгой юм. Тэгвэл ач холбогдол нь юу вэ? Тэд Бурханы сонгосон бүлэг байсан болохоор ач холбогдол нь асар их юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан энэ хүмүүсийг бүрэн гүйцэд, төгс болгохыг хүсдэг бөгөөд удирдлагын ажил нь дуусмагц Тэр энэ хүмүүсийг олж авна. Энэхүү ач холбогдол нь асар их бус уу? Иймээс энэ сонгогдсон хүмүүс Бурханд асар чухал, учир нь тэд бол Бурханы олж авахаар зорьдог хүмүүс билээ. Харин үйлчлэл үзүүлэгчдийн тухайд гэвэл, Бурханы урьдчилан тогтоодог тухай сэдвийг түр орхиод, тэдний гарал үүслээс эхэлж ярья. “Үйлчлэл үзүүлэгч” гэдэг нь чухамдаа үйлчилдэг нэгэн юм. Үйлчилдэг хүмүүс түр зуурынх байдаг; тэд урт хугацаагаар, эсвэл үүрд үйлчилдэггүй, харин тэднийг түр хөлсөлж, элсүүлдэг. Тэдний ихэнх нь анх үл итгэгчдийн дундаас сонгогдсон байдаг. Тэд газар дээр ирэхдээ Бурханы ажилд үйлчлэл үзүүлэгчийн үүрэг хүлээх тушаалтай байдаг. Тэд урьд төрөлдөө амьтан байсан байж болох боловч бас үл итгэгчид байсан байж болно. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүсэл ийм билээ.

Бурханы сонгосон хүмүүсийн талаар цааш нь ярья. Тэд үхэхдээ үл итгэгчид, итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүсээс огт өөр газар очдог. Энэ нь, тэнгэр элч нар, Бурханы элч нар тэднийг дагалддаг газар; Бурханы биечлэн удирддаг газар юм. Бурханы сонгосон хүмүүс энэ газарт Бурханыг нүдээрээ харж чадахгүй ч гэсэн энэ бол сүнсний ертөнцийн өөр хаана ч байдаггүй газар; энэ хэсэг хүний нас барсныхаа дараа очдог газар нь энэ юм. Нас барахдаа тэд ч бас Бурханы элч нарын хатуу чанд байцаалтад ордог. Тэгээд юуг нь байцаадаг вэ? Бурханд итгэж амьдарсан амьдралынхаа туршид энэ хүмүүсийн туулсан зам, энэ хугацаанд хэзээ нэгэн цагт тэд Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнийг харааж байсан эсэх, аймшигт нүгэл, ёрын мууг үйлдсэн эсэхийг нь Бурханы элч нар шалгаж байцаадаг. Энэ байцаалтаар тухайн хүн явах уу, эсвэл үлдэх үү гэдгийг шийддэг. “Явах” гэж юуг хэлдэг вэ? “Үлдэх” гэж юуг хэлдэг вэ? “Явах” гэдэг нь зан авирт нь үндэслэн Бурханы сонгосон хүмүүс дунд үлдээх эсэх гэсэн үг юм; “үлдэж” болно гэдэг нь тэд эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүрэн төгс болгох хүмүүсийн дунд үлдэж чадна гэсэн үг юм. Үлдэж байгаа хүмүүст зориулсан онцгой зохицуулалт Бурханд байдаг. Өөрийн ажлын үе бүрийн туршид Бурхан, элчийн үүрэг гүйцэтгэх, чуулгануудыг сэргээх, харж хандах ажил хийлгэхээр ийм хүмүүсийг илгээнэ. Гэвч ийм ажил хийх чадвартай хүмүүс нь үеийн үед эргэн төрдөг үл итгэгчид шиг дахин төрлийг байнга олдоггүй; харин тэднийг Бурханы ажлын хэрэгцээ, алхмуудаас