Хүмүүсийн хоорондын харилцаа

Холбогдох 4 контент

Христэд итгэгч, хамтрагчтайгаа хэрхэн ажлын сайн харилцаа тогтоосон тухай

Ашиг сонирхол хөндөгдсөн үед хүмүүсийн хооронд нөхөрлөл гэж байдаггүй хэмээн хүмүүс үргэлж хэлдэг. Энэ ч үнэн. Хувийн ашиг сонирхол бүхнээс түрүүнд тавигддаг орчин үеийн нийгэмд өөрсдийнхөө ашиг сонирхлын өмнө гэр бүлийн…

2019-04-28

Христэд итгэгчийн амьдрал: Эзэний санаа зорилгын дагуу бусадтай хэрхэн харилцахыг чамд заах дөрвөн зөвлөмж

Шаньси муж, Ван Зихангарчиг1. Чи бусдад шударга, эрх тэгш хандах ёстой. Сэтгэл хөдлөл, дур сонирхол дээрээ тулгуурлан үйлдэл хийх ёсгүй. 2. Бусад хүний дутагдалтай тал болон илчлэгдсэн завхралд зүй зохистойгоор ханд. Бус…

2019-03-21

Зохицон үйлчлэхийн ач холбогдол

Хамтрагчийн тусламжтайгаар бид чуулганы ажлыг илүү гүйцэтгэж, ганцаараа ажиллаж, юу хүссэнээ хийж, Бурханы үйлчлэлд өөрийн хүсэлд итгэснээс Бурханыг эсэргүүцэх байдлаас зайлсхийх байсан.

2018-01-09

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих