Олон янзын итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг

2018-07-08

Бид үл итгэгчид буюу нэг дэх төрлийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгийн талаар хэлэлцлээ. Одоо хоёр дахь төрөл болох олон янзын итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн талаар хэлэлцэцгээе. “Олон янзын итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг” нь мөн маш чухал сэдэв бөгөөд та нар үүний талаар зарим нэг ойлголттой байх нь зохистой. Юуны түрүүнд “итгэл бишрэлтэй хүмүүс” гэдгийн “итгэл бишрэл” гэдэг нь ямар итгэл бишрэлийг хэлж байгааг бүгдээрээ ярилцацгаая. Энэ нь Иудей шашин, Христийн шашин, Католик шашин, Исламын шашин, Буддын шашин гэсэн үндсэн таван шашин юм. Үл итгэгчдээс гадна эдгээр таван шашинд итгэгчид нь дэлхийн хүн амын ихэнх хэсгийг эзэлдэг. Эдгээр таван шашин дундаас өөрсдийн итгэлийг ажил мэргэжлээ болгосон хүмүүс буюу өөрсдийн итгэлдээ бүтэн цагаар ажилладаг дагалдагчид цөөн хэдий ч эдгээр шашнууд маш олон итгэгчидтэй байдаг. Тэдний итгэгчид нь үхэхдээ өөр өөр газар луу явдаг. Хэнээс “өөр” гэж? Үл итгэгчид буюу бидний өмнө ярьсан ямар ч итгэл бишрэлгүй хүмүүсээс. Үхсэний дараа эдгээр таван шашны итгэгчид нь өөр газар луу явдаг ба энэ нь үл итгэгчдийнхээс өөр газар байдаг. Сүнсний ертөнц тэднийг үхэхийнх нь өмнө хийсэн бүх зүйлд үндэслэн шүүдэг ба үүний дагуу тэдэнд зохих арга хэмжээг авдаг. Гэтэл яагаад эдгээр хүмүүсийг өөр газар аваачиж зохих арга хэмжээг нь авдаг юм бэ? Үүнд маш чухал шалтгаан бий. Тэгвэл энэ шалтгаан нь юу юм бол? Би жишээгээр та нарт хэлье.

