Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурхан мөн төрөл зүйлийн жигүүртэн шувууд, зэрлэг амьтад, загас, хорхой шавж хийгээд бүх ургамалд хил хязгаар тогтоосон

12

… Бурхан эдгээр хил хязгаарыг тогтоосон учраас төрөл бүрийн газрын тогтоц нь амьд орших өөр өөр орчныг бий болгосон. Амьд орших эдгээр орчин нь төрөл зүйлийн шувууд, зэрлэг амьтдад таарч тохирсон байх бөгөөд түүнчлэн амьд орших орон зайг өгсөн. Үүнээс үүдэн төрөл бүрийн амьд зүйлсийн амьд орших өөр өөр орчны хил хязгаарууд гарч ирсэн. Бид дараагийн сэдвээр энэ тухай ярих гэж байна.

Хоёрт гэвэл жигүүртэн шувууд, зэрлэг амьтад, шавж хорхойнууд ямар орчинд амьдардаг вэ? Газарзүйн өөр өөр орчинд хил хязгаар тогтоохоос гадна Бурхан мөн төрөл зүйлийн жигүүртэн шувууд, зэрлэг амьтад, загас, хорхой шавж хийгээд бүх ургамалд хил хязгаар тогтоосон. Тэр мөн хуулийг тогтоосон. Газарзүйн өөр өөр орчны хоорондын ялгаа болон янз бүрийн газарзүйн орчин оршин буйгаас шалтгаалж жигүүртэн шувууд, зэрлэг амьтад, загас, хорхой шавж, ургамлын төрлүүдийн амьд орших орчин өөр өөр байдаг. Жигүүртэн шувууд, зэрлэг амьтад, хорхой шавжнууд янз бүрийн ургамлын дунд амьдардаг. Загас усанд амьдардаг бөгөөд ургамал эх газарт ургадаг. Эх газарт юу багтдаг вэ? Янз бүрийн газрууд, тухайлбал уул, тал газар, толгодууд гэх мэт. Тиймээс жигүүртэн шувууд болон зэрлэг амьтад өөрийн гэсэн тогтсон төрөлх нутагтай байх бөгөөд хаа сайгүй хэсч тэнүүчлэхгүй. Тэдний төрөлх нутаг бол ой мод хийгээд уулс. Хэрэв нэг өдөр тэдний төрөлх нутаг устаж үгүй болбол дэг журам эмх замбараагүй болно. Дэг журам эмх замбараагүйд орох төдийд үр дүн нь юу болох вэ? Хэн хамгийн түрүүнд хохирох вэ? (Хүн төрөлхтөн.) Хүн төрөлхтөн хохирох болно! Бурханы тогтоосон энэ хууль, хязгаарын дотор та нар ямар нэгэн жигтэй үзэгдлийг олж харсан уу? Тухайлбал заан санаандгүй элсэн цөлийн дунд зүгээр л хэсүүчилж байхыг та нар харж байсан уу? Хэрэв ийм зүйл тохиосон бол үнэхээр хачин үзэгдэл байх байсан. Учир нь зааны амьдардаг орчин бол ой мод. Ой шугуй бол Бурханы тэдэнд зориулан бэлтгэсэн амьдрах, амьд орших орчин. Түүнд өөрийн гэсэн амьд орших орчин, өөрийн гэсэн тогтсон гэр байхад тэр яах гэж хаа хамаагүй хэсүүчлэх билээ? Арслан эсвэл барыг далай дотор хэсүүчлэн явахыг харсан хүн байна уу? Арслан, барын төрөлх нутаг нь ой шугуй болоод уулс. Далай тэнгисийн халим, аварга загасыг элсэн цөлд дэмий сэлгүүцэхийг харсан хүн байна уу? Халим, аварга загасны төрөлх гэр нь далай бөгөөд тэд яагаад ч эх газар дээр амьдарна гэж үгүй. Хүний амьдрах орчны тухайд гэвэл хүрэн баавгайтай зэрэгцэн амьдардаг хүмүүс байдаг уу? Гэрийнхээ гадна ч, дотор ч тогос юмуу эсвэл бусад жигүүртэн шувуудаар байнга хүрээлэгдсэн хүмүүс гэж байдаг уу? Ой шугуй дотор үхэр, хонь явж байхыг харсан хүн байна уу? Бүргэд эсвэл зэрлэг галууг сармагчинтай тоглож байхыг харсан хүн байна уу? Хэрэв тийм бол энэ нь жигтэй үзэгдэл байх болно. Та нарын хувьд жигтэй сонин үзэгдэл болж харагдах зүйлсийг Би ярьж байгаагийн шалтгаан нь Бурханы бүтээсэн бүх зүйл—нэг газар тогтсон байршилтай бөгөөд амьсгалдаг эсвэл алхаж чаддаг эсэхээс үл хамааран—тэд бүгд өөрийн гэсэн амьд орших хуультай гэдгийг та нарт ойлгуулахын төлөө юм. Бурхан эдгээр амьд зүйлийг бүтээхээсээ хамаагүй өмнө тэдэнд зориулан төрөлх нутгийг нь, амьд орших орчныг бэлтгэсэн. Эдгээр амьтан нь амьд орших өөрийн гэсэн тогтсон орчин, өөрийн гэсэн хоол хүнс, өөрийн гэсэн тогтсон төрөлх нутаг, амьд оршиход нь тохиромжтой өөрийн гэсэн тогтсон газар, амьд оршиход нь тохирсон цаг агаар бүхий газартай байдаг. Ингэж л тэд хаа сайгүй хэсүүчлэхгүй эсвэл хүн төрөлхтнийг амьд оршиход нь хор хөнөөл учруулахгүй, амьдралд нь нөлөөлөхгүй байдаг. Бурхан ингэж бүх зүйлийг удирддаг. Ингэж хүн төрөлхтнийг амьд орших хамгийн сайхан орчноор хангадаг. Бүх зүйлсийн дунд орших амьтан бүр нь амьд орших өөрийн орчинд амийг тэтгэх хоол хүнстэй байдаг. Тухайн хоол хүнсээрээ тэд амьд орших өөрийн уугуул орчиндоо суурин байдаг. Тэд тухайн орчиндоо тогтвортой байдаг. Ийм орчинд тэд Бурханы өөрсдөд нь зориулан тогтоосон хуулийн дагуу амьд оршсоор, үржиж өссөөр, үргэлжлэн оршсоор байдаг. Ийм хууль байгаа учраас, Бурхан урьдаас тогтоосон учраас бүх зүйл хүн төрөлхтөнтэй эв нийцэлтэйгээр харилцан үйлчилдэг ба хүн төрөлхтөн болон бүх зүйл харилцан хамааралтай оршдог.

“Үг нь махбодоор илэрсэн”-өөс

Холбогдох агуулга