Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдрах үндсэн орчин——Дуу чимээ

96

Гурав дахь зүйл нь дуу чимээ. Энэ нь мөн хүний хэвийн амьдрах орчинд байх ёстой зүйл юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үед дуу чимээ үүссэн. Бурхан үүнтэй тухайн үедээ маш сайн харьцсан. Энэ нь Бурханы хувьд ч, мөн хүн төрөлхтний оршин тогтнолд ч нэн чухал зүйл юм. Хэрэв Бурхан дуу чимээний асуудлыг сайтар зохицуулаагүй байсан бол энэ нь хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тун ч их бэрхшээл болох байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний бие болон амьдралд маш их нөлөөлөх байсан ба ийм орчинд хүн төрөлхтөн оршин тогтнож чадахгүйд хүрэх байсан юм. Ийм орчинд бүх амьд зүйлс оршин тогтнож чадахгүй гэж хэлж бас болно. Тэгэхээр энэ зүйл юу вэ? Энэ бол дуу чимээ. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба Бурханы гарт бүх зүйл амьдардаг. Бурханы нүдэнд бүх зүйл амьдарч, хөдөлж байдаг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба тэдний нэг бүрийн оршин тогтнолд үнэ цэнэ, утга учир байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тэдний оршин тогтнолын ард зайлшгүй шаардлага бий. Гэсэн хэдий ч Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дундаас зүйл нэг бүр амьтай; нэгэнт тэд амьтай агаад хөдөлж байгаа болохоор аяндаа дуу чимээ гаргадаг. Тухайлбал дэлхий байнга эргэж байдаг, нар байнга эргэж байдаг ба сар ч бас байнга эргэж байдаг билээ. Бүх зүйлийн амьдрал болон хөдөлгөөнөөс дуу чимээ үргэлж гарч байдаг. Газар дэлхий дээрх зүйлс мөн л байнга өсөн үржиж, хөгжиж, шилжин хөдөлж байдаг. Жишээлбэл, далай тэнгисийн гүнд орших амьд зүйлс цөм нүүн шилжиж, сэлж байхад уулсын суурь хөдөлж, нүүсээр байдаг. Эдгээр амьд зүйл, бүх зүйл Бурханы нүдэнд бүгд тасралтгүй, хэвийн, байнгын хөдөлж байдаг. Тэгвэл эдгээр зүйлийн нууцхан үржилт болон хөгжил, хөдөлгөөн ямар зүйлийг авчирч болох вэ? Хүчирхэг дуу чимээг. Дэлхийгээс гадна бүх төрлийн гариг ертөнцүүд мөн байнга хөдөлж байдаг ба эдгээр гариг дээрх амьд зүйлс болон организмууд мөн байнга өсөн үржиж, хөгжиж, хөдөлж байдаг. Өөрөөр хэлбэл амьтай, амьгүй бүх зүйл Бурханы нүдэнд байнга урагшлан хөдөлж байдаг ба эдгээр бүх төрлийн амьд зүйлс хөдөлж байхдаа дуу чимээг мөн гаргаж байдаг юм. Бурхан мөн эдгээр дуу чимээтэй харьцсан. Яагаад? Та нар үүнийг мэддэг байх ёстой, тийм үү? Чамайг нисэх онгоцонд ойртох үед онгоцны нүргээнтэй дуу чимээ чамд юу хийх вэ? (Чих дүлийрнэ.) Энэ нь хүмүүсийг сонсголыг гэмтээх үү? Тэдний зүрх үүнийг тэсэж чадах бол уу? (Үгүй.) Зүрх султай зарим нь үүнийг тэсэж чадахгүй. Мэдээж, хэрвээ энэ нь хэт удаан үргэлжилбэл зүрх сайтай хүмүүс ч үүнийг тэсэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, чих эсвэл зүрх аль нь ч бай хүний биед үзүүлэх дуу чимээний нөлөөлөл нь хүн бүрийн хувьд туйлын ач холбогдолтой ба эдгээр дуу чимээ хэт чанга бол хүмүүст хор хөнөөл учруулах болно. Тийм учраас, Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ болон тэдгээр нь хэвийн ажиллаж эхэлсэний дараа Бурхан зохих харьцаагаар дамжуулан эдгээр дуу чимээг—хөдөлгөөнд орших бүх зүйлийн дуу чимээг хийсэн. Энэ нь мөн хүн төрөлхтөнд зориулсан орчныг бүтээх үедээ Бурханы заавал анхаарах зүйлсийн нэг байсан юм.

Гурав дахь зүйл нь дуу чимээ

Юуны түрүүнд, дэлхийн гадаргуугаас агаар мандал хүртэлх өндөр нь дуу чимээг задалж, хязгаарлана. Түүнчлэн, газрын хоорондох орон зайн хэмжээ, өөрөөр хэлбэл хөрсөн дэх хоосон орон зайн хэмжээ нь мөн дуу авиаг удирдаж, нөлөөлөх болно. Тэгээд ч дуу чимээнд нөлөөлөх янз бүрийн газарзүйн орчны холбоо бас бий. Өөрөөр хэлбэл Бурхан зарим дуу чимээнээс салах тодорхой аргуудыг ашигладаг ба ингэснээр хүмүүсийн чих болон зүрх тэсвэрлэж чадах орчинд хүмүүс амьд үлдэж чадах юм. Эс бөгөөс дуу чимээ асар их саад бэрхшээлийг хүн төрөлхтний оршин тогтнолд учруулж, тэдний амьдралд томоохон асуудлыг авчрах болно. Энэ бол том асуудал. Өөрөөр хэлбэл Бурхан Өөрийн бүтээсэн газар дэлхий, агаар мандал, янз бүрийн төрлийн газарзүйн орчинд маш нарийн хандсан. Энэ бүхэнд Бурханы мэргэн ухаан агуулагддаг. Хүн төрөлхтөн үүнийг нарийн ойлгох шаардлагагүй. Тэд Бурханы үйл хэрэг үүнд багтсан гэдгийг л мэдэх ёстой. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх болсон нь үнэндээ хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөө байсан. Одоо тэгэхээр та нар Надад хэлнэ үү, дуу чимээг чадварлаг удирдах Бурханы ажил чухал байсан уу? Бурхан үүнийг хийх шаардлагатай байсныг та нар мэдрэхгүй байна уу? Бурханы хийсэн ажил нь дуу чимээг маш нарийн удирдан захирах байсан. Тэр, хүн төрөлхтний амьдрах орчин болон тэдний хэвийн амьдралыг хадгалахын тулд энэ ажлыг хийсэн. Энэ ажил чухал шаардлагатай байсан уу? (Тийм.) Хэрвээ энэхүү ажил нь чухал байсан юм бол энэ өнцгөөс, Бурхан бүх зүйлийг хангахын тулд энэ аргыг хэрэглэсэн гэж хэлж болох уу? Бурхан хүн төрөлхтнийг ийм нам гүм орчноор хангаж, түүнийг бүтээсэн, ингэснээр хүн төрөлхтний бие ийм орчинд тун хэвийнээр амьдарч, ингэснээр хүн төрөлхтөн аливаа хөндлөнгийн оролцоогүйгээр оршин байж, хэвийн амьдарч чадах юм. Энэ бол Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн арга замын нэг биш гэж үү? (Тийм.) Бурханы хийсэн энэ зүйл маш чухал байсан уу? (Тийм.) Энэ маш чухал байсан. Тэгэхээр та нар үүнийг хэрхэн үнэлж байна вэ? Хэдийгээр та нар үүнийг Бурханы үйлдэл байсан гэж мэдэрч чадахгүй, Бурхан тухайн үед үүнийг хэрхэн хийснийг мэдэхгүй байгаа ч гэсэн, үүнийг Бурхан заавал хийх хэрэгтэй байсныг та нар мэдэрч байна уу? Та нар үүнд шингээсэн Бурханы мэргэн ухаан, анхаарал халамж, ухаан бодлыг мэдэрч чадаж байна уу? (Тийм.) Зүгээр л үүнийг мэдэрч чадаж байхад болно. Энэ л хангалттай. Хүмүүсийн мэдэрч чадахгүй байгаа болон харахад хэцүү олон зүйлсийг Бурхан бүх зүйлийн дунд хийсэн. Би үүнийг энд дурдаж байгаагийн зорилго нь ердөө л Бурханы үйл хэргийн тухай зарим мэдээллийг та нарт өгч, та нарыг Бурханы талаар ойлголттой болгохын тулд юм. Эдгээр учиг шалтгаан нь, Бурханы үйлдлүүдийг илүү сайн мэдэж, ойлгоход та нарт тусална.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII”-аас

Холбогдох агуулга