хамаарч газар руу буцаадаг бөгөөд тэд дахин төрлийг байнга олдоггүй. Тэгэхээр тэд хэзээ дахин төрлийг олох тухайд ямар нэгэн дүрэм байдаг уу? Тэд хэдэн жилд нэг удаа ирдэг үү? Тэд ийм давтамжтайгаар ирдэг үү? Тэгдэггүй. Энэ бүгд нь Бурханы ажил, Түүний ажлын үе шат, Түүний хэрэгцээнд үндэслэдгийн дээр тогтсон дүрэм байдаггүй. Цорын ганц дүрэм нь Бурхан эцсийн өдрүүдэд Өөрийн ажлын сүүлчийн үе шатыг хийх үед энэ сонгогдсон хүмүүс бүгд ирнэ, ийнхүү ирэхдээ тэд сүүлчийн удаа дахин төрлийг олох болно. Яагаад тэр вэ? Энэ нь Бурханы ажлын сүүлчийн үе шатанд хүрэх үр дүнд үндэслэдэг—учир нь ажлын энэхүү сүүлчийн үе шатанд Бурхан энэ сонгосон хүмүүсийг бүрэн төгс болгоно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ энэхүү сүүлчийн үе шатанд энэ хүмүүс бүрэн, төгс болгуулбал урьдынх шигээ дахин төрлийг олохгүй; хүн байх үйл явц нь бүрэн дуусаж, дахин төрлийг олох үйл явц нь ч мөн адил дуусна. Энэ нь үлдэх хүмүүст хамаатай. Тэгвэл үлдэж чадахгүй хүмүүс хаашаа явдаг вэ? Үлдэж болохгүй хүмүүст очвол зохих газар байдаг. Юуны түрүүнд, муу үйл, хийсэн алдаа, үйлдсэн нүглийнхээ улмаас тэд ч бас шийтгүүлнэ. Шийтгүүлснийх нь дараа, Бурхан нөхцөл байдалд тааруулан тэднийг үл итгэгчдийн дунд илгээхээр зохицуулалт хийнэ, эсвэл итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүсийн дунд очуулахаар зохицуулна. Өөрөөр хэлбэл, тэдэнд боломжит хоёр үр дүн бий: Нэг нь, магадгүй шийтгүүлж дахин төрлийг олсныхоо дараа магадгүй тодорхой нэг шашны дунд амьдрах, нөгөө нь, үл итгэгч болох юм. Хэрвээ тэд үл итгэгч болбол бүх боломжоо алдана; харин итгэл бишрэлтэй хүн болбол—жишээ нь, Христэд итгэгч болбол—Бурханы сонгосон хүмүүсийн эгнээнд эргэн орох боломж байсаар байна; үүнд маш нарийн төвөгтэй харилцаа байдаг. Товчхондоо, хэрвээ Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханыг гомдоох ямар нэг зүйл хийвэл бусад хүмүүсийн нэгэн адил шийтгүүлнэ. Жишээлбэл, бидний өмнө нь ярьж байсан Паулыг аваад үзье. Паул бол шийтгүүлдэг хүний жишээ юм. Та нар Миний юу яриад байгааг ойлгож байна уу? Бурханы сонгосон хүмүүсийн цар хүрээ тогтсон байдаг уу? (Ихэнхдээ тийм.) Ихэнх нь тогтсон байдаг боловч багахан хэсэг нь тогтоогүй байдаг. Яагаад тэр вэ? Энд Би хамгийн ойлгомжтой шалтгаан буюу мууг үйлдэх талаар хэлсэн. Хүмүүс мууг үйлдэхэд Бурхан тэднийг хүсдэггүй, Бурхан тэднийг хүсэхгүй байх үедээ янз бүрийн үндэстний, олон төрлийн хүмүүсийн дунд хаядаг. Энэ нь тэднийг итгэл найдваргүй болгож, эргэж ирэхэд бэрх болгодог. Энэ бүхэн нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн амьдрал, үхлийн мөчлөгтэй холбоотой.

Энэхүү дараагийн сэдэв нь үйлчлэл үзүүлэгчдийн амьдрал, үхлийн мөчлөгтэй холбоотой. Бид дөнгөж сая үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүслийн талаар; өөрөөр хэлбэл урьд төрөлдөө үл итгэгч, амьтан байсныхаа дараа дахин төрлийг олсон бодит үнэний талаар ярьсан. Ажлын сүүлчийн үе шат ирэхэд Бурхан үл итгэгчдээс ийм бүлэг хүнийг сонгосон, энэ бол онцгой бүлэг билээ. Энэ хүмүүсийг сонгосон Бурханы зорилго нь Өөрийнхөө ажилд үйлчлүүлэх явдал юм. “Үйлчлэл” гэдэг нь нэг их гоё сонсогддог үг биш, хүн бүрийн хүсэлд ч нийцдэггүй боловч энэ нь хэнд чиглэдгийг бид харах хэрэгтэй. Бурханы үйлчлэл үзүүлэгчийн оршин тогтнол онцгой ач холбогдолтой. Тэднийг Бурхан сонгосон учраас өөр хэн ч тэдний үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй. Эдгээр үйлчлэл үзүүлэгчийн үүрэг юу вэ? Бурханы сонгосон хүмүүст үйлчлэх юм. Ихэнхдээ тэд Бурханы ажилд үйлчилж, хамтран ажиллаж, сонгосон хүмүүсээ бүрэн төгс болгоход нь Бурханд туслах үүрэгтэй. Хөдөлмөрлөж, ажлын зарим нэг талыг хэрэгжүүлж, тодорхой даалгавар биелүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран эдгээр үйлчлэл үзүүлэгчид тавьдаг Бурханы шаардлага юу вэ? Тэдэнд тавьдаг шаардлагадаа Тэр хэт хатуу байдаг уу? (Үгүй, Бурхан тэднээс үнэнч байхыг л шаарддаг.) Үйлчлэл үзүүлэгчид ч бас үнэнч байх ёстой. Чиний гарал үүсэл, эсвэл Бурхан яагаад чамайг сонгосноос үл хамааран, чи Бурханд, Бурханы чамд өгсөн даалгаварт, түүнчлэн хариуцсан ажилдаа, гүйцэтгэдэг үүрэгтээ үнэнч байх ёстой. Үнэнч байж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах чадвартай үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувьд үр дүн нь ямар байх вэ? Тэд үлдэж чадна. Үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд үлдэх нь ерөөл мөн үү? Үлдэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэхүү ерөөлийн ач холбогдол нь юу вэ? Байр сууриараа, тэд Бурханы сонгосон хүмүүстэй адилгүй юм шиг; өөр юм шиг санагддаг. Гэвч үнэндээ, энэ төрөлдөө тэдний эдэлдэг зүйлс нь Бурханы сонгосон хүмүүсийнхтэй адил бус уу? Ядаж л энэ төрөлдөө адилхан. Та нар үүнийг үгүйсгэхгүй биз дээ? Бурханы айлдвар, Бурханы нигүүлсэл, Бурханы хангалт, Бурханы ерөөлийг эдэлдэггүй хэн байна вэ? Хүн бүр ийм элбэг дэлбэг байдлыг эдэлдэг. Үйлчлэл үзүүлэгчийн ялгамж чанар бол үйлчлэл үзүүлдэг хүн, харин Бурханы хувьд тэд бол ердөө л Түүний бүтээсэн бүх зүйлийн нэг; зүгээр л тэд үйлчлэл үзүүлэгчийн үүрэгтэй юм. Хоёулаа л Бурханы бүтээл болохын хувьд, үйлчлэл үзүүлэгч болон Бурханы сонгосон хүмүүсийн хооронд ялгаа байдаг уу? Үнэндээ байдаггүй. Нэрийн хувьд ялгаатай; мөн чанар болон гүйцэтгэх үүргийн хувьд ялгаатай боловч Бурхан энэ бүлэг хүнд шударга бус ханддаггүй. Тэгвэл яагаад энэ хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгчид гэж тодорхойлдог вэ? Та нар энэ талаар зарим нэг ойлголттой болох ёстой! Үйлчлэл үзүүлэгчид үл итгэгчдийн дундаас гардаг. Тэднийг үл итгэгчдийн дундаас гардаг гэж дурдангуут тэд ижилхэн муу гарал үүсэлтэй нь илэрхий байдаг: Тэд бүгд бурхангүй үзэлтнүүд бөгөөд өмнө нь ч бас тийм байсан; тэд Бурханд итгэдэггүй, Бурханд, үнэнд, бүх эерэг зүйлд дайсагнадаг байсан. Тэд Бурханд, Түүний оршин тогтнолд итгэдэггүй байсан. Тэгэхээр тэд Бурханы үгийг ойлгох чадвартай юу? Тэд бараг л ойлгох чадваргүй гэж хэлж болно. Амьтад хүний үгийг ойлгох чадваргүй байдгийн адилаар үйлчлэл үзүүлэгчид Бурханы юу хэлж байгаа, Түүний шаардлага юу болох, яагаад Тэр ийм шаардлага тавьдгийг ойлгож чаддаггүй. Тэд ойлгодоггүй, ийм зүйлс тэдэнд ойлгомжгүй байх бөгөөд тэд гэгээрээгүй хэвээр үлддэг. Энэ шалтгааны улмаас бидний ярьсан шиг амь энэ хүмүүст байдаггүй. Амьгүйгээр хүмүүс үнэнийг ойлгож чадах уу? Тэд үнэнээр зэвсэглэдэг үү? Тэдэнд Бурханы үгийн туршлага, мэдлэг байдаг уу? (Үгүй.) Үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүсэл ийм билээ. Гэхдээ Бурхан энэ хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгчид болгодог тул тэдэнд тавих Түүний шаардлагад стандарт байсаар байдаг; Тэр тэднийг дорд үздэггүй, бас тэдэнд хайхрамжгүй ханддаггүй. Хэдийгээр тэд Түүний үгийг ойлгодоггүй, амь байхгүй боловч Бурхан тэдэнд сайхан ханддаг, тэдэнд тавих Түүний шаардлагад стандарт байсаар байдаг. Бурханд үнэнч байж, Түүний хэлснийг хийх гэсэн эдгээр стандартын талаар та нар дөнгөж сая ярьсан. Чи үйлчлэл хийхдээ хэрэгтэй газар нь эцсээ хүртэл үйлчлэх ёстой. Хэрвээ чи үнэнч үйлчлэл үзүүлэгч байж, бүр эцсээ хүртэл үйлчилж, чамд Бурханы даалгасан даалгаврыг биелүүлж чадвал үнэ цэнтэй амьдралаар амьдарна. Ингэж чадвал чи үлдэж чадна. Хэрвээ чи арай илүү хичээл зүтгэл гаргаж, арай илүү чармайж, Бурханыг мэдэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж чаддаг, Бурханыг мэдэх тухай бага ч гэсэн ярьж чаддаг бол, Бурханд гэрчлэл хийж чадвал, түүнчлэн Бурханы хүслээс зарим зүйлийг ойлгож, Бурханы ажилд хамтран ажиллаж, Бурханы санаа зорилгод бага ч гэсэн санаа тавьж чадвал үйлчлэл үзүүлэгч хэмээх чиний хувь тавилан өөрчлөгдөнө. Тэгээд энэхүү хувь тавилангийн өөрчлөлт нь юу байх вэ? Чи зүгээр нэг үлдэж чадахаа болино. Биеэ авч яваа байдал, хувийн хүсэл тэмүүлэл, эрэлхийлэлд чинь үндэслэн Бурхан чамайг сонгогдсон хүмүүсийн нэг болгоно. Хувь тавилангийн чинь өөрчлөлт энэ байх болно. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувьд үүнээс хамгийн сайхан зүйл нь юу вэ? Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг болж чадах нь юм. Хэрвээ тэд ингэвэл үл итгэгчид шиг дахиж амьтны төрлийг олохгүй гэсэн үг юм. Энэ нь сайн зүйл үү? Тийм ээ, энэ бас сайн мэдээ: Энэ нь үйлчлэл үзүүлэгчийг төлөвшүүлж болно гэсэн үг юм. Үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд, Бурхан түүгээр үйлчлүүлэхээр урьдчилан тогтоомогц тэр мөнхөд үйлчилнэ гэсэн үг биш; заавал ийм байх албагүй. Энэ хүний хувь хүнийх нь биеэ авч явах байдалд нь тааруулан Бурхан түүнийг зохицуулж, хариу өгнө.

Гэхдээ, эцсийг нь хүртэл үйлчилж чаддаггүй үйлчлэл үзүүлэгчид байдаг; үйлчлэх хугацаандаа замын дундаас бууж өгч, Бурханыг хаядаг хүмүүс, мөн түүнчлэн олон муу зүйл хийдэг хүмүүс байдаг. Тэр ч бүү хэл, Бурханы ажилд асар их хор, хохирол учруулдаг хүмүүс, Бурханыг хараадаг үйлчлэл үзүүлэгчид хүртэл байдаг. Эдгээр засахын аргагүй үр дагавар нь юуг илтгэж байна вэ? Аливаа иймэрхүү муу үйл нь тэдний үйлчлэл эцэс болсныг илтгэнэ. Үйлчлэлийн хугацаанд биеэ авч явах байдал чинь хэтэрхий муу байсан, хэрээ мэдэхгүй даварсан учраас Бурхан үйлчлэлийг чинь шаардлага хангаагүй гэж үзвэл үйлчлэх эрхийг чинь хасна. Тэр үйлчлэхийг чинь зөвшөөрөхөө болино; Тэр чамайг нүднийхээ өмнөөс, Бурханы гэрээс зайлуулна. Чи үйлчлэхийг хүсэхгүй байгаа болохоор тэр үү? Чи үргэлж мууг үйлдэхийг хүсдэг бус уу? Чи үргэлж үнэнч бус байдаг бус уу? Тэгвэл, үүнийг шийдэх хялбар шийдэл байдаг нь чиний үйлчлэх эрхийг хасах юм. Бурханы хувьд, үйлчлэл үзүүлэгчийн үйлчлэх эрхийг хасна гэдэг нь тухайн үйлчлэл үзүүлэгчийн төгсгөлийг тунхагласан гэсэн үг бөгөөд тэр Бурханд үйлчлэх эрхгүй болно. Бурханд энэ хүний үйлчлэл цаашид хэрэггүй болж, тэр ямар ч сайхан зүйл хэлсэн тэр үг нь хий дэмий байх болно. Асуудал үүндээ хүрвэл нөхцөл байдлыг залруулахын аргагүй болно; ийм үйлчлэл үзүүлэгчдэд буцах зам байхгүй. Тэгээд Бурхан ийм үйлчлэл үзүүлэгчидтэй хэрхэн харьцдаг вэ? Үйлчлэхийг нь л болиулдаг уу? Үгүй. Түүний үлдэхийг нь л хорьдог уу? Эсвэл түүнийг хайхралгүй орхиод эргэхийг нь хүлээдэг үү? Тэр тэгдэггүй. Бурхан үнэндээ үйлчлэл үзүүлэгчдийг тийм ч их хайрладаггүй. Хэрвээ хүн Бурханд үйлчлэхдээ ийм хандлагатай байвал Бурхан энэ хандлагаас нь болж түүний үйлчлэх эрхийг хасаж, түүнийг үл итгэгчдийн дунд дахин нэг удаа буцааж хаяна. Үл итгэгчдийн дунд буцааж хаягдсан үйлчлэл үзүүлэгчийн хувь заяа ямар байх вэ? Үл итгэгчдийнхтэй адилхан байна: Дахин амьтны төрлийг олж, сүнсний ертөнцөд үл итгэгчтэй адил шийтгэл хүлээнэ. Түүнчлэн энэ хүн Бурханы ажилтай ямар ч холбоогүй болох учир Бурхан тийм хүний шийтгэлийг биечлэн сонирхохгүй. Энэ нь зөвхөн Бурханд итгэх итгэлийн амьдралынх нь төгсгөл төдийгүй, бас түүний хувь заяаны төгсгөл, хувь заяаны тунхаглал юм. Иймээс хэрвээ үйлчлэл үзүүлэгч муу үйлчилбэл үр дагаврыг нь өөрөө үүрэх ёстой болно. Хэрвээ үйлчлэл үзүүлэгч эцсийг нь хүртэл үйлчилж чадахгүй бол, замын дундаас үйлчлэх эрхээ хасуулбал үл итгэгчдийн дунд хаягдана—хэрэв ийм зүйл болбол малтай харьцдаг шиг, эргүү, эрүүл ухаангүй хүмүүстэй харьцдагтай адилаар тэр хүнтэй харьцана. Намайг ингэж тайлбарлахаар та нар ойлгодог биз дээ?