Буддын шашинг авч үзье. Би та нарт үнэнийг хэлье. Буддын шашинтан бол юуны түрүүнд Буддын шашинд орсон нэгэн бөгөөд тэд өөрсдийнхөө итгэлийг юу болохыг мэддэг нэгэн юм. Буддын шашинтан үсээ хусахад лам эсвэл хандмаа болдог. Энэ нь тэд өөрсдийгөө дэлхийгээс ангижруулж хүний ертөнцийн дуу чимээнээс холдож байна гэсэн үг юм. Өдөр бүр тэд ном хурж зөвхөн ногоо иддэг ба тэд даяанч амьдралаар амьдарч хүйтэн, лааны бүдэг гэрэлд өдрийг өнгөрөөдөг. Тэд өөрсдийн амьдралаа иймэрхүү байдлаар өнгөрүүлдэг. Тэдний биет амьдрал дуусах үед тэд өөрсдийн амьдралдаа дүгнэлт хийдэг боловч зүрх сэтгэлдээ тэд үхсэнийхээ дараа хаашаа явах, хэнтэй уулзах, ямар төгсгөлтэй байхаа мэддэггүй. Тэдний зүрх сэтгэлд эдгээр зүйл тодорхой байдаггүй. Өөрсдийн бүхий л амьдралаа итгэл бишрэлтэйгээр харанхуй өнгөрүүлсний дараа Тэд харанхуй хүсэл зорилго, бодол санаатайгаар дэлхийгээс явдаг. Тэд амьдын ертөнцийг орхиход тэдний биет амьдрал ийнхүү дуусгавар болох ба тэдний биет амьдрал дуусахад тэд сүнсний ертөнц дэх анх байсан газар луугаа буцдаг. Энэ хүний дэлхийд эргэн ирж төрлөө дахин олж өөрсдийнхөө гэгээрүүлэх үйлээ үргэлжлүүлэх эсэх нь үхэхээс нь өмнөх тэдний үйлдэл болон өөрсдийнх нь гэгээрлээс хамаардаг. Хэрэв тэд амьдарч байх хугацаандаа ямар ч буруу зүйл хийгээгүй бол тэд төрлөө маш хурдан дахин олж дэлхийд дахин буцаан илгээгдэх ба тэндээ тэд дахин нэг удаа үсээ хусаж лам эсвэл хандмаа болдог. Тэд гурваас долоон удаа лам эсвэл хандмаа болдог. Эхний удаатай адил тэд гэгээрүүлэх үйлээ хийж, махан биеийнх нь амьдрал дуусгавар болсны дараа шалгагдах газар буюу сүнсний ертөнцөд эргэн ирдэг. Хэрэв ямар ч асуудал үүсээгүй тохиолдолд тэд хүний ертөнцөд дахин нэг удаа эргэн ирж өөрсдийгөө гэгээрүүлэх үйлээ үргэлжлүүлж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл тэд дахин нэг удаа Буддын шашинд орж өөрсдийгөө гэгээрүүлэх үйлээ үргэлжлүүлдэг байна. Гурваас долоон удаа төрлөө дахин олсны дараа тэд өөрсдийнх нь биет амьдрал дуусах бүрд очиж байсан сүнсний ертөнц рүү дахин буцах болно. Хэрэв хүний ертөнц дэх тэдний олон янзын мэргэшил болон зан авир нь сүнсний ертөнцийн тэнгэрлэг тушаалыг дагаж байвал тэд тэр мөчөөс эхлэн тэнд цаашид үлдэх болно. Тэд хүн болж төрлөө дахин олох ч үгүй, дэлхий дээр мууг үйлдсэнийхээ төлөө шийтгүүлэх ямар ч эрсдэлгүй болох болно. Тэд хэзээ ч үүнийг дахин амсахгүй. Харин тэдний нөхцөл байдал ямар байгаагаас тэд сүнсний ертөнцөд байр суурийг олж авах ба үүнийг Буддын шашинтнууд мөнхийн амгаланг олох гэж үздэг. Одоо та нар ойлгож байгаа биз дээ. Тийм үү? Тэгвэл Буддын шашинд энэхүү “мөнхийн амгаланг олох” гэдэг нь юуг хэлж байна вэ? Энэ нь сүнсний ертөнцийн албад болох гэсэн утгатай ба цаашид төрлөө дахин олох эсвэл шийтгэгдэх ямар ч боломж байхгүй. Үүнээс илүүтэйгээр, энэ нь төрлөө дахин олсны дараа хүн байхын дорд муу зовлонг цаашид амсахгүй гэсэн утгатай. Тэгвэл тэд амьтны төрлөө дахин олох боломж байна уу? Огтхон ч үгүй. Тэгээд энэ нь ямар утгатай юм бэ? Энэ нь тэд сүнсний ертөнцөд үүрэг хүлээж хүн болж төрлөө дахин олдоггүй гэсэн үг. Энэ бол мөнхийн амгаланг олохын нэг жишээ юм.

Тэгвэл мөнхийн амгаланг олоогүй нь яах юм бэ? Сүнсний ертөнцөд эргэн ирсний дараа тэд холбогдох шийдвэр гүйцэтгэгчээр шалгагдаж хянагддаг ба Буддын шашинд заадагчлан тэд хичээл зүтгэл гаргаж өөрсдийгөө гэгээрүүлээгүй эсвэл үнэнчээр ном хуралгүй оронд нь илүү мууг үйлдэж ёрын мууг хийсэн нь илэрдэг. Тэднийг сүнсний ертөнцөд эргэн ирэхэд шүүлт нь тэдний муу үйлээр тогтоогддог ба үүний дагуу тэд шийтгэгддэг. Үүнээс хэн ч чөлөөлөгдөхгүй. Тэгвэл ийм хүмүүс хэзээ мөнхийн амгаланг олох юм бэ? Тэд ямар ч мууг хийгээгүй амьдралд буюу тэднийг сүнсний ертөнцөд эргэж ирсний дараа үхэхээсээ өмнө ямар ч буруу зүйлийг хийгээгүй гэж үзвэл юм. За! Тэдний төрлөө дахин олох нь үргэлжлэх ба тэд номоо хурж, хүйтэн, лааны бүдэг гэрэлд өдрийг өнгөрөөдөг. Тэд ямар ч амьд биетийг хөнөөдөггүй ба мах иддэггүй. Тэд хүний ертөнцөд оролцдоггүй бөгөөд асуудлуудыг нь хол орхиж бусадтай маргадаггүй. Энэ явцад тэд мууг хийдэггүй ба дараа нь тэд сүнсний ертөнцөд эргэн ирж тэдний бүх үйлдэл, зан байдал нь шалгагдсаны дараа тэд хүний ертөнцөд дахин нэг удаа илгээгддэг. Энэ нь гурваас долоон удаа эргэдэг мөчлөгтэй байдаг. Хэрэв энэ үед ямар ч зөрчил байхгүй бол тэдний мөнхийн амгалан нь нөлөөнд автаагүй хэвээр үлддэг ба тэд амжилтанд хүрдэг. Энэ бол итгэл бишрэлтэй бүх хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгийн онцгой газар юм. Тэд мөнхийн амгаланг олох боломжтой болж сүнсний ертөнцөд байр суурьтай болдог. Энэ нь тэднийг үл итгэгчдээс өөр болгодог. Тэгвэл юуны түрүүнд дэлхий дээр амьд байхдаа сүнсний ертөнцөд байр суурь олж авах боломжтой хүмүүсийн хийх зүйл нь юу вэ? Тэд огтхон ч мууг үйлдэхгүй байх ёстой. Тэд хүн алж, галдан шатааж, хүчиндэж эсвэл дээрэм үйлдэхгүй байх ёстой бөгөөд хэрэв тэд залилж, хууран мэхэлж, хулгай хийж эсвэл тонох юм бол тэд мөнхийн амгаланг олж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл хэрэв тэд муу үйлд ямар нэгэн байдлаар холбогдож эсвэл түүнтэй хамааралтай байвал тэд сүнсний ертөнцийн шийтгэлээс зайлсхийж чадахааргүй болно. Сүнсний ертөнц бодь мөрийг олсон Буддын шашинтнуудад зохих зохицуулалтыг олгодог. Тэд магадгүй Буддын шашин болон Тэнгэр Эцэгт итгэдэг хүмүүсийн удирдагчаар томилогдож болно. Мөн Буддын шашинтнуудад шүүх эрх мэдлийг өгөх ба тэд үл итгэгчдийг удирдаж эсвэл тэд магадгүй маш бага шийдвэр гүйцэтгэгч болж болох юм. Ийм хуваарилалт нь эдгээр сүнснүүдийн шинж чанараас хамаардаг. Энэ нь Буддын шашинтны жишээ юм.

Бидний дурдсан дээрх таван шашнаас Христийн шашин арай онцгой. Тэгвэл Христийн шашин юугаараа онцгой юм бэ? Тэд бол жинхэнэ Бурханд итгэдэг хүмүүс юм. Жинхэнэ Бурханд итгэдэг хүмүүсийг яаж энд жагсааж байна вэ? Яагаад гэвэл зөвхөн Христийн шашин ердөө Бурхан байгаа гэдгийг л хүлээн зөвшөөрдөг ба тэд мөн Бурханыг эсэргүүцэж Түүнд дайсагнадаг. Тэд Христийг дахин нэг удаа загалмайд цовдолж эцсийн өдрүүдэд Бурханы ажлын эсрэг өөрсдийгөө тавьж үүний үр дүнд тэд илчлэгдэж, итгэл бишрэлийн бүлэг болж буурсан. Христийн шашин нь итгэл бишрэлийн нэг төрөл учраас ямар ч маргаангүй зөвхөн итгэл бишрэлтэй холбоотой. Энэ нь нэг төрлийн зан үйл, шашны урсгал, шашны болон жинхэнэ Бурханыг дагадаг хүмүүсийн итгэл бишрэлээс ялгаатай зүйл. Би үүнийг таван гол шашны нэгт оруулсан шалтгаан нь Христийн шашин бол Иудей шашин, Буддын шашин, Исламын шашинтай адил түвшинд хүрч буурсан. Ихэнх Христэд итгэгчид Бурхан байгаа эсвэл Тэр бүх зүйлийг захирдаг гэдэгт итгэдэггүй ба тэр тусмаа Түүний оршин тогтнолд итгэдэггүй. Үүний оронд тэд Сударыг зөвхөн шашны номлолын талаар ярихад ашиглаж хүмүүст сайхан сэтгэлтэй байж, зовлонг тэсэж, сайн зүйлсийг үйлдэхийг заахад шашны номлолыг ашиглаж байна. Энэ нь ямар төрлийн Христийн шашин бэ гэвэл шашны номлолын онолд анхаарч Бурханы удирдлага болон хүний авралын ажилтай огтхон ч холбоогүй байдаг шашин юм. Энэ бол Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй ч Бурханыг дагадаг хүмүүсийн шашин юм. Гэвч Бурханд тэдэнд хандах Түүний зарчим гэж бий. Тэр хүсэл зоригийн дагуу тэдэнтэй үл итгэгчид шиг хайнга харьцдаггүй. Тэдэнд чиглэсэн Түүний аргачлал нь Буддын шашныхтай адил байдаг. Хэрэв Христэд итгэгчид амьдралынхаа туршид өөрсдийгөө сахилгажуулж Арван Хууль болон бусад хууль зарлигуудыг чанд баримтлж өөрсдийн үйлдэлд шаардагдах хуулийг баримталж үүнийг өөрсдийнхөө бүхэл амьдралын турш хийж чадвал тэд өргөгдсөн хэмээгдэхийг жинхэнээсээ олж авахаасаа өмнө амьдрал болон үхлийн мөчлөгөөр ижил хугацааны цагийг зарцуулах ёстой байдаг байна. Энэхүү өргөгдөх гэдэгт хүрсний дараа тэд албан тушаал олж авч шийдвэр гүйцэтгэгчийн нэг болж сүнсний ертөнцөд үлддэг. Үүний нэгэн адил хэрэв тэд дэлхийд хорон мууг үйлдвэл, хэрвээ тэд нүгэлтэй агаад хэт их нүгэл үйлдвэл тэд янз бүрийн хатуу чангаар шийтгэгдэж сахилгажуулагдах болно. Буддын шашинд “мөнхийн амгалан”- олно гэдэг нь Нирваанд хүрэх гэсэн утгатай байдаг бол үүнийг Христийн шашинд юу гэж хэлдэг вэ? Үүнийг “диваажинд орох” болон “өргөгдөх” гэж хэлдэг. Жинхэнэ өргөгдсөн хүмүүс амьдрал болон үхлийн мөчлөгийг гурваас долоон удаа туулж өнгөрөөдөг, үүний дараа үхэхээрээ тэд унтаж байгаа мэтээр сүнсний ертөнцөд ирдэг. Хэрэв тэд стандартад нийцэж байвал үүрэг даалгавар авч үлддэг ба дэлхий дээрх хүмүүсээс ялгаатай нь тэд энгийн замаар эсвэл тогтсон журмын дагуу төрлөө дахин олохгүй.

Эдгээр шашин дундаас тэдний хэлж тэмцэж байгаа төгсгөл нь Буддын шашны мөнхийн амгаланг олохтой адил бөгөөд зүгээр л үүнд хүрэх арга зам нь өөр. Тэд бүгд адилхан төрлийнх. Өөрсдийнхөө зан авирт шашинлаг сургаалыг чанд биелүүлдэг тэдгээр шашинтнуудад, энэ хэсэг хүмүүст Бурхан зохимжтой хүрэх газар, зохимжтой явах газрыг өгч тэднийг зохистойгоор зохицуулдаг. Энэ бүгд нь утга учиртай хэдий ч хүмүүсийн төсөөлж буйтай адил биш. Одоо Христэд итгэгчдэд юу тохиолддогийг сонсоод та нар юу мэдэрч байна вэ? Та нар тэд нарын төлөө санаа зовж байна уу? Та нар тэднийг өрөвдөж байна уу? (Бага зэрэг.) Тэд өөрсдийгөө буруутгахаас өөр хийж чадах зүйл байхгүй. Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Бурханы ажил бол үнэн бөгөөд Бурхан бол амьд бодитой. Түүний ажил хүн төрөлхтөн болон хүн тус бүрд чиглэсэн байдаг байхад яагаад Христэд итгэгчид үүнийг хүлээн авахгүй байна вэ? Яагаад тэд Бурханыг галзуу мэт эсэргүүцэж хавчдаг вэ? Тэд ийм төгсгөлтэй байгаа нь азтайд тооцогдож байхад яагаад та нар тэднийг өрөвддөг юм бэ? Тэдний хувьд энэ замаар зохицуулагдах нь агуу хүлээцтэй байдлыг харуулдаг. Тэд Бурханы эсрэг байгаа хэр хэмжээнийхээ дагуу устгагдах ёстой байдаг хэдий ч Бурхан тэгдэггүй. Бурхан Христийн шашинтнуудыг бусад энгийн шашинтнуудтай адил авч үздэг. Тэгвэл бусад шашин руу нарийн орох хэрэг байна уу? Эдгээр бүх шашнуудын тогтсон зан заншил нь юу вэ? Хүмүүс сайхан сэтгэлтэй байж мууг үйлдэхгүй байх. Илүү их зовлон үзэж мууг үйлдэхгүй байх, гоё зүйлсийг хэлж сайн үйлс хийх, бусдад хараал хэлэхгүй байж бусдын талаарх дүгнэлтэд оролцохгүй байх, хэрүүл маргаанаас өөрийгөө холдуулж сайн зүйлсийг хийж сайн хүн байх. Ихэнх шашин үүнтэй адил зүйлийг заадаг. Тийм учраас итгэл бишрэлтэй хүмүүс буюу олон янзын шашинтай, сүсэг бишрэлтэй хүмүүс шашны сургаалыг чанд баримталбал тэд дэлхийд байх хугацаандаа том алдаа эсвэл нүгэл үйлдэхгүй байж тэд гурваас долоон удаа төрлөө дахин олсны дараа эдгээр олон тооны хүмүүс буюу шашны сургаалыг чанд баримтлах боломжтой хүмүүс сүнсний ертөнцөд үүрэг даалгавар авч үлддэг. Ийм хүмүүс олон байна уу? Сайныг хийж эсвэл шашны дүрэм журам, хуулийг баримтлах нь тийм ч амар зүйл биш. Буддын шашин хүмүүсийг мах идүүлдэггүй. Чи тэгж чадах уу? Хэрэв чи саарал хувцас өмсөж Буддын хийдэд бүхэл өдрийн турш ном хурах хэрэгтэй болбол чи тэгж чадах уу? Энэ нь тийм ч амар байхгүй. Христийн шашин Арван Хууль болон бусад зарлигуудтай бөгөөд эдгээр зарлиг болон хуулийг баримтлахад амар гэж үү? Тийм биш! Бусдыг хараахгүй байхыг авч үз: Хүмүүс энэ дүрэм журмыг баримтлах чадваргүй байдаг, тийм үү? Өөрсдийгөө барьж чадалгүй тэд хараал хэлдэг ба тэд нэгэнт хараал хэлчихвэл буцааж чадахгүй. Тэгвэл тэд юу хийдэг вэ? Шөнө тэд өөрсдийн нүглээ наманчилдаг! Тэд өөрсдийнхөө бусдад хараал хэлэхийг барьж дийлдэггүй ба ингэснийхээ дараа ч тэд зүрх сэтгэлдээ үзэн ядсаар байдаг. Тэд бүр тэднийг хохироохыг хүртэл төлөвлөдөг. Дүгнэж хэлбэл, энэхүү хоосон сургаалд амьдардаг хүмүүсийн хувьд нүгэл хийхгүй мууг үйлдэхгүй байх нь амар биш. Ийм учраас шашин бүрд зөвхөн цөөн тооны хүмүүс мөнхийн амгаланд хүрэх боломжтой байдаг. Эдгээр шашныг маш олон хүн дагаж байгаа учраас сүнсний ертөнцөд олон хүн үүрэг даалгавар авч үлддэг гэж чи боддог! Гэвч тийм ч олон байдаггүй бөгөөд зөвхөн цөөн тооны хүмүүс л үүнд хүрдэг. Энэ бол ерөнхийдөө итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг юм. Тэднийг үл итгэгчдээс өөр байлгадаг буюу тэднийг өөр болгодог зүйл нь мөнхийн амгаланг олж чадах явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн”-аас

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Сүнсний ертөнц гэж юу вэ?

Сүнсний ертөнцийн оршин тогтнол нь хүн төрөлхтний материаллаг ертөнцтэй салшгүй холбоотой. Энэ нь Бурханы бүх зүйлийн ноёрхол дахь хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгт гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

Leave a Reply