Бурханд залбирах

Холбогдох 3 контент

Залбирч сурах нь: Гурван асуудлыг шийдвэрлэснээр бид хэрхэн залбирахыг сурдаг

Залбирал бол Христэд итгэгчдийн өдөр тутмын амьдралын нэг чухал хэсэг, гэвч Бурханд сонсгохын тулд хүн хэрхэн залбирах ёстой вэ? Энэ гурван гол асуудлыг ухаар, тэгвэл та бүхнийг Бурхан сонсох болно!

2019-03-21

Цөхрөл дунд гайхамшгийг нүдээр үзсэн нь

Гол баатрын маань нөхөр ноцтой авто осолд орж, хүнд нөхцөлд үлдэнэ. Дараа нь тэрээр нөхрөө алдах зовлонтой тулгараад зогсохгүй мөнгө зээлж, өрөө төлөх дарамтыг туулах ёстой болдог. Уг гамшиг өрнөхөд тэрээр Бурханд залбир…

2017-12-06

Ямар залбирлыг, Бурхан сонсдог вэ?

2018 оны 9 дүгээр сарын 28, 127Чэн ШиГарчиг1. Нэгдүгээрт, бид Бурханд чин үнэнч зүрх сэтгэлээр залбирдаг уу?2. Хоёрдугаарт, Бурханд бид ухаалгаар залбирдаг уу? 3. Гуравдугаарт, манай чуулганд Ариун Сүнсний ажил бий юу? 4…

2019-03-21