Бурхан, Өөрийн сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн амьдрал, үхлийн мөчлөгийг хэрхэн зохицуулдгийг дээр дурдлаа. Үүнийг сонсоод та нарт ямар санагдаж байна вэ? Би энэ сэдвээр өмнө нь ярьж байл уу? Бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн тухай сэдвээр Би өмнө нь ярьж байл уу? Үнэндээ ярьсан, гэвч та нар санахгүй байна. Бурхан Өөрийн сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдэд хандахдаа зөвт байдаг. Тэр бүх талаараа зөвт. Чи эндээс хаанаас нь ч юм алдаа мадаг олж чадах уу? “Бурхан яагаад сонгогдсон хүмүүст маш хүлээцтэй ханддаг вэ? Тэгээд яагаад Тэр үйлчлэл үзүүлэгчдэд ердөө өчүүхэн тэвчээр гаргадаг юм бэ?” гэж хэлэх хүмүүс байхгүй гэж үү? Үйлчлэл үзүүлэгчдийг өмөөрмөөр байгаа хүн байна уу? “Бурхан үйлчлэл үзүүлэгчдэд илүү их хугацаа өгч, тэдэнд илүү тэвчээртэй, хүлээцтэй хандаж чадах уу?” Ийм асуулт асуух нь зөв үү? (Үгүй, буруу.) Яагаад буруу вэ? (Яагаад гэвэл, биднийг үйлчлэл үзүүлэгч болгосноороо л үнэндээ бидэнд ивээл үзүүлсэн.) Үйлчлэл үзүүлэхийг зөвшөөрсөн нь л үнэндээ үйлчлэл үзүүлэгчдэд ивээл үзүүлж буй хэрэг юм! “Үйлчлэл үзүүлэгч” гэдэг цолгүйгээр, үйлчлэл үзүүлэгчийн ажилгүйгээр энэ хүмүүс хаана байх байсан бэ? Тэд үл итгэгчдийн дунд, малтай хамт амьдарч, үхэх байсан. Бурханы өмнө, Бурханы гэрт ирэхийг тэдэнд зөвшөөрснөөр өнөөдөр тэд ямар их нигүүлслийг эдэлж байна вэ! Энэ бол асар их нигүүлсэл! Бурхан, үйлчлэл үзүүлэх боломж өгөөгүй бол Түүний өмнө очих боломж чамд хэзээ ч олдохгүй байх байсан. Шулуухан хэлэхэд, хэрвээ чи Буддын шашинтан байгаад зам мөрд хүрсэн байлаа ч гэсэн, хамгийн ихдээ л сүнсний ертөнцөд зарлага л болно; чи хэзээ ч Бурхантай уулзаж, Түүний дуу хоолой, үгийг сонсож, Түүний хайр, ерөөлийг мэдрэхгүй, Бурхантай нүүр тулан уулзаж хэрхэвч чадахгүй. Буддын шашинтнуудын өмнө байх ганц л зүйл нь энгийн даалгаврууд юм. Тэд Бурханыг мэдэж хэрхэвч чадахгүй, ердөө л захирагдаж, дуулгавартай дагадаг байхад үйлчлэл үзүүлэгчид ажлын энэ үе шатанд маш ихийг олж авдаг! Юуны түрүүнд, тэд Бурхантай нүүр тулан уулзаж, Түүний дуу хоолой, Түүний үгийг сонсож, хүмүүст Түүний хайрладаг нигүүлсэл, ерөөлийг туулж чаддаг. Түүнчлэн, тэд Бурханы хайрласан үг болоод үнэнийг эдэлж чаддаг. Үйлчлэл үзүүлэгчид үнэхээр маш ихийг олж авдаг! Иймд үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд чи зохих ёсоор хичээл зүтгэл ч гаргаж чадахгүй бол Бурхан чамайг байлгасаар байж чадах уу? Тэр чамайг байлгаж чадахгүй. Тэр чамаас тийм ч ихийг шаарддаггүй, гэтэл чи Түүний шаарддаг зүйлээс юуг нь ч зохих ёсоор хийдэггүй; чи үүргээ баримтлаагүй. Иймд Бурхан чамайг байлгаж чадахгүй нь лавтай. Бурханы зөвт зан чанар ийм билээ. Бурхан чамайг эрхлүүлдэггүй боловч бас ялгаварлан гадуурхдаг ч үгүй. Бурханы үйлддэг зарчим ийм билээ. Бурхан бүх хүн, бүтээгдсэн зүйлд ингэж ханддаг.

Сүнсний ертөнцийн тухайд гэвэл, тэнд байдаг янз бүрийн оршихуй ямар нэгэн буруу зүйл хийх буюу ажлаа зөв хийхгүй бол тэдэнтэй харьцвал зохих тэнгэрлэг тушаал, зарлиг Бурханд бас байдаг; энэ нь гарцаагүй. Иймээс Бурханы хэдэн мянган жилийн удирдлагын ажлын үеэр буруу зүйл хийсэн зарим үүрэг гүйцэтгэгчийг устгасан бол зарим нь өнөөдөр ч хоригдож, шийтгүүлсээр байна. Энэ бол сүнсний ертөнц дэх оршихуй бүрд тулгарах ёстой зүйл юм. Хэрвээ тэд ямар нэгэн буруу зүйл хийж, мууг үйлдвэл шийтгүүлдэг—энэ нь Өөрийнх нь сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдэд хандах Бурханы хандлагатай адилхан. Иймээс сүнсний ертөнцөд ч бай, материаллаг ертөнцөд ч бай Бурханы үйлддэг зарчим өөрчлөгддөггүй. Бурханы үйлдлийг харж чаддаг эсэхээс чинь үл хамааран зарчим нь өөрчлөгддөггүй. Бүх зүйлд хандах хандлагадаа, бүх зүйлийг зохицуулахдаа Бурхан хаа сайгүй нэгэн адил зарчимтай байдаг. Энэ бол хувиршгүй. Бурхан үл итгэгчдийн дундаас харьцангуй зөв зохистой амьдардаг хүмүүст сайхан хандаж, шашин бүрийн биеэ зөв авч явдаг, мууг хийдэггүй хүмүүст боломж олгож, Бурханы удирддаг бүх зүйлд үүргээ гүйцэтгэж, хийх ёстойгоо хийхийг зөвшөөрнө. Үүний адилаар, Бурханыг дагадаг хүмүүс, Өөрийнх нь сонгосон хүмүүсийн дундаас Бурхан энэхүү зарчмынхаа дагуу ямар ч хүнийг ялгаварлан гадуурхдаггүй. Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ дагаж чаддаг хүн бүхэнд Тэр сайн ханддаг, Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ дагадаг хүн бүрийг Тэр хайрладаг. Үл итгэгчид, итгэл бишрэлтэй янз бүрийн хүмүүс, Бурханы сонгосон хүмүүс гээд энэ хэдэн төрлийн хүмүүст Түүний хайрладаг зүйл нь өөр өөр байдаг. Жишээ нь үл итгэгчдийг аваад үзье: Тэд Бурханд итгэдэггүй, Бурхан тэднийг адгуус амьтан гэж үздэг хэдий ч бүх зүйлийн дундаас тэд дор бүрнээ идэх хоолтой, өөрийн гэсэн орон гэртэй, амьдрал, үхлийн хэвийн мөчлөгтэй байдаг. Мууг хийдэг хүмүүс шийтгүүлж, сайныг хийдэг нь ерөөгдөж, Бурханы хайр энэрлийг хүртдэг. Ийм байдаг биш гэж үү? Итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн хувьд, хэрвээ тэд ахин дахин эргэж төрөх замаар шашны сургаалаа чанд баримталж чадвал энэ бүх дахин төрлийг олсны дараа эцэст нь Бурхан тэдэнд тунхаглалаа зарлах болно. Үүнтэй адилаар, өнөөдөр та нарын хувьд Бурханы сонгосон хүмүүс, эсвэл үйлчлэл үзүүлэгчийн аль нь ч бай, Бурхан Өөрийн тогтоосон захиргааны зарлиг, журмыг та нараар ч бас мөрдүүлж, төгсгөлийг чинь тодорхойлно. Энэ хэдэн төрлийн хүмүүсийн дундаас, итгэл бишрэлтэй өөр өөр төрлийн хүмүүс буюу олон янзын шашинд харьяалагддаг хүмүүст Бурхан амьдрах орон зай өгсөн үү? Иудейн шашинтнууд хаана байна вэ? Бурхан тэдний итгэл бишрэлд хөндлөнгөөс оролцсон уу? Тэгээгүй. Тэгвэл Христэд итгэгчийн тухайд ямар байна вэ? Тэр бас л хөндлөнгөөс оролцоогүй. Тэр тэдэнд өөрсдийнхөө ёс журмыг мөрдөхийг зөвшөөрдөг, тэдэнтэй ярьж, эсвэл гэгээрүүлдэггүй, түүнчлэн тэдэнд юу ч илчилдэггүй. Хэрвээ чи үүнийг зөв гэж бодож байгаа бол энэ маягаараа итгэ. Католик шашинтнууд Мариад итгэдэг, түүгээр дамжин Есүст мэдээ очсон гэж итгэдэг; тэдний итгэлийн хэлбэр ийм юм. Бурхан ер нь тэдний итгэлийг зассан уу? Тэр тэднийг дураар нь байлгадаг; Тэр тэднийг тоодоггүй, тэдэнд амьдрах тодорхой орон зай өгдөг. Лалын болон Буддын шашинтнуудын тухайд Тэр адилхан бус уу? Тэр тэдэнд ч мөн адил хил хязгаар тогтоосны дээр тус тусынх нь итгэл бишрэлд хөндлөнгөөс оролцохгүйгээр өөрийн гэсэн амьдрах орон зайтай байх боломж олгодог. Бүгд маш эмх цэгцтэй байдаг. Та нар энэ бүгдээс юу харж байна вэ? Бурханд эрх мэдэл байдаг ч Тэр Өөрийн эрх мэдлийг буруугаар ашигладаггүй. Бурхан бүх зүйлийг төгс эмх журамтай, цэгцтэй байдлаар зохицуулдаг, Түүний мэргэн ухаан, төгс хүчин үүнд оршдог.

Өнөөдөр бид Бурхан сүнсний ертөнцийг удирдаж, ноёрхож байдгийн нэг талыг илэрхийлдэг сүнсний ертөнцийн хэрэг явдалтай хамаатай нэгэн шинэ, онцгой сэдвийг хөндлөө. Та нар эдгээр зүйлийг ойлгохоосоо өмнө “Үүнтэй холбоотой юм бүхэн нууцлаг, амийн оролттой минь ямар ч хамаагүй; эдгээр зүйл нь хүмүүс үнэндээ хэрхэн амьдардгаас ангид бөгөөд үүнийг ойлгохын хэрэггүй, тэдгээрийн талаар сонсохыг ч хүсэхгүй байна. Тэдгээр нь Бурханыг мэдэхтэй огт холбоогүй” гэж хэлсэн байж болно. Одоо та нар, ийм сэтгэлгээнд асуудал байна гэж бодож байна уу? Энэ нь зөв үү? (Үгүй.) Ийм сэтгэлгээ буруу бөгөөд ноцтой асуудалтай. Үүний шалтгаан нь, хэрвээ чи Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн захирдгийг ойлгохыг хүсэж байвал гагцхүү өөрийнхөө харж чадах, сэтгэлгээний арга барил чинь ухаарч чадах зүйлийг л ойлгож болохгүй; чамд харагддаггүй ч, чиний харж чадах энэ ертөнцтэй салшгүй холбоотой нөгөө ертөнцийн талаар бас ойлгох ёстой. Энэ нь Бурханы дээд эрх, “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн сэдэвт хамаатай. Тэр талаарх мэдээлэл нь энэ юм. Ийм мэдээлэлгүйгээр Бурхан хэрхэн бүх зүйлийн амийн эх сурвалж байдаг тухай хүмүүсийн мэдлэг дутуу дулимаг, алдаатай байх болно. Иймд бидний өмнөх сэдвүүд, мөн түүнчлэн “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж”-ийн талаарх агуулгыг өнөөдрийн ярьсан зүйл маань нэгтгэн дүгнэлээ гэж хэлж болох юм. Үүнийг ойлгосон болохоор одоо та нар энэхүү агуулгаар Бурханыг мэдэж чадах уу? Илүү чухал зүйл бол өнөөдөр Би та нарт үйлчлэл үзүүлэгчдэд хамаатай нэг маш чухал мэдээлэл өглөө. Та нар иймэрхүү сэдвийн талаар сонсох үнэхээр дуртай гэдгийг, иймэрхүү зүйлийг үнэхээр анхаардаг гэдгийг Би мэднэ. Тиймээс, та нар өнөөдөр Миний ярьсан зүйлд сэтгэл хангалуун байна уу? (Тийм ээ, сэтгэл хангалуун байна.) Бусад зүйлсийн зарим нь та нарт нэг их хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлээгүй байж магад боловч үйлчлэл үзүүлэгчдийн талаар Миний хэлсэн зүйл та нарт тун хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлсэн, учир нь энэхүү сэдэв нь хүн нэг бүрийн сүнсний талаар хөнддөг.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө X

